EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021H0961R(01)

2021 m. birželio 14 d. Tarybos rekomendacijos (ES) 2021/961, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 213 I, 2021 m. birželio 16 d.)

ST/10377/2021/INIT

OJ L 261, 22.7.2021, p. 60–62 (LT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/961/corrigendum/2021-07-22/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

2021 7 22   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 261/60


2021 m. birželio 14 d. Tarybos rekomendacijos (ES) 2021/961, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 213 I, 2021 m. birželio 16 d. )

3 puslapis, 17 konstatuojamoji dalis:

yra:

„(17)

kaip nurodyta Reglamente dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise, valstybės narės raginamos užtikrinti įperkamų ir plačiu mastu prieinamų testavimo galimybes, atsižvelgiant į tai, kad dar ne visi gyventojai turėjo galimybę pasiskiepyti. Greitųjų antigenų testų naudojimas padėtų sudaryti palankesnes sąlygas tyrimo rezultatų pažymėjimus išduoti už prieinamą kainą. Komisija taip pat pareiškė, jog sutelks 100 mln. EUR, kad padėtų valstybėms narėms įsigyti įperkamų tyrimų;“,

turi būti:

„(17)

kaip nurodyta Reglamente dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise, valstybės narės raginamos užtikrinti įperkamas ir plačiu mastu prieinamas testavimo galimybes, atsižvelgiant į tai, kad dar ne visi gyventojai turėjo galimybę pasiskiepyti. Greitųjų antigenų testų naudojimas padėtų sudaryti palankesnes sąlygas tyrimo rezultatų pažymėjimus išduoti už prieinamą kainą. Komisija taip pat pareiškė, jog sutelks 100 mln. EUR, kad padėtų valstybėms narėms parūpinti įperkamų testų;“;

4 puslapis, 22 konstatuojamoji dalis, pirmas sakinys:

yra:

„(22)

remiantis dabartiniais ir vis dar kintančiais moksliniais duomenimis galima spręsti, kad paskiepytiems ir per pastaruosius šešis mėnesius pasveikusiems po COVID-19 asmenims kyla mažesnis pavojus užsikrėsti SARS-CoV-2.“,

turi būti:

„(22)

remiantis dabartiniais ir vis dar kintančiais moksliniais duomenimis galima spręsti, jog yra mažesnis pavojus, kad paskiepyti ir per pastaruosius šešis mėnesius pasveikę po COVID-19 asmenys SARS-CoV-2 užkrės kitus žmones.“;

4 ir 5 puslapiai, 23 konstatuojamoji dalis:

yra:

„(23)

daugelis valstybių narių laisvo judėjimo Sąjungoje apribojimų jau netaiko arba planuoja netaikyti paskiepytiems asmenims, o pradėjus taikyti būsimą sąveikųjį ES skaitmeninį COVID pažymėjimą keliautojams bus lengviau įrodyti, kad jie paskiepyti. Remiantis 2021 m. balandžio 21 d. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro paskelbtomis laikinosiomis gairėmis dėl visiško paskiepijimo nuo COVID-19 naudos ir poveikio bendruomenės lygmens plitimo mažinimo priemonėms (1), keliautojų testavimo ir karantino reikalavimai, jei jie įgyvendinami, visiškai paskiepytiems asmenims gali būti netaikomi arba pakeisti, jei kilmės šalyje jų bendruomenėje susirūpinimą keliančių ar stebimųjų atmainų visai nėra arba jų plitimas mažas. Taip yra todėl, kad tikimybė, jog visiškai paskiepytas keliautojas keltų tolesnio COVID-19 perdavimo riziką, yra labai maža, nebent galinti padidėti dėl tokių veiksnių, kaip didelis susirūpinimą keliančių ar stebimųjų atmainų paplitimas. Todėl Sąjungoje keliaujantiems asmenims, visiškai paskiepytiems COVID-19 vakcina, kuriai suteiktas rinkodaros leidimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, neturėtų būti atliekami papildomi su kelionėmis susiję SARS-CoV-2 infekcijos testai ir neturėtų būti taikomi su kelionėmis susijusios saviizoliacijos ar karantino reikalavimai. Tačiau, atsižvelgiant į dabartinę epidemiologinę padėtį ES/EEE, viešosiose erdvėse ir dideliuose susibūrimuose, įskaitant kelionės metu, neatsižvelgiant į asmens skiepijimo padėtį turėtų būti toliau taikomos bendruomenės lygmens plitimo mažinimo priemonės, pvz., fizinio atstumo laikymasis, veido kaukių dėvėjimas ir rankų bei kvėpavimo takų higienos priemonės;

turi būti:

