EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0787R(07)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määruse (EL) 2019/787 (milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel, piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset ning põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ja destillaatide kasutamist alkohoolsetes jookides ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 110/2008) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 130, 17. mai 2019)

ST/8011/2022/INIT

OJ L 146, 25.5.2022, p. 153–153 (ET)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/corrigendum/2022-05-25/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

25.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 146/153


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määruse (EL) 2019/787 (milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel, piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset ning põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ja destillaatide kasutamist alkohoolsetes jookides ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 110/2008) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 130, 17. mai 2019 )

1)

Sõna „etikett“ asendatakse kogu määruse tekstis sõnaga „märgistus“ sobivas käändes.

2)

Leheküljel 8 artikli 4 punktis 2

asendatakse

„2)   „esitlemine“ – sõnad, mida kasutatakse toote etiketil ning pakendil, samuti reklaamis ja müügikampaaniates, piltidel või sarnasel viisil, samuti mahutitel, sealhulgas pudelitel ja korkidel;“

järgmisega:

„2)   „esitlemine“– sõnad, mida kasutatakse toote märgistamisel ning pakendil, samuti reklaamis ja müügikampaaniates, piltidel või sarnasel viisil, samuti mahutitel, sealhulgas pudelitel ja korkidel;“.

3)

Leheküljel 8 artikli 4 punktis 3

asendatakse

„3)   „märgistamine“ – sellised tootega seostuvad sõnad, kaubamärgid, margitoodete nimed, kujundlikud elemendid või sümbolid, mis on paigutatud pakendile, dokumendile, sedelile, etiketile või pudelikaelasildile ja on tootega kaasas või viitavad sellele;“

järgmisega:

„3)   „märgistamine“ – mis tahes sõnad, üksikasjalikud andmed, kaubamärgid, margitoodete nimed, kujunduslikud elemendid või sümbolid toote kohta, mis on paigutatud pakendile, dokumendile, sedelile, märgistusele või kaelaetiketile ja on tootega kaasas või viitavad sellele;“.

4)

Leheküljel 8 artikli 4 punktis 4

asendatakse

„4)   „etikett“ – silt, kaubamärk, tähis, kujundlik või muul viisil kirjeldav element, mis on toidu pakendile või mahutile kirjutatud, trükitud, šablooni abil värvitud, reljeefselt sisse pressitud, tembeldatud või pakendi külge kinnitatud;“

järgmisega:

„4)   „märgistus“– silt, kaubamärk, tähis, kujunduslik või muul viisil kirjeldav element, mis on toidu pakendile või mahutile kirjutatud, trükitud, šablooni abil värvitud, reljeefselt sisse pressitud, tembeldatud või selle külge kinnitatud;“.

5)

Leheküljel 22 artikli 29 lõikes 3

asendatakse

„3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud nimetuste kasutamisel märgitakse päritoluriik etiketile selgelt ja nähtavalt.“

järgmisega:

„3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud nimetuste kasutamisel esitatakse päritoluriik märgistamisel selgelt ja nähtavalt.


Top