EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0952R(02)

Ispravak Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije ( SL L 269, 10.10.2013. )

OJ L 70, 14.3.2015, p. 64–75 (HR)
OJ L 70, 14.3.2015, p. 66–66 (IT)
OJ L 70, 14.3.2015, p. 66–71 (LT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/corrigendum/2015-03-14/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

14.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 70/64


Ispravak Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije

( Službeni list Europske unije L 269 od 10. listopada 2013. )

1.

Pojam „postupak krajnje uporabe” zamjenjuje se pojmom „postupak uporabe u posebne svrhe” u cijeloj Uredbi u odgovarajućem gramatičkom obliku.

2.

Stranica 11., članak 2. prva rečenica:

umjesto:

„… dokazivanja carinskog statusa, uporabe internog postupka provoza Unije, u mjeri u kojoj se time…”;

treba stajati:

„… dokazivanja carinskog statusa, uporabe postupka unutarnjeg provoza Unije, u mjeri u kojoj se time…”.

3.

Stranica 14., članak 5. točka 32.:

umjesto:

„32.

‚stalni poslovni nastan’ znači stalno mjesto poslovanja, na kojem su stalno prisutni…”

;

treba stajati:

„32.

‚trajni poslovni nastan’ znači stalno mjesto poslovanja, na kojem su stalno prisutni …”

.

4.

Stranica 15., članak 5. točka 39.:

umjesto:

„39.

‚odluka’ znači svaka radnja kojom carinska tijela koja pripadaju carinskom zakonodavstvu donose odluku o određenom slučaju i koji proizvodi učinke za dotičnu osobu ili osobe;”

;

treba stajati:

„39.

‚odluka’ znači svaka radnja kojom carinska tijela u skladu s carinskim zakonodavstvom donose odluku o određenom slučaju i koja proizvodi učinke za dotičnu osobu ili osobe;”

.

5.

Stranica 15., članak 5. točka 40. podtočke (a) ii. i (b) ii.:

umjesto:

„ii.

u slučaju pomorskog ili zračnog prijevoza u okviru zajedničkog broda ili ugovornog aranžmana…”

;

treba stajati:

„ii.

u slučaju pomorskog ili zračnog prijevoza u okviru ugovora o raspodjeli prostora plovila ili ugovornog aranžmana…”

.

6.

Stranica 17., članak 14. stavak 2. druga rečenica:

umjesto:

„… stavljajući carinsko zakonodavstvo, opće upravne odluke i obrasce za prijavu slobodno na raspolaganje…”;

treba stajati:

„… stavljajući carinsko zakonodavstvo, opće upravne odluke i obrasce za zahtjeve slobodno na raspolaganje…”.

7.

Stranica 22., članak 32. prvi stavak:

umjesto:

„Komisija putem provedbenih akata odrerđuje postupovna pravila za poništenje, opoziv ili izmjenu povoljnih odluka.”

;

treba stajati:

„Komisija putem provedbenih akata određuje postupovna pravila za poništenje, opoziv ili izmjenu povoljnih odluka.”

.

8.

Stranica 24., članak 38., naslov:

umjesto:

„Prijava i odobrenje”

;

treba stajati:

„Zahtjev i odobrenje”

.

9.

Stranica 24., članak 38. stavak 1. prvi podstavak:

umjesto:

„… može se prijaviti za status ovlaštenoga gospodarskog subjekta.”;

treba stajati:

„… može podnijeti zahtjev za status ovlaštenoga gospodarskog subjekta.”.

10.

Stranica 26., članak 45. stavak 3.:

umjesto:

„… suspenzija provedbe te odluke uvjetovana je dostavljanjem osiguranja, osim ako se na temelju dokumentirane procjene utvrdi…”;

treba stajati:

„… suspenzija provedbe te odluke uvjetovana je polaganjem osiguranja, osim ako se na temelju dokumentirane procjene utvrdi…”.

11.

Stranica 28., članak 51. stavak 1. četvrti podstavak:

umjesto:

„… od kraja godine u kojoj je predmetni carinski postupak ili privremeni smještaj završen.”;

treba stajati:

„… od kraja godine u kojoj je predmetni carinski postupak zaključen ili privremeni smještaj završen.”.

12.

Stranica 30., članak 56. stavak 2. točka (c):

umjesto:

„(c)

konvencionalnu ili normalnu autonomnu carinu koja se primjenjuje na robu koja je obuhvaćena kombiniranom nomenklaturom;”

;

treba stajati:

„(c)

konvencionalnu ili normalnu autonomnu stopu carine koja se primjenjuje na robu koja je obuhvaćena kombiniranom nomenklaturom;”

.

