EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2115R(07)

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Úradný vestník Európskej únie L 435 zo 6. decembra 2021)

ST/6817/2023/INIT

OJ L 92, 30.3.2023, p. 35–35 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/corrigendum/2023-03-30/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

30.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/35


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013

( Úradný vestník Európskej únie L 435 zo 6. decembra 2021 )

Na strane 148, príloha III, tabuľka, poznámka pod čiarou 2, písmeno c):

namiesto:

„c)

s rozlohou ornej pôdy do 10 hektárov.“

má byť:

„c)

s rozlohou ornej pôdy do 10 hektárov.

Členské štáty môžu zaviesť maximálny limit plochy pokrytej jednou plodinou, aby sa zabránilo rozsiahlym monokultúram.

Poľnohospodári certifikovaní v súlade s nariadením (EÚ) 2018/848 sa považujú za poľnohospodárov, ktorí spĺňajú túto normu GAEC.“


Top