EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1182R(01)

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2020/1182, annettu 19 päivänä toukokuuta 2020, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (Euroopan unionin virallinen lehti L 261, 11. elokuuta 2020)

C/2021/5370

OJ L 261, 22.7.2021, p. 60–60 (FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1182/corrigendum/2021-07-22/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

22.7.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 261/60


Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2020/1182, annettu 19 päivänä toukokuuta 2020, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen

( Euroopan unionin virallinen lehti L 261, 11. elokuuta 2020 )

Sivulla 2, johdanto-osan 2 kappaleen yhdeksännessä luetelmakohdassa:

on:

”–

30 päivänä marraskuuta 2018 annettu lausunto dibentso[def,b]kryseenistä eli dibentso[a,l]pyreenistä;”

pitää olla:

”–

30 päivänä marraskuuta 2018 annettu lausunto dibentso[def,p]kryseenistä eli dibentso[a,l]pyreenistä;”

Sivulla 7, asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan taulukkoa 3 muuttavassa liitteessä olevassa 1 kohdassa olevan taulukon toisessa sarakkeessa (”Kemiallinen nimi”), neljännellä rivillä:

on:

”dibentso[def,b]kryseeni; dibentso[a,l]pyreeni”

pitää olla:

”dibentso[def,p]kryseeni; dibentso[a,l]pyreeni”


Top