EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L0993R(02)

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/993 av den 8 juni 2022 om minimikrav på utbildning för sjöfolk (kodifiering) (Europeiska unionens officiella tidning L 169 av den 27 juni 2022)

ST/13550/2022/INIT

OJ L 304, 24.11.2022, p. 105–105 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/993/corrigendum/2022-11-24/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

24.11.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/105


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/993 av den 8 juni 2022 om minimikrav på utbildning för sjöfolk (kodifiering)

( Europeiska unionens officiella tidning L 169 av den 27 juni 2022 )

Sidan 79, bilaga 1, regel V/4, punkt 3, under rubriken ”Obligatoriska minimikrav för utbildning och behörighet för befälhavare och däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarvatten”

I stället för:

”3.

Befälhavare och överstyrmän på fartyg som trafikerar polarvatten ska inneha ett certifikat om grundläggande utbildning för fartyg som trafikerar polarvatten i enlighet med polarkoden.”

ska det stå:

”3.

Befälhavare och överstyrmän på fartyg som trafikerar polarvatten ska inneha ett certifikat om avancerad utbildning för fartyg som trafikerar polarvatten i enlighet med polarkoden.”


Top