EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0655R(01)

Поправка на Решение (ЕС) 2020/655 на Европейската централна банка от 5 май 2020 година за приемане на правила за прилагане във връзка със защитата на данни в Европейската централна банка и за отмяна на Решение ЕЦБ/2007/1 (ЕЦБ/2020/28) (Официален вестник на Европейския съюз L 152 от 15 май 2020 г.)

OJ L 303, 17.9.2020, p. 24–24 (HU)
OJ L 303, 17.9.2020, p. 23–23 (BG, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/655/corrigendum/2020-09-17/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

17.9.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 303/23


Поправка на Решение (ЕС) 2020/655 на Европейската централна банка от 5 май 2020 година за приемане на правила за прилагане във връзка със защитата на данни в Европейската централна банка и за отмяна на Решение ЕЦБ/2007/1 (ЕЦБ/2020/28)

( Официален вестник на Европейския съюз L 152 от 15 май 2020 г. )

На страница 20 приложението се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица на съответствието

Решение ЕЦБ/2007/1

Настоящото решение

Членове 1—5

Членове 1—5

Член 6, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 2

Член 7, параграф 3

Член 6, параграф 2

Член 7, параграф 4

Член 6, параграф 3, буква а)

Член 8, параграф 1

Член 6, параграф 3, буква б)

Член 8, параграф 2

Член 7, параграф 1

Член 4, параграф 4

Член 7, параграф 2

Член 9, параграф 1

Член 8

Член 9, параграф 2

Член 10

 

Член 9, параграф 1

Член 11, параграф 1

Член 9, параграф 1, буква а)

Член 11, параграф 2

Член 9, параграф 1, буква б)

Член 11, параграф 3

Член 9, параграф 1, буква в)

Член 11, параграф 4

Член 11, параграф 5

Член 11, параграф 6

Член 9, параграф 1, буква г)

Член 11, параграф 7, букви а) и б)

Член 9, параграф 2

Член 11, параграф 7, буква в)

Член 10

Член 11, параграфи 1, 2 и 3

Член 6, параграфи 1, 2 и 3

Член 6, параграфи 4 и 5

Член 11, параграф 4

Член 6, параграф 6

Член 12

Член 12

Член 13

Член 13


Top