EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2085R(03)

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/2085 z dne 14. decembra 2020 o spremembi in popravku Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Uradni list Evropske unije L 423 z dne 15. decembra 2020)

C/2021/8201

OJ L 410, 18.11.2021, p. 206–207 (SL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2085/corrigendum/2021-11-18/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

18.11.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 410/206


Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/2085 z dne 14. decembra 2020 o spremembi in popravku Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta

( Uradni list Evropske unije L 423 z dne 15. decembra 2020 )

Stran 38, uvodna izjava 4, drugi in tretji stavek; stran 40, člen 1, točka 7(a), nadomestitev odstavka 3 v členu 39 Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066, prvi pododstavek; stran 41, člen 1, točka 10, nadomestitev člena 54 Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066, odstavek 2, prvi stavek, in odstavek 3, prvi pododstavek; stran 44, Priloga II, točka 1(b), nadomestitev oddelka 4 Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2066, drugi odstavek, prva alinea:

besedilo:

„frakcije biomase“

se glasi:

„deleža biomase“.

Stran 40, člen 1, točka 7(b), dodatek odstavka 4 k členu 39 Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066, prvi pododstavek; stran 41, člen 1, točka 10, nadomestitev člena 54 Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066, odstavek 3, drugi pododstavek; stran 45, Priloga II, točka 1(b), nadomestitev oddelka 4 Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2066, oddelek 4.6, naslov in besedilo:

besedilo:

„frakcijo biomase“

se glasi:

„delež biomase“.

Stran 41, člen 1, točka 10, nadomestitev člena 54 Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066, odstavek 1:

besedilo:

„1.   V primeru mešanic goriva lahko operater zrakoplova domneva odsotnost biogoriva in uporabi privzeto fosilno frakcijo v višini 100 % ali določi frakcijo biogoriva v skladu z odstavkom 2 ali 3.“

se glasi:

„1.   V primeru mešanic goriva lahko operater zrakoplova domneva odsotnost biogoriva in uporabi privzeti fosilni delež v višini 100 % ali določi delež biogoriva v skladu z odstavkom 2 ali 3.“.

Stran 43, Priloga I, točka 2(c)(2), nadomestitev točke 12 v oddelku 2 Priloge X k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2066, točka (b):

besedilo:

„(b)

neto kalorično vrednost biogoriva in nadomestnega goriva“

se glasi:

„(b)

spodnjo kurilno vrednost biogoriva in nadomestnega goriva“.

Stran 44, Priloga II, točka 1(b), nadomestitev oddelka 4 Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2066, drugi odstavek, prva alinea:

besedilo:

„neto kalorične vrednosti“

se glasi:

„spodnje kurilne vrednosti“.

Stran 45, Priloga II, točka 1(b), nadomestitev oddelka 4 Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2066, oddelek 4.5:

besedilo:

„4.5

Stopnje za neto kalorično vrednost (NKV)

Če je ustrezno, upravljavec določi neto kalorično vrednost procesnega materiala z uporabo stopenj, opredeljenih v oddelku 2.2 te priloge. NKV ne šteje za relevantno za tokove vira de minimis ali kadar material sam po sebi ni gorljiv, če mu niso dodana druga goriva. V primeru dvoma upravljavec od pristojnega organa zahteva potrditev, ali je treba NKV spremljati in o njej poročati.“

se glasi:

„4.5

Stopnje za spodnjo kurilno vrednost (SKV)

Če je ustrezno, upravljavec določi spodnjo kurilno vrednost procesnega materiala z uporabo stopenj, opredeljenih v oddelku 2.2 te priloge. SKV ne šteje za relevantno za tokove vira de minimis ali kadar material sam po sebi ni gorljiv, če mu niso dodana druga goriva. V primeru dvoma upravljavec od pristojnega organa zahteva potrditev, ali je treba SKV spremljati in o njej poročati.“.


Top