EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1191R(01)

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1191/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa určuje formát a spôsob nahlasovania informácií podľa článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch (Ú. v. EÚ L 318, 5.11.2014)

OJ L 187, 15.7.2015, p. 91–92 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1191/corrigendum/2015-07-15/oj

15.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/91


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1191/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa určuje formát a spôsob nahlasovania informácií podľa článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch

( Úradný vestník Európskej únie L 318 z 5. novembra 2014 )

Na strane 15 v oddiele 11 v tabuľke v časti „INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ NAHLASOVAŤ“ v treťom stĺpci v riadku týkajúcom sa položky 11A4 prílohy:

namiesto:

„Stacionárne zariadenia určené na komfortné chladenie/vykurovanie, priamy dizajn: delené jednotky naplnené viac ako troma kilogramami chladiva“

má byť:

„Stacionárne zariadenia určené na komfortné chladenie/vykurovanie, priamy dizajn: delené jednotky naplnené minimálne tromi kilogramami chladiva“.

Na strane 15 v oddiele 11 v tabuľke v časti „INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ NAHLASOVAŤ“ v treťom stĺpci v riadku týkajúcom sa položky 11A6 prílohy:

namiesto:

„Stacionárne zariadenia určené na komfortné chladenie/vykurovanie, priamy dizajn: viacnásobne členené jednotky“

má byť:

„Stacionárne zariadenia určené na komfortné chladenie/vykurovanie, priamy dizajn: viacnásobne delené jednotky“.

Na strane 15 v oddiele 11 v tabuľke v časti „INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ NAHLASOVAŤ“ v treťom stĺpci v riadku týkajúcom sa položky 11A11 prílohy:

namiesto:

„Stacionárne zariadenia určené na komfortné chladenie/vykurovanie, nepriamy dizajn: samostatné/delené jednotky na komerčné alebo priemyselné používanie“

má byť:

„Stacionárne zariadenia určené na komfortné chladenie/vykurovanie, nepriamy dizajn: delené jednotky na komerčné alebo priemyselné používanie“.

Na stranách 15 a 16 v oddiele 11 v tabuľke v časti „INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ NAHLASOVAŤ“ v štvrtom stĺpci v riadkoch týkajúcich sa položiek 11A9, 11A12, 11B3, 11B5 a 11B9 prílohy:

namiesto:

„Uvedie(-ú) sa plánové použitie(-a).“

má byť:

„Uvedie(-ú) sa plánované použitie(-a).“

Na strane 17 v oddiele 11 v tabuľke v časti „INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ NAHLASOVAŤ“ v štvrtom stĺpci v riadkoch týkajúcich sa položiek 11D1, 11D2 a 11D3 prílohy:

namiesto:

„Uvedie(-ú) sa druh(-y) zariadení.“

má byť:

„Uvedie(-ú) sa druh(-y) zariadení a jeho(ich) účel.“

Na strane 19 v oddiele 11 v tabuľke v časti „INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ NAHLASOVAŤ“ v treťom stĺpci v riadku týkajúcom sa položky 11L prílohy:

namiesto:

„Zdravotnícke zariadenia (bez aerosólov)“

má byť:

„Zdravotnícke vybavenie (bez aerosólov)“.

Na strane 19 v oddiele 11 v tabuľke v časti „INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ NAHLASOVAŤ“ v štvrtom stĺpci v riadku týkajúcom sa položky 11P prílohy:

namiesto:

„Uvedie(-ú) sa kategória(-ie) výrobkov alebo zariadení. Mernou jednotkou môže byť buď objem, hmotnosť alebo kusy výrobkov/zariadení. (okrem množstiev obsiahnutých fluórovaných plynov v metrických tonách)“

má byť:

„Uvedie(-ú) sa kategória(-ie) výrobkov alebo zariadení. Mernou jednotkou môže byť buď objem, hmotnosť, alebo kusy výrobkov/zariadení (spolu s množstvami obsiahnutých fluórovaných plynov v metrických tonách)“.


Top