13.

Stranica 30., članak 57. stavak 1.:

umjesto:

„… jednog od podbrojeva ili daljnjih pododjeljaka kombinirane nomenklature prema kojoj će se ta roba razvrstati.”;

treba stajati:

„… jednog od podbrojeva ili daljnjih podjela kombinirane nomenklature prema kojoj će se ta roba razvrstati.”.

14.

Stranica 30., članak 57. stavak 2.:

umjesto:

„… jednog od podbrojeva ili daljnjih pododjeljaka kombinirane nomenklature ili bilo koje nomenklature …”;

treba stajati:

„… jednog od podbrojeva ili daljnjih podjela kombinirane nomenklature ili bilo koje nomenklature …”.

15.

Stranica 30., članak 57. stavak 3.:

umjesto:

„3.   Podbroj ili daljnji pododjeljak, određen u skladu sa stavcima 1. i 2., koristi se s ciljem primjene mjera koje su u vezi s tim podbrojem.”

;

treba stajati:

„3.   Podbroj ili daljnja podjela, određeni u skladu sa stavcima 1. i 2., koriste se s ciljem primjene mjera koje su u vezi s tim podbrojem.”

.

16.

Stranica 33., članak 70. stavak 2.:

umjesto:

„2.   Cijena koja je stvarno plaćena ili plativa je ukupno plaćanje koje je kupac izvršio ili će izvršiti za prodavača ili za treću stranu u korist prodavača za uvezenu robu i uključuje sva plaćanja koja su izvršena ili će biti izvršena kao uvjet za prodaju uvezene robe.”

;

treba stajati:

„2.   Cijena koja je stvarno plaćena ili plativa je ukupno plaćanje koje je kupac izvršio ili će izvršiti prodavaču ili trećoj strani u korist prodavača za uvezenu robu i uključuje sva plaćanja koja su izvršena ili će biti izvršena kao uvjet prodaje uvezene robe.”

.

17.

Stranica 33., članak 71. stavak 1. točka (a) podtočka i.:

umjesto:

„i.

provizije i posredovanje, osim provizija pri kupnji;”

;

treba stajati:

„i.

provizije i naknade za posredovanje, osim kupovnih provizija;”

.

18.

Stranice 33. i 34., članak 71. stavak 1. točka (b):

umjesto:

„(b)

vrijednost, po potrebi raspodijeljena, sljedeće robe i usluga koje kupac izravno ili neizravno isporučio besplatno ili po smanjenoj cijeni za uporabu u vezi s proizvodnjom i prodajom uvezene robe za izvoz, u onoj mjeri u kojoj ta vrijednost nije uključena u stvarno plaćenu ili plativu cijenu:

i.

materijala, sastavnica, dijelova i sličnih elemenata od kojih se sastoji uvezena roba;

ii.

alata, matrica, kalupa i sličnih elemenata koji su korišteni u proizvodnji uvezene robe;

iii.

materijala iskorištenih u proizvodnji uvezene robe, i

iv.

izgradnje, razvoja, umjetničkog rada, dizajna i planova i skica izrađenih izvan Unije i potrebnih za proizvodnju uvezene robe;”

;

treba stajati:

„(b)

vrijednost, po potrebi raspodijeljena, sljedeće robe i usluga koje kupac izravno ili neizravno isporučio besplatno ili po sniženoj cijeni za uporabu u vezi s proizvodnjom i prodajom uvezene robe radi izvoza, u onoj mjeri u kojoj ta vrijednost nije uključena u stvarno plaćenu ili plativu cijenu:

i.

materijala, sastavnih dijelova, dijelova i sličnih elemenata ugrađenih u uvezenu robu;

ii.

alata, matrica, kalupa i sličnih elemenata koji su korišteni u proizvodnji uvezene robe;

iii.

materijala utrošenih u proizvodnji uvezene robe, i

iv.

inženjerstva, razvoja, umjetničkog rada, oblikovnog rada i planova i skica izrađenih izvan Unije i potrebnih za proizvodnju uvezene robe;”

.

19.

Stranica 35., članak 77. stavak 1. točka (a):

umjesto:

„(a)

puštanje u slobodni promet, uključujući prema odredbama za posebnu uporabu;”

;

treba stajati:

„(a)

puštanje u slobodni promet, uključujući prema odredbama za uporabu u posebne svrhe;”

.

