EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0952R(11)

Ispravak Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (Službeni list Europske unije L 269 od 10. listopada 2013.)

ST/5260/2022/INIT

OJ L 43, 24.2.2022, p. 93–95 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/corrigendum/2022-02-24/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

24.2.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 43/93


Ispravak Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije

( Službeni list Europske unije L 269 od 10. listopada 2013 .)

1.

Na stranici 15., u članku 5. točki 35. podtočki (a):

umjesto:

„(a)

osoba koja podnosi carinsku deklaraciju ili u čije ime se ta deklaracija podnosi; ili”;

treba stajati:

„(a)

osoba koja podnosi carinsku deklaraciju ili za čiji račun se ta deklaracija podnosi; ili ”.

2.

Na stranici 18., u članku 18. stavku 2. drugom podstavku:

umjesto:

„Od toga se zahtjeva oslobađa, osim ako je propisano drukčije, ako carinski zastupnik djeluje u ime osoba koje ne moraju imati poslovni nastan unutar carinskog područja Unije.”;

treba stajati:

„Od toga se zahtjeva oslobađa, osim ako je propisano drukčije, ako carinski zastupnik djeluje za račun osoba koje ne moraju imati poslovni nastan unutar carinskog područja Unije.”.

3.

Na stranici 18., u članku 19. stavku 1. prvom podstavku:

umjesto:

„1.   Kada posluje s carinskim tijelima, carinski zastupnik navodi da djeluje u ime osobe koju predstavlja te je li takvo zastupanje izravno ili neizravno.”;

treba stajati:

„1.   Kada posluje s carinskim tijelima, carinski zastupnik navodi da djeluje za račun osobe koju predstavlja te je li takvo zastupanje izravno ili neizravno.”.

4.

Na stranici 22., u članku 33. stavku 1. drugom podstavku točki (a):

umjesto:

„(a)

ako je zahtjev predan ili je već bio predan u istom ili nekom drugom carinskom uredu te ga predaje korisnik odluke ili se predaje u njegovo ime u vezi s istom robom te, za odluke o OIP-u, pod istim okolnostima koje utvrđuju stjecanje podrijetla;”;

treba stajati:

„(a)

ako je zahtjev predan ili je već bio predan u istom ili nekom drugom carinskom uredu te ga predaje korisnik odluke ili se predaje za njegov račun u vezi s istom robom te, za odluke o OIP-u, pod istim okolnostima koje utvrđuju stjecanje podrijetla;”.

5.

Na stranici 36., u članku 77. stavku 3. prvom podstavku:

umjesto:

„3.   Deklarant je dužnik. U slučaju neizravnog zastupanja, osoba u čije ime se popunjava carinska deklaracija također je dužnik.”;

treba stajati:

„3.   Deklarant je dužnik. U slučaju neizravnog zastupanja, osoba za čiji račun se popunjava carinska deklaracija također je dužnik.”.

6.

Na stranici 36., u članku 78. stavku 3.:

umjesto:

„3.   Primjenjuje se članak 77. stavci 2. i 3. Međutim, u slučaju robe koja nije roba Unije kako se navodi u članku 270., dužnik je osoba koja podnese deklaraciju za ponovni izvoz. U slučaju neizravnog zastupanja, osoba u čije se ime deklaracija podnosi također je dužnik.”;

treba stajati:

„3.   Primjenjuje se članak 77. stavci 2. i 3. Međutim, u slučaju robe koja nije roba Unije kako se navodi u članku 270., dužnik je osoba koja podnese deklaraciju za ponovni izvoz. U slučaju neizravnog zastupanja, osoba za čiji se račun deklaracija podnosi također je dužnik.”.

7.

Na stranici 36., u članku 79. stavku 3. točki (b):

umjesto:

„(b)

svaka osoba koja je znala ili je opravdano trebala znati da obveza prema carinskom zakonodavstvu nije bila ispunjena i koja je djelovala u ime osobe koja je bila obvezna ispuniti obvezu ili koja je sudjelovala u radnji koja je dovela do neispunjavanja obveze;”;

treba stajati:

„(b)

svaka osoba koja je znala ili je opravdano trebala znati da obveza prema carinskom zakonodavstvu nije bila ispunjena i koja je djelovala za račun osobe koja je bila obvezna ispuniti obvezu ili koja je sudjelovala u radnji koja je dovela do neispunjavanja obveze;”.

