EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1332R(02)

Helyesbítés a bútorok uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról szóló, 2016. július 28-i (EU) 2016/1332 bizottsági határozathoz (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 210., 2016. augusztus 4.)

C/2021/4085

OJ L 204, 10.6.2021, p. 48–49 (HU)

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

2021.6.10.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 204/48


Helyesbítés a bútorok uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról szóló, 2016. július 28-i (EU) 2016/1332 bizottsági határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 210., 2016. augusztus 4. )

A 107. oldalon a mellékletben, a „2. kritérium – A veszélyes anyagokra és keverékekre vonatkozó általános követelmények” szakasz második bekezdésében:

a következő szövegrész:

„CLP veszélyességi osztályozások”

helyesen:

„CLP-rendelet szerinti veszélyességi besorolások”.

A 107. oldalon a mellékletben, a „2. kritérium – A veszélyes anyagokra és keverékekre vonatkozó általános követelmények” szakaszban az 1. táblázatban:

a következő szövegrész:

A korlátozott veszélyek csoportosítása

helyesen:

A korlátozást eredményező veszélyességi besorolások csoportjai”.

A 107. oldalon a mellékletben, a „2. kritérium – A veszélyes anyagokra és keverékekre vonatkozó általános követelmények” szakaszban az 1. táblázat első sorában:

a következő szövegrész:

„1.

veszélycsoport: különös aggodalomra okot adó anyagok és CLP-anyagok

helyesen:

„1.

veszélycsoport: különös aggodalomra okot adó anyagok és a CLP-rendelet szerinti besorolás alá eső anyagok”.

A 108. oldalon a mellékletben, a 2.2. pont címében:

a következő szövegrész:

A bútortermékekben használt CLP-anyagok és -keverékek korlátozása

helyesen:

A bútortermékekben használt, a CLP-rendelet szerinti besorolás alá eső anyagokra és keverékekre vonatkozó korlátozások”.

A 108. oldalon a melléklet 2.2. a) pontjában:

a következő szövegrész:

„egyikét sem kell besorolni az 1. táblázatban felsorolt bármelyik CLP-veszély alá”

helyesen:

„egyikének sem lehet egyetlen olyan, a CLP-rendelet szerinti veszélyességi besorolása sem, amelyik az 1. táblázatban szerepel”.

A 109. oldalon a melléklet 2.2. b) pontjának második bekezdésében:

a következő szövegrész:

„egyikét sem kell besorolni az 1. táblázatban felsorolt bármelyik CLP-veszély alá”

helyesen:

„egyikének sem lehet egyetlen olyan, a CLP-rendelet szerinti veszélyességi besorolása sem, amelyik az 1. táblázatban szerepel”.

A 112. oldalon a mellékletben, a „2. kritérium – A veszélyes anyagokra és keverékekre vonatkozó általános követelmények” szakasz iii. alpontjában:

a következő szövegrész:

„iii.

az anyagok harmonizált CLP-veszélyességi osztályozása;”

helyesen:

„iii.

az anyagok harmonizált, CLP-rendelet szerinti veszélyességi osztályozása;”.

A 113. oldalon a mellékletben, a „2. kritérium – A veszélyes anyagokra és keverékekre vonatkozó általános követelmények” szakasz iv. alpontjában:

a következő szövegrész:

„iv.

valamely akkreditált megfelelőségértékelő szervezet által kiadott, szükség esetén szakvéleményen alapuló igazolás, amely szervezet a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere (GHS) vagy a CLP veszélyességi osztályozási rendszerek szerint készíti el a veszélyértékeléseket.”

helyesen:

„iv.

valamely akkreditált megfelelőségértékelő szervezet által kiadott, szükség esetén szakvéleményen alapuló igazolás, amely szervezet a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszerével (GHS) vagy a CLP-rendelet szerinti veszélyességi osztályozási rendszerrel összhangban készíti el a veszélyértékeléseket.”


Top