20.

Stranica 37., članak 79. stavak 4. drugi podstavak:

umjesto:

„… bilo kakva informacija koja se traži prema carinskom zakonodavstvu i koji se odnosi na uvjete koji uređuju stavljanje robe u taj carinski postupak…”;

treba stajati:

„… bilo kakva informacija koja se traži prema carinskom zakonodavstvu o uvjetima kojima se uređuje stavljanje robe u taj carinski postupak…”.

21.

Stranica 38., članak 86. stavak 1. prvi podstavak:

umjesto:

„1.   Ako su troškovi smještaja ili uobičajenih načina postupanja nastali na carinskom području Unije …”

;

treba stajati:

„1.   Ako su troškovi smještaja ili uobičajenih oblika rukovanja nastali na carinskom području Unije …”

.

22.

Stranica 38., članak 86. stavak 2.:

umjesto:

„2.   Ako se razvrstavanje robe u Carinsku tarifu koja je stavljena u carinski postupak mijenja kao posljedica uobičajenih oblika postupanja na carinskom području Unije …”

;

treba stajati:

„2.   Ako se razvrstavanje robe u Carinsku tarifu koja je stavljena u carinski postupak mijenja kao posljedica uobičajenih oblika rukovanja na carinskom području Unije …”

.

23.

Stranica 38., članak 86. stavak 4.:

umjesto:

„… kako bi se izbjeglo zaobilaženje carinskih mjera iz članka 56. stavka 2. točke (h).”;

treba stajati:

„… kako bi se izbjeglo zaobilaženje tarifnih mjera iz članka 56. stavka 2. točke (h).”.

24.

Stranica 39., članak 87. stavak 2.:

umjesto:

„2.   Ako je roba stavljena u carinski postupak koji nije završen ili ako privremeni smještaj nije propisno završen…”

;

treba stajati:

„2.   Ako je roba stavljena u carinski postupak koji nije zaključen ili ako privremeni smještaj nije propisno završen…”

.

25.

Stranica 40., članak 89. stavak 4. treći podstavak:

umjesto:

„Ako osiguranje nije vraćeno, također se može koristiti, u granicama osiguranog iznosa, za povrat iznosa uvozne ili izvozne carine i drugih davanja koji se naplaćuju nakon naknadne provjere robe.”

;

treba stajati:

„Ako osiguranje nije vraćeno, također se može koristiti, u granicama osiguranog iznosa, za naplatu iznosa uvozne ili izvozne carine i drugih davanja koji se naplaćuju nakon naknadne provjere robe.”

.

26.

Stranica 40., članak 90. stavak 1. prvi podstavak:

umjesto:

„1.   Ako je davanje osiguranja obvezno, carinska tijela određuju iznos takvog osiguranja…”

;

treba stajati:

„1.   Ako je polaganje osiguranja obvezno, carinska tijela određuju iznos takvog osiguranja…”

.

27.

Stranica 40., članak 90. stavak 2.:

umjesto:

„2.   Ne dovodeći u pitanje članak 95., ako se podnosi zajedničko osiguranje…”

;

treba stajati:

„2.   Ne dovodeći u pitanje članak 95., ako se polaže zajedničko osiguranje…”

.

28.

Stranica 40., članak 91.:

umjesto:

„Ako davanje osiguranja nije obvezno, carinska tijela u svakom slučaju zahtijevaju…”;

treba stajati:

„Ako polaganje osiguranja nije obvezno, carinska tijela u svakom slučaju zahtijevaju…”.

29.

Stranica 40., članak 92., naslov:

umjesto:

„Davanje osiguranja”

;

treba stajati:

„Polaganje osiguranja”

.

30.

Stranica 40., članak 92. stavak 1., uvodni tekst:

umjesto:

„1.   Osiguranje se može dati u jednom od sljedećih oblika:”

;

treba stajati:

„1.   Osiguranje se može položiti u jednom od sljedećih oblika:”

.

31.

Stranica 40., članak 92. stavak 2. drugi podstavak:

umjesto:

„Ako se osiguranje daje polaganjem gotovine ili putem drugih jednakovrijednih sredstava plaćanja, carinska tijela ne naplaćuju kamate.”

;

treba stajati:

„Ako se osiguranje daje polaganjem gotovine ili putem drugih jednakovrijednih sredstava plaćanja, carinska tijela ne plaćaju kamate.”

.

32.