8.

Na stranici 37., u članku 81. stavku 3. prvom podstavku:

umjesto:

„3.   Deklarant je dužnik. U slučaju neizravnog zastupanja, osoba u čije ime se popunjava carinska deklaracija također je dužnik.”;

treba stajati:

„3.   Deklarant je dužnik. U slučaju neizravnog zastupanja, osoba za čiji račun se popunjava carinska deklaracija također je dužnik.”.

9.

Na stranici 37., u članku 82. stavku 3. točki (b):

umjesto:

„(b)

svaka osoba koja je znala ili je opravdano trebala znati da dotična obveza nije ispunjena i koja je djelovala u ime osobe koja je bila dužna ispuniti obvezu;”;

treba stajati:

„(b)

svaka osoba koja je znala ili je opravdano trebala znati da dotična obveza nije ispunjena i koja je djelovala za račun osobe koja je bila obvezna ispuniti obvezu;”.

10.

Na stranici 53., u članku 134. stavku 2.:

umjesto:

„2.   Vlasnik robe pod carinskim nadzorom može …”;

treba stajati:

„2.   Posjednik robe pod carinskim nadzorom može …”.

11.

Na stranici 54., u članku 137. stavku 1., u prvoj rečenici:

umjesto:

„1.   Ako se, zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile, obveza koja se navodi u članku 135. stavku 1. ne može ispuniti, osoba koja je tu obvezu dužna ispuniti ili druge osobe koje djeluju u ime te osobe obavještavaju carinska tijela o toj situaciji bez odlaganja.”;

treba stajati:

„1.   Ako se, zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile, obveza koja se navodi u članku 135. stavku 1. ne može ispuniti, osoba koja je tu obvezu dužna ispuniti ili druge osobe koje djeluju za račun te osobe obavještavaju carinska tijela o toj situaciji bez odlaganja.”.

12.

Na stranici 54., u članku 137. stavku 2.:

umjesto:

„… osoba koja je dovezla plovilo ili zrakoplov na carinsko područje Unije ili druga osoba koja djeluje u ime te osobe obavještava carinska tijela o toj situaciji bez odlaganja.”;

treba stajati:

„… osoba koja je dovezla plovilo ili zrakoplov na carinsko područje Unije ili druga osoba koja djeluje za račun te osobe obavještava carinska tijela o toj situaciji bez odlaganja.”.

13.

Na stranici 57., u članku 148. stavku 6.:

umjesto:

„6.   Ako postoji gospodarska potreba i carinski nadzor neće biti ugrožen, carinska tijela mogu odobriti smještaj robe iz Unije u prostor za privremeni smješta. Ta se roba ne smatra robom u privremenom smještaju.”;

treba stajati:

„6.   Ako postoji gospodarska potreba i carinski nadzor neće biti ugrožen, carinska tijela mogu odobriti smještaj robe Unije u prostor za privremeni smještaj. Ta se roba ne smatra robom u privremenom smještaju.”.

14.

Na stranici 70., u članku 211. stavku 2. drugom podstavku:

umjesto:

„Carinska tijela mogu dati odobrenje s retroaktivnim učinim i kada roba …”;

treba stajati:

„Carinska tijela mogu dati odobrenje s retroaktivnim učinkom i kada roba …”.

15.

Na stranici 76., u članku 237. stavku 3.:

umjesto:

„3.   Ako postoji gospodarska potreba i carinski nadzor neće biti ugrožen, carinska tijela mogu odobriti smještaj robe iz Unije u prostor za smještaj za carinsko skladištenje. Ne smatra se da je ta roba u postupku carinskog skladištenja.”;

treba stajati:

„3.   Ako postoji gospodarska potreba i carinski nadzor neće biti ugrožen, carinska tijela mogu odobriti smještaj robe Unije u prostor za smještaj za carinsko skladištenje. Ne smatra se da je ta roba u postupku carinskog skladištenja.”.

16.

Na stranici 85., u članku 274. stavku 1.:

umjesto:

„1.   Ako se roba koja nije iz Unije iz članka 270. stavka 3. točaka (b) i (c) iznosi iz carinskog područja Unije …”;

treba stajati:

„1.   Ako se roba koja nije roba Unije iz članka 270. stavka 3. točaka (b) i (c) iznosi iz carinskog područja Unije …”.


Top