EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0059R(14)

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 173, 2014 m. birželio 12 d.)

ST/8371/2020/INIT

OJ L 104, 25.3.2021, p. 55–56 (HU)
OJ L 104, 25.3.2021, p. 56–58 (SK)
OJ L 104, 25.3.2021, p. 56–56 (LT)

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

2021 3 25   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/56


2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 173, 2014 m. birželio 12 d. )

Visoje direktyvoje žodžių junginys „įstaiga arba 1 straipsnio 1 dalies b, c ar d punkte nurodytas subjektas“ pakeičiamas žodžių junginiu „1 straipsnio 1 dalies b, c ar d punkte nurodyta įstaiga arba subjektas“ pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles.


Top