Stranica 41., članak 93. prvi stavak:

umjesto:

„Osoba od koje se zahtijeva davanje osiguranja može izabrati…”;

treba stajati:

„Osoba od koje se zahtijeva polaganje osiguranja može izabrati…”.

33.

Stranica 41., članak 95. stavak 1. točka (c):

umjesto:

„(c)

redovito koriste dotični carinski postupak ili upravljaju privremenim smještajnim prostorom ili ispunjavaju kriterije utvrđene u članku 39. točki (d).”

;

treba stajati:

„(c)

redovito koriste dotični carinski postupak ili vode prostor za privremeni smještaj ili ispunjavaju kriterije utvrđene u članku 39. točki (d).”

.

34.

Stranica 41., članak 95. stavak 2.:

umjesto:

„2.   Ako je potrebno podnijeti zajedničko osiguranje za carinske dugove i ostala davanja…”

;

treba stajati:

„2.   Ako je potrebno položiti zajedničko osiguranje za carinske dugove i ostala davanja…”

.

35.

Stranica 41., članak 95. stavak 3.:

umjesto:

„3.   Ako je potrebno podnijeti zajedničko osiguranje za carinske dugove i ostala davanja…”

;

treba stajati:

„3.   Ako je potrebno položiti zajedničko osiguranje za carinske dugove i ostala davanja…”

.

36.

Stranica 41., članak 95. stavak 4.:

umjesto:

„4.   Zajedničko osiguranje sa smanjenim iznosom iz stavka 3. jednakovrijedno je podnošenju osiguranja.”

;

treba stajati:

„4.   Zajedničko osiguranje sa smanjenim iznosom iz stavka 3. jednakovrijedno je polaganju osiguranja.”

.

37.

Stranica 42., članak 97.:

umjesto:

„Ako carinska tijela utvrde da podneseno osiguranje ne osigurava (…) osoba iz članka 89. stavka 3. ili pribavi dodatno osiguranje ili zamijeni…”;

treba stajati:

„Ako carinska tijela utvrde da položeno osiguranje ne osigurava (…) osoba iz članka 89. stavka 3. ili položi dodatno osiguranje ili zamijeni…”.

38.

Stranica 45., članak 110., uvodni tekst:

umjesto:

„Carinska tijela, na zahtjev dotične osobe i po dostavljanju osiguranja, odobravaju odgodu plaćanja…”;

treba stajati:

„Carinska tijela, na zahtjev dotične osobe i po polaganju osiguranja, odobravaju odgodu plaćanja…”.

39.

Stranica 46., članak 112. stavak 1.:

umjesto:

„1.   Carinska tijela mogu dužniku, osim odgode plaćanja, odobriti pogodnosti plaćanja, pod uvjetom da je podneseno osiguranje.”

;

treba stajati:

„1.   Carinska tijela mogu dužniku, osim odgode plaćanja, odobriti pogodnosti plaćanja, pod uvjetom da je položeno osiguranje.”

.

40.

Stranica 48., članak 117. stavak 2.:

umjesto:

„2.   Ako se zahtjev za povrat ili otpust zasniva na postojanju, u vrijeme kada je prihvaćena deklaracija za puštanje u slobodni promet, smanjene ili nulte stope uvozne carine za robu koja podliježe carinskim kvotama, carinskom plafonu ili drugim povoljnim carinskim mjerama, povrat ili otpust odobravaju se pod uvjetom da je u vrijeme podnošenja zahtjeva popraćenog potrebnim dokumentima ispunjen bilo koji od ovih uvjeta:

(a)

u slučaju carinskih kvota, njihov opseg nije iskorišten;

(b)

u drugim slučajevima, stopa normalno dospjele carine nije ponovo uspostavljena.”

;

treba stajati:

„2.   Ako se zahtjev za povrat ili otpust zasniva na postojanju, u vrijeme kada je prihvaćena deklaracija za puštanje u slobodni promet, smanjene ili nulte stope uvozne carine za robu u okviru carinske kvote, carinskog plafona ili drugih povoljnih tarifnih mjera, povrat ili otpust odobravaju se pod uvjetom da je u vrijeme podnošenja zahtjeva popraćenog potrebnim dokumentima ispunjen bilo koji od ovih uvjeta:

(a)

u slučaju carinskih kvota, njihov opseg nije iskorišten;

(b)

u drugim slučajevima, stopa carine koja se uobičajeno primjenjuje nije ponovno uvedena.”

.

41.

Stranica 52., članak 127. stavak 7.:

umjesto:

„7.   Carinska tijela mogu prihvatiti da se sustavi podataka o trgovini, luci ili prijevozu koriste za podnošenje ulazne skraćene deklaracije ako takvi sustavi sadrže…”

;

treba stajati:

„7.   Carinska tijela mogu prihvatiti da se ulazna skraćena deklaracija podnese korištenjem trgovinskih, lučkih ili prijevozničkih informacijskih sustava ako takvi sustavi sadrže…”

.

42.

Stranica 52., članak 129. stavak 1. prvi podstavak:

umjesto:

„1.   Deklarantu se, na zahtjev, može dopustiti izmjena jednog ili više podataka iz izlazne skraćene deklaracije nakon što je ona bila podnesena.”

;

treba stajati:

„1.   Deklarantu se, na zahtjev, može dopustiti izmjena jednog ili više podataka iz ulazne skraćene deklaracije nakon što je ona bila podnesena.”

.

43.

Stranica 53., članak 135. stavak 1.:

umjesto:

„1.   Osoba koja unosi robu na carinsko područje Unije upućuje je bez odlaganja u carinski ured…”

;

treba stajati:

„1.   Osoba koja unosi robu na carinsko područje Unije prevozi je bez odlaganja u carinski ured…”

.

44.

Stranica 54., članak 137. stavak 3.:

umjesto:

„… po potrebi osigura da se roba potom uputi u carinski ured ili na drugo mjesto koje su tijela odredila ili odobrila.”;

treba stajati:

„… po potrebi osigura da se roba potom preveze u carinski ured ili na drugo mjesto koje su tijela odredila ili odobrila.”.

45.

Stranica 55., članak 141. stavak 1.:

umjesto:

„1.   Članak 135. stavci od 2. do 6. i članci 139., 140. te od 144.d do 149. ne primjenjuju se ako se roba koja je već u postupku provoza unosi na carinsko područje Unije.”

;

treba stajati:

„1.   Članak 135. stavci od 2. do 6. i članci 139., 140. te od 144. do 149. ne primjenjuju se ako se roba koja je već u postupku provoza unosi na carinsko područje Unije.”

.

46.

Stranica 55., članak 144.:

umjesto:

„Roba koja nije roba Unije mora biti u privremenom smještaju od trenutka njezinog podnošenja carini.”

;

treba stajati:

„Roba koja nije roba Unije u privremenom je smještaju od trenutka njezinog podnošenja carini.”

.

47.

Stranica 56., članak 145. stavak 6.:

umjesto:

„6.   Carinska tijela mogu prihvatiti da se sustavi podataka o trgovini, luci ili prijevozu koriste za podnošenje deklaracije za privremeni smještaj ako oni sadrže…”

;

treba stajati:

„6.   Carinska tijela mogu prihvatiti da se deklaracija za privremeni smještaj podnese korištenjem trgovinskih, lučkih ili prijevozničkih informacijskih sustava ako oni sadrže…”

.

48.

Stranica 56., članak 147., naslov:

umjesto:

„Uvjeti i odgovornosti za privremeno skladištenje robe”

;

treba stajati:

„Uvjeti i odgovornosti za privremeni smještaj robe”

.

49.

Stranica 56., članak 147. stavak 2.:

umjesto:

„2.   Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 134. stavka 2., roba u privremenom smještaju podliježe samo takvim oblicima postupanja kakvi su namijenjeni…”

;

treba stajati:

„2.   Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 134. stavka 2., roba u privremenom smještaju podliježe samo takvim oblicima rukovanja kakvi su namijenjeni…”

.

50.

Stranica 57., članak 148. stavak 2. drugi podstavak:

umjesto:

„Ako je podneseno zajedničko osiguranje ispunjenje obveza vezanih uz osiguranje prati se putem primjerene revizije.”

;

treba stajati:

„Ako je položeno zajedničko osiguranje, ispunjenje obveza vezanih uz osiguranje prati se putem primjerene revizije.”

.

51.

Stranica 57., članak 148. stavak 4. drugi podstavak:

umjesto:

„Evidencije sadrže podatke koji omogućuju carinskim tijelima da nadziru vođenje privremenog smještajnog prostora, posebno u vezi s identifikacijom pohranjene robe, njezinim carinskim statusom i kretanjem.”

;

treba stajati:

„Evidencije sadrže podatke koji omogućuju carinskim tijelima da nadziru vođenje prostora za privremeni smještaj, posebno u vezi s identifikacijom pohranjene robe, njezinim carinskim statusom i kretanjem.”

.

52.

Stranica 59., članak 158. stavak 3.:

umjesto:

„3.   Roba Unije koja je deklarirana za izvoz, unutarnji provoz kroz Uniju ili vanjsku proizvodnju, …”

;

treba stajati:

„3.   Roba Unije koja je deklarirana za izvoz, unutarnji provoz Unije ili vanjsku proizvodnju, …”

.

53.

Stranica 59., članak 161. drugi stavak:

umjesto:

„Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja sukladno iz članka 285. stavka 4.”

;

treba stajati:

„Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 285. stavka 4.”

.

54.

Stranica 61., članak 167. stavak 4.:

umjesto:

„… na dan kada se pojednostavljena deklaracija prihvaća u skladu s člankom 172. te na dan kada se roba knjiži.”;

treba stajati:

„… na dan kada se pojednostavljena deklaracija prihvaća u skladu s člankom 172. te na dan kada se roba unosi u evidencije deklaranta.”.

55.

Stranica 61., članak 170. stavak 1. prvi podstavak:

umjesto:

„1.   Ne dovodeći u pitanje članak 167. stavak 1., carinsku deklaraciju može podnijeti svaka osoba koja je sposobna dostaviti sve podatke koji su potrebne za primjenu odredaba koje uređuju carinski postupak, u vezi s kojim se roba deklarira. Ta osoba mora moći podnijeti dotičnu robu ili je dati podnijeti carini.”

;

treba stajati:

„1.   Ne dovodeći u pitanje članak 167. stavak 1., carinsku deklaraciju može podnijeti svaka osoba koja je u mogućnosti dostaviti sve podatke koji su potrebni za primjenu odredaba koje uređuju carinski postupak, u vezi s kojim se roba deklarira. Ta osoba mora također biti u mogućnosti podnijeti dotičnu robu ili je dati podnijeti carini.”

.

56.

Stranica 63., članak 179. stavak 1. drugi podstavak:

umjesto:

„Od uvjeta za odobrenje iz prvog podstavka može se odustati ako je carinska deklaracija podnesena, a roba podnesena carinskim uredima uz odgovornost jednog carinskog tijela.”

;

treba stajati:

„Od uvjeta za odobrenje iz prvog podstavka može se odustati ako je carinska deklaracija podnesena i roba podnesena carinskim uredima pod nadležnošću jednog carinskog tijela.”

.

57.

Stranica 64., članak 182. stavak 2.:

umjesto:

„2.   Carinska deklaracija se smatra prihvaćenom u trenutku u kojem se roba knjiži.”

;

treba stajati:

„2.   Carinska deklaracija smatra se prihvaćenom u trenutku u kojem se roba unosi u evidenciju.”

.

58.

Stranica 64., članak 182. stavak 3. točka (d):

umjesto:

„(d)

u vrijeme knjiženja roba više nije bila podložna zabranama ili ograničenjima, osim ako je u odobrenju određeno drukčije.”

;

treba stajati:

„(d)

u vrijeme unosa u evidenciju roba više nije bila podložna zabranama ili ograničenjima, osim ako je u odobrenju određeno drukčije.”

.

59.

Stranica 66., članak 195., naslov:

umjesto:

„Puštanje koje ovisi o plaćanju iznosa uvozne ili izvozne carine koja odgovara carinskom dugu ili podnošenju osiguranja”

;

treba stajati:

„Puštanje koje ovisi o plaćanju iznosa uvozne ili izvozne carine koja odgovara carinskom dugu ili polaganju osiguranja”

.

60.

Stranica 66., članak 195. stavak 1. prvi podstavak:

umjesto:

„… koja odgovara carinskom dugu ili podnošenjem osiguranja radi pokrivanja tog duga.”;

treba stajati:

„… koja odgovara carinskom dugu ili polaganjem osiguranja radi pokrivanja tog duga.”.

61.

Stranica 66., članak 195. stavak 1. treći podstavak:

umjesto:

„… carinska tijela traže podnošenje osiguranja, ta se roba ne pušta u dotični carinski postupak dok se ne podnese osiguranje.”;

treba stajati:

„… carinska tijela traže polaganje osiguranja, ta se roba ne pušta u dotični carinski postupak dok se ne položi takvo osiguranje.”.

62.

Stranica 66., članak 195. stavak 2.:

umjesto:

„2.   U posebnim slučajevima puštanje robe ne uvjetuje se podnošenjem osiguranja za robu koja podliježe zahtjevu za povlačenje u carinