EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0407R(04)

Rectificatie van Verordening (EU) 2023/407 van de Raad van 23 februari 2023 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië (Publicatieblad van de Europese Unie L 56 I van 23 februari 2023)

ST/9171/2023/INIT

OJ L 148, 8.6.2023, p. 131–131 (NL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/407/corrigendum/2023-06-08/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

8.6.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 148/131


Rectificatie van Verordening (EU) 2023/407 van de Raad van 23 februari 2023 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

( Publicatieblad van de Europese Unie L 56 I van 23 februari 2023 )

Bladzijde 2, artikel 1, nieuw artikel 16 bis, lid 3:

in plaats van:

“3.   In niet door de leden 1 en 2 bestreken gevallen kan de op de websites van bijlage III vermelde bevoegde autoriteit van een lidstaat, in afwijking van artikel 14, lid 2, op door haar passend geachte algemene en specifieke voorwaarden toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde tegoeden of economische middelen, op voorwaarde dat de tegoeden of economische middelen enkel tot doel hebben humanitaire bijstand in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken.”,

lezen:

“3.   In niet door de leden 1 en 2 bestreken gevallen kan de op de websites van bijlage III vermelde bevoegde autoriteit van een lidstaat, in afwijking van artikel 14, lid 2, op door haar passend geachte algemene en specifieke voorwaarden toestemming geven voor de terbeschikkingstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, op voorwaarde dat de tegoeden of economische middelen enkel tot doel hebben humanitaire bijstand in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken.”.


Top