EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0469R(07)

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/469 ze dne 14. února 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 923/2012, nařízení (EU) č. 139/2014 a nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o požadavky na uspořádání letového provozu/letové navigační služby, navrhování struktur vzdušného prostoru, jakost dat a bezpečnost dráhy, a kterým se zrušuje nařízení č. 73/2010 (Úřední věstník Evropské unie L 104 ze dne 3. dubna 2020)

C/2021/6761

OJ L 327, 16.9.2021, p. 44–45 (CS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/469/corrigendum/2021-09-16/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

16.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/44


Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/469 ze dne 14. února 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 923/2012, nařízení (EU) č. 139/2014 a nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o požadavky na uspořádání letového provozu/letové navigační služby, navrhování struktur vzdušného prostoru, jakost dat a bezpečnost dráhy, a kterým se zrušuje nařízení č. 73/2010

( Úřední věstník Evropské unie L 104 ze dne 3. dubna 2020 )

Strana 15, příloha III, bod 1 písm. j), kterým se v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2017/373 doplňují nové body 110 až 259, body 111 a 112:

místo:

„111)

„letištním provozem“ se rozumí veškerý provoz na provozní ploše letiště a všechna letadla letící v blízkosti letiště. Letadlo je v blízkosti letiště, mimo jiné když vstupuje do letištního okruhu nebo jej opouští;

112)

„letištním okruhem“ se rozumí vymezená dráha, kterou má letadlo letící v blízkosti letiště dodržovat;“,

má být:

„111)

„letištním provozem“ se rozumí veškerý provoz na provozní ploše letiště a všechna letadla letící v blízkosti letiště. Letadlo je v blízkosti letiště, mimo jiné když vstupuje do letištního provozního okruhu nebo jej opouští;

112)

„letištním provozním okruhem“ se rozumí vymezená dráha, kterou má letadlo letící v blízkosti letiště dodržovat;“.

Strana 124, příloha III, bod 4 písm. b) podbod ii) uvozovací věta:

místo:

„doplňují se oddíly 2, 6 a 4, které znějí:“,

má být:

„doplňují se oddíly 2, 3 a 4, které znějí:“.

Strana 131, příloha III, bod 4 písm. b) podbod ii), kterým se v hlavě B přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2017/373 doplňují nové oddíly, oddíl 2 bod ATS.TR.260 písm. e):

místo:

„e)

letištní okruhy a podmínky letového provozu;“,

má být:

„e)

letištní provozní okruhy a podmínky letového provozu;“.

Strana 131, příloha III, bod 4 písm. b) podbod ii), kterým se v hlavě B přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2017/373 doplňují nové oddíly, oddíl 2 bod ATS.TR.270 písm. a) úvodní text:

místo:

„Zvláštní lety VFR se smí provádět na základě letového povolení pouze v řízeném okrsku. S výjimkou, kdy je to povoleno příslušným úřadem pro vrtulníky ve zvláštních případech, jako jsou, avšak nikoli výlučně, operace související s poskytováním záchranné lékařské služby, policejní, pátrací a záchranné operace a lety související s hašením požárů, musí být splněny následující další podmínky:“,

má být:

„Zvláštní lety VFR se smí provádět na základě letového povolení pouze v řízeném okrsku. S výjimkou, kdy je to povoleno příslušným úřadem pro vrtulníky ve zvláštních případech, jako jsou, avšak nikoli výlučně, lety související s poskytováním záchranné lékařské péče, policejní, pátrací a záchranné lety a lety související s hašením požárů, musí být splněny následující další podmínky:“.

Strana 131, příloha III, bod 4 písm. b) podbod ii), kterým se v hlavě B přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2017/373 doplňují nové oddíly, oddíl 2 bod ATS.TR.270 písm. a) bod 3 uvozující věta:

místo:

„Stanoviště řízení letového provozu letadlu nevydá povolení pro zvláštní let VFR vzlétávat nebo přistávat na letišti v řízeném okrsku nebo vstupovat do provozního okruhu nebo okrsku letiště, jestliže oznámené meteorologické podmínky na tomto letišti jsou horší než následující minima:“,

má být:

„Stanoviště řízení letového provozu letadlu nevydá povolení pro zvláštní let VFR vzlétávat nebo přistávat na letišti v řízeném okrsku nebo vstupovat do letištní provozní zóny nebo letištního provozního okruhu, jestliže oznámené meteorologické podmínky na tomto letišti jsou horší než následující minima:“.


Top