„(23)

daugelis valstybių narių laisvo judėjimo Sąjungoje apribojimų jau netaiko arba planuoja netaikyti paskiepytiems asmenims, o pradėjus taikyti būsimą sąveikųjį ES skaitmeninį COVID pažymėjimą keliautojams bus lengviau įrodyti, kad jie paskiepyti. Remiantis 2021 m. balandžio 21 d. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro paskelbtomis laikinosiomis gairėmis dėl visiško paskiepijimo nuo COVID-19 naudos ir poveikio nefarmacinėms plitimo mažinimo priemonėms (2), keliautojų testavimo ir karantino reikalavimai, jei jie įgyvendinami, visiškai paskiepytiems asmenims gali būti netaikomi arba pakeisti, jei kilmės šalyje jų bendruomenėje susirūpinimą keliančių ar stebimųjų atmainų visai nėra arba jų plitimas mažas. Taip yra todėl, kad tikimybė, jog visiškai paskiepytas keliautojas keltų tolesnio COVID-19 perdavimo riziką, yra labai maža, nebent galinti padidėti dėl tokių veiksnių, kaip didelis susirūpinimą keliančių ar stebimųjų atmainų paplitimas. Todėl Sąjungoje keliaujantiems asmenims, visiškai paskiepytiems COVID-19 vakcina, kuriai suteiktas rinkodaros leidimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, neturėtų būti atliekami papildomi su kelionėmis susiję SARS-CoV-2 infekcijos testai ir neturėtų būti taikomi su kelionėmis susijusios saviizoliacijos ar karantino reikalavimai. Tačiau, atsižvelgiant į dabartinę epidemiologinę padėtį ES/EEE, viešosiose erdvėse ir dideliuose susibūrimuose, įskaitant kelionės metu, neatsižvelgiant į asmens skiepijimo padėtį turėtų būti toliau taikomos nefarmacinės lygmens plitimo mažinimo priemonės, pvz., fizinio atstumo laikymasis, veido kaukių dėvėjimas ir rankų bei kvėpavimo takų higienos priemonės;

5 puslapis, 27 konstatuojamoji dalis, pirmas sakinys:

yra:

„(27)

sukauptais duomenimis grindžiama rekomendacija, kad asmenims, pasveikusiems po laboratoriniais tyrimais patvirtinto COVID-19, nereikia papildomų su kelionėmis susijusių SARS-CoV-2 infekcijos testų arba su kelionėmis susijusio karantino arba saviizoliacijos bent per pirmąsias 180 dienų nuo pirmojo teigiamo NRA tyrimo rezultato su sąlyga, kad bus laikomasi bendruomenės lygmens plitimo mažinimo priemonių, pvz., fizinio atstumo laikymasis, veido kaukių dėvėjimas ir rankų bei kvėpavimo takų higienos priemonės.“,

turi būti:

„(27)

sukauptais duomenimis grindžiama rekomendacija, kad asmenims, pasveikusiems po laboratoriniais tyrimais patvirtinto COVID-19, nereikia papildomų su kelionėmis susijusių SARS-CoV-2 infekcijos testų arba su kelionėmis susijusio karantino arba saviizoliacijos bent per pirmąsias 180 dienų nuo pirmojo teigiamo NRA tyrimo rezultato su sąlyga, kad bus laikomasi nefarmacinių plitimo mažinimo priemonių, pvz., fizinio atstumo laikymasis, veido kaukių dėvėjimas ir rankų bei kvėpavimo takų higienos priemonės.“;

6 puslapis, 29 konstatuojamoji dalis:

yra:

„(29)

siekiant užtikrinti keliaujančių šeimų vienybę, neturėtų būti reikalaujama, kad nepilnamečiai, keliaujantys su vienu iš tėvų arba abiem tėvais, arba su kitu juos lydinčiu asmeniu, laikytųsi su kelione susijusio karantino / saviizoliacijos, jeigu toks reikalavimas netaikomas lydinčiajam asmeniui, pavyzdžiui, dėl to, kad jie turi skiepijimo pažymėjimą arba persirgimo pažymėjimą. Be to, vaikams iki 12 metų neturėtų būti taikomas reikalavimas atlikti su kelione susijusius SARS-CoV-2 infekcijos testus;“,

turi būti:

„(29)

siekiant užtikrinti keliaujančių šeimų vienybę, neturėtų būti reikalaujama, kad nepilnamečiai, keliaujantys su vienu iš tėvų arba abiem tėvais, arba su kitu juos lydinčiu asmeniu, laikytųsi su kelione susijusio karantino / saviizoliacijos, jeigu toks reikalavimas netaikomas lydinčiajam asmeniui, pavyzdžiui, dėl to, kad jie turi skiepijimo pažymėjimą arba persirgimo pažymėjimą. Be to, jaunesniems nei 12 metų amžiaus vaikams neturėtų būti taikomas reikalavimas atlikti su kelione susijusius SARS-CoV-2 infekcijos testus;“;

8 puslapis, 7 punktas, pirmas papunktis:

yra:

„Valstybės narės, kurios mano, kad būtina nustatyti laisvo judėjimo apribojimus visuomenės sveikatos sumetimais, remdamosi savo sprendimų priėmimo procesais, galėtų reikalauti, kad asmenys, keliaujantys iš zonos, kuriai pagal 10 punktą priskirtas oranžinis, raudonas arba pilkas kodas, turėtų pagal Reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo reikalavimus išduotą pažymėjimą, kuriame nurodytas neigiamas testo rezultatas, gautas:

ne vėliau kaip prieš 72 valandas iki atvykimo, jei atliekamas molekulinis nukleorūgščių amplifikacijos (NRA) tyrimas, arba

ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki atvykimo, jei atliekamas greitasis antigenų testas (RAT).“,

turi būti:

„Valstybės narės, kurios mano, kad būtina nustatyti laisvo judėjimo apribojimus visuomenės sveikatos sumetimais, remdamosi savo sprendimų priėmimo procesais, galėtų reikalauti, kad asmenys, keliaujantys iš zonos, kuriai pagal 10 punktą priskirtas oranžinis, raudonas arba pilkas kodas, turėtų pagal Reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo reikalavimus išduotą pažymėjimą, kuriame nurodytas neigiamas testo rezultatas, gautas:

likus ne daugiau kaip 72 valandoms iki atvykimo, jei atliekamas molekulinis nukleorūgščių amplifikacijos (NRA) tyrimas, arba

likus ne daugiau kaip 48 valandoms iki atvykimo, jei atliekamas greitasis antigenų testas (RAT).“;

10 puslapis, 19 punktas, pirmas papunktis:

yra:

„Pagal Reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo 11 straipsnį valstybės narės turėtų atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams ir plačiajai visuomenei laiku pateikti aiškią ir išsamią informaciją apie bet kokius laisvo judėjimo apribojimus, visus su tuo susijusius reikalavimus (pavyzdžiui, dėl poreikio atlikti testą prieš išvykimą, konkrečių SARS-CoV-2 infekcijos testų rezultatų apribojimams panaikinti arba reikalavimą pateikti keleivio buvimo vietos anketą), taip pat apie priemones, taikomas iš rizikos zonų keliaujantiems asmenims, kuo anksčiau, prieš įsigaliojant naujoms priemonėms. Paprastai ši informacija turėtų būti skelbiama likus 24 valandoms iki tokių priemonių įsigaliojimo, atsižvelgiant į tai, kad ekstremaliųjų epidemiologinių situacijų atveju reikalingas tam tikras lankstumas. Informacija taip pat turėtų būti skelbiama kompiuterio skaitomu formatu. Ši informacija taip pat turėtų būti pateikta internetinėje platformoje „Re-open EU“,

turi būti:

„Pagal Reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo 11 straipsnį valstybės narės turėtų atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams ir plačiajai visuomenei laiku pateikti aiškią ir išsamią informaciją apie bet kokius laisvo judėjimo apribojimus, visus su tuo susijusius reikalavimus (pavyzdžiui, pareiga atlikti testą prieš išvykimą, kokie konkretūs SARS-CoV-2 infekcijos testai laikomi tinkamais, kad apribojimai būtų netaikomi, arba pareiga pateikti keleivio buvimo vietos anketą), taip pat apie priemones, taikomas iš rizikos zonų keliaujantiems asmenims, kuo anksčiau, prieš įsigaliojant naujoms priemonėms. Paprastai ši informacija turėtų būti skelbiama likus 24 valandoms iki tokių priemonių įsigaliojimo, atsižvelgiant į tai, kad ekstremaliųjų epidemiologinių situacijų atveju reikalingas tam tikras lankstumas. Informacija taip pat turėtų būti skelbiama kompiuterio skaitomu formatu;“.


Top