EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018O0016R(01)

Поправка на Насоки (ЕС) 2018/876 на Европейската централна банка от 1 юни 2018 година относно регистъра на данни за институциите и филиалите (ЕЦБ/2018/16) (ОВ L 154, 18.6.2018 г.)

OJ L 5, 8.1.2019, p. 3–3 (BG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/876/corrigendum/2019-01-08/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

8.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 5/3


Поправка на Насоки (ЕС) 2018/876 на Европейската централна банка от 1 юни 2018 година относно регистъра на данни за институциите и филиалите (ЕЦБ/2018/16)

( Официален вестник на Европейския съюз L 154 от 18 юни 2018 г. )

На страница 3 в съображение 3

вместо:

„Понастоящем всяка национална централна банка (НЦБ) предоставя данни на RIAD и го актуализира в съответствие с различни правни актове на ЕЦБ като Насоки ЕЦБ/2014/15 (1), Регламент (ЕС) № 1333/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/48) (2) и Регламент (ЕС) 2016/867 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2016/13) (3). ЕСЦБ също така използва балансовите данни, отчетени в рамката на ЕЦБ за паричната и финансовата статистика за контрагентите ѝ съгласно определението в член 2, точка 11 от Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/60) (4). В бъдеще от НЦБ ще се изисква да предоставят данни на RIAD и да го актуализират и по отношение на нефинансовите предприятия и други субекти, по-специално с цел да се подпомогне АнаКредит. С настоящите насоки се цели да се постигне по-добра координация на отговорностите на всяка НЦБ и на всяко организационно звено в нея във връзка с предоставянето, актуализирането и валидирането на референтните данни. НЦБ наблюдават и осигуряват качеството на информацията, предоставяна на ЕЦБ, в съответствие с Обществения ангажимент на ЕСЦБ по отношение на европейската статистика и Рамката на ЕЦБ за качество на статистиката и процедурите за осигуряване на качество (5).“

да се чете:

„Понастоящем всяка национална централна банка (НЦБ) предоставя данни на RIAD и го актуализира в съответствие с различни правни актове на ЕЦБ като Насоки ЕЦБ/2014/15 (1), Регламент (ЕС) № 1333/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/48) (2) и Регламент (ЕС) 2016/867 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2016/13) (3). ЕСЦБ също така използва балансовите данни, отчетени в рамката на ЕЦБ за паричната и финансовата статистика за контрагентите ѝ съгласно определението в член 2, точка 11 от Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/60) (4). В бъдеще от НЦБ ще се изисква да предоставят данни на RIAD и да го актуализират и по отношение на нефинансовите предприятия и други субекти, по-специално с цел да се подпомогне АнаКредит. НЦБ наблюдават и осигуряват качеството на информацията, предоставяна на ЕЦБ, в съответствие с Обществения ангажимент на ЕСЦБ по отношение на европейската статистика и Рамката на ЕЦБ за качество на статистиката и процедурите за осигуряване на качество (5).“


Top