EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0341R(07)

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2016/341, annettu 17 päivänä joulukuuta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä koskevilla siirtymäsäännöksillä sikäli kuin asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta (Euroopan unionin virallinen lehti L 69, 15. maaliskuuta 2016)

C/2020/4247

OJ L 203, 26.6.2020, p. 99–101 (FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/corrigendum/2020-06-26/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

26.6.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 203/99


Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2016/341, annettu 17 päivänä joulukuuta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä koskevilla siirtymäsäännöksillä sikäli kuin asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 69, 15. maaliskuuta 2016 )

Sivulla 35, liitteessä 1 olevassa taulukossa ”Sarakkeiden otsikot”, saraketta A2 koskevalla rivillä, toisessa sarakkeessa:

on:

”Poistumisen yleisilmoitus – pikalähetykset”

pitää olla:

”Poistumisen yleisilmoitus – pikarahtilähetykset”

Sivulla 36, liitteessä 1 olevassa taulukossa ”Sarakkeiden otsikot”, saraketta F3a koskevalla rivillä, toisessa sarakkeessa:

on:

”Saapumisen yleisilmoitus – pikalähetykset – koko tietosisältö”

pitää olla:

”Saapumisen yleisilmoitus – pikarahtilähetykset – koko tietosisältö”

Sivulla 36, liitteessä 1 olevassa taulukossa ”Sarakkeiden otsikot”, saraketta F3b koskevalla rivillä, toisessa sarakkeessa:

on:

”Saapumisen yleisilmoitus – pikalähetykset – ennen lastausta annettava vähimmäistietosisältö 106 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa määritellyissä tapauksissa”

pitää olla:

”Saapumisen yleisilmoitus – pikarahtilähetykset – ennen lastausta annettava vähimmäistietosisältö 106 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa määritellyissä tapauksissa”

Sivulla 64, liitteen 9 lisäyksessä A olevan 4 huomautuksen (”Poistumisen ja saapumisen yleisilmoituksia sekä tietyntyyppistä tavaraliikennettä koskevat muut erityisolosuhteet. Huomautukset taulukoihin 2–4”) 4.1 alakohdassa:

on:

”4.1

Taulukon 2 sarakkeissa ”Poistumisen yleisilmoitus – pikalähetykset” ja ”Saapumisen yleisilmoitus – pikalähetykset” on tiedot, jotka on toimitettava tulliviranomaisille sähköisesti riskianalyysin tekemistä varten ennen pikalähetysten lähtemistä tai saapumista. Postipalvelujen tarjoajat voivat päättää toimittaa edellä tarkoitetuissa taulukon 2 sarakkeissa olevat tiedot tulliviranomaisille sähköisesti riskianalyysin tekemistä varten ennen postilähetysten lähtemistä tai saapumista. ”

pitää olla:

”4.1

Taulukon 2 sarakkeissa ”Poistumisen yleisilmoitus – pikarahtilähetykset” ja ”Saapumisen yleisilmoitus – pikarahtilähetykset” on tiedot, jotka on toimitettava tulliviranomaisille sähköisesti riskianalyysin tekemistä varten ennen pikarahtilähetysten lähtemistä tai saapumista. Postipalvelujen tarjoajat voivat päättää toimittaa edellä tarkoitetuissa taulukon 2 sarakkeissa olevat tiedot tulliviranomaisille sähköisesti riskianalyysin tekemistä varten ennen postilähetysten lähtemistä tai saapumista. ”

Sivulla 64, liitteen 9 lisäyksessä A olevan 4 huomautuksen (”Poistumisen ja saapumisen yleisilmoituksia sekä tietyntyyppistä tavaraliikennettä koskevat muut erityisolosuhteet. Huomautukset taulukoihin 2–4”) 4.2 alakohdassa:

on:

”4.2

Tässä liitteessä pikalähetyksellä tarkoitetaan yksittäistä tavaraerää, joka toimitetaan palveluna, joka sisältää lähetyksen nopeutetun/aikamääritteisen keruun, kuljetuksen, tulliselvityksen ja jakamisen sekä lähetyksen paikantamisen ja valvonnan koko toimituksen ajan. ”

pitää olla:

”4.2

Tässä liitteessä pikarahtilähetyksellä tarkoitetaan yksittäistä tavaraerää, joka toimitetaan palveluna, joka sisältää lähetyksen nopeutetun/aikamääritteisen keruun, kuljetuksen, tulliselvityksen ja jakamisen sekä lähetyksen paikantamisen ja valvonnan koko toimituksen ajan. ”

Sivulla 66, liitteen 9 lisäyksessä A olevan 2 kohdan (”Saapumisen ja poistumisen yleisilmoituksissa vaadittavat vaatimukset”) 2.2 alakohdan otsikossa:

on:

Pikalähetykset – Taulukko 2

pitää olla:

Pikarahtilähetykset – Taulukko 2

Sivulla 66, liitteen 9 lisäyksessä A olevan 2 kohdan (”Saapumisen ja poistumisen yleisilmoituksissa vaadittavat vaatimukset”) 2.2 alakohdassa olevan taulukon 2 toisen sarakkeen otsikossa:

on:

”Poistumisen yleisilmoitus – Pikalähetykset (ks. 3.1 ja 4.1–4.3 huomautus) ”

pitää olla:

”Poistumisen yleisilmoitus – Pikarahtilähetykset (ks. 3.1 ja 4.1–4.3 huomautus) ”

Sivulla 66, liitteen 9 lisäyksessä A olevan 2 kohdan (”Saapumisen ja poistumisen yleisilmoituksissa vaadittavat vaatimukset”) 2.2 alakohdassa olevan taulukon 2 kolmannen sarakkeen otsikossa:

on:

”Saapumisen yleisilmoitus – Pikalähetykset (ks. 2.1 ja 4.1–4.3 huomautus) ”

pitää olla:

”Saapumisen yleisilmoitus – Pikarahtilähetykset (ks. 2.1 ja 4.1–4.3 huomautus) ”

Sivulla 77, liitteen 9 lisäyksessä A olevan 4 kohdan (”Tietokenttiä koskevat selittävät huomautukset”) kohdan ”Kauttakulkumaiden koodit” toisessa selittävässä huomautuksessa:

on:

”Pikalähetyksiä koskevat poistumisen yleisilmoitukset – postilähetykset: ainoastaan tavaroiden lopullinen määrämaa on ilmoitettava. ”

pitää olla:

”Pikarahtilähetyksiä koskevat poistumisen yleisilmoitukset – postilähetykset: ainoastaan tavaroiden lopullinen määrämaa on ilmoitettava. ”

Sivulla 77, liitteen 9 lisäyksessä A olevan 4 kohdan (”Tietokenttiä koskevat selittävät huomautukset”) kohdan ”Kauttakulkumaiden koodit” kolmannessa selittävässä huomautuksessa:

on:

”Pikalähetyksiä koskevat saapumisen yleisilmoitukset – postilähetykset: ainoastaan tavaroiden alkuperäinen lähtömaa on ilmoitettava. ”

pitää olla:

”Pikarahtilähetyksiä koskevat saapumisen yleisilmoitukset – postilähetykset: ainoastaan tavaroiden alkuperäinen lähtömaa on ilmoitettava. ”

Sivulla 77, liitteen 9 lisäyksessä A olevan 4 kohdan (”Tietokenttiä koskevat selittävät huomautukset”) kohdan ”Poistumistullitoimipaikka” toisen selittävän huomautuksen otsikossa:

on:

Pikalähetyksiä koskevat poistumisen yleisilmoitukset – postilähetykset: ”

pitää olla:

Pikarahtilähetyksiä koskevat poistumisen yleisilmoitukset – postilähetykset: ”

Sivulla 78, liitteen 9 lisäyksessä A olevan 4 kohdan (”Tietokenttiä koskevat selittävät huomautukset”) kohdan ”Lastauspaikka” toisen selittävän huomautuksen otsikossa:

on:

”Pikalähetyksiä koskevat saapumisen yleisilmoitukset – postilähetykset: ”

pitää olla:

”Pikarahtilähetyksiä koskevat saapumisen yleisilmoitukset – postilähetykset: ”

Sivulla 81, liitteen 9 lisäyksessä A olevan 4 kohdan (”Tietokenttiä koskevat selittävät huomautukset”) kohdassa ”Muut erityisolosuhteet”, koodin A selityksessä:

on:

”A Posti- ja pikalähetys”

pitää olla:

”A Posti- ja pikarahtilähetys”


Top