EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0647R(03)

Поправка на Регламент (ЕС) 2015/647 на Комисията от 24 април 2015 г. за изменение и поправка на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на някои добавки в храните (Официален вестник на Европейския съюз L 107 от 25 април 2015 г.)

C/2019/9466

OJ L 3, 7.1.2020, p. 24–24 (BG, ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/647/corrigendum/2020-01-07/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

7.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 3/24


Поправка на Регламент (ЕС) 2015/647 на Комисията от 24 април 2015 г. за изменение и поправка на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на някои добавки в храните

(Официален вестник на Европейския съюз L 107 от 25 април 2015 г.)

На страница 10, в приложение I, раздел III, в точка 19, с която се изменя категория 09.1.2 „Непреработени мекотели и ракообразни“ в част Д от приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, в буква а), в четвъртия ред от таблицата, който се отнася за Е 586, вписването в последната колона:

вместо:

„само в месо от пресни, замразени и дълбоко замразени ракообразни“

да се чете:

„само пресни, замразени и дълбоко замразени ракообразни“.


Top