EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0323R(01)

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/323 на Комисията от 24 февруари 2016 година за определяне на подробни правила за сътрудничество и обмен на информация между държавите членки относно стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета (Официален вестник на Европейския съюз L 66 от 11 март 2016 г.)

OJ L 251, 29.9.2022, p. 18–18 (BG, EL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/323/corrigendum/2022-09-29/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

29.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 251/18


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/323 на Комисията от 24 февруари 2016 година за определяне на подробни правила за сътрудничество и обмен на информация между държавите членки относно стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета

( Официален вестник на Европейския съюз L 66 от 11 март 2016 г. )

На страница 9, приложение I, в точка 2

вместо:

„i.

e-АД: електронен административен документ

ii.

АРК: административен референтен код

iii.

SEED: Система за обмен на акцизни данни (електронната база данни, посочена в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 389/2012)

iv.

Код по КН: Код по Комбинираната номенклатура

v.

MRN: Референтен номер на движението

vi.

LRN: Местен референтен номер

vii.

ЕЗК: Език

viii.

ДДС: Данък върху добавената стойност

ix.

ACO: Административно сътрудничество“

да се чете:

„—

e-АД: електронен административен документ

АРК: административен референтен код

SEED: Система за обмен на акцизни данни (електронната база данни, посочена в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 389/2012)

Код по КН: Код по Комбинираната номенклатура

MRN: Референтен номер на движението

LRN: Местен референтен номер

ЕЗК: Език

ДДС: Данък върху добавената стойност

ACO: Административно сътрудничество“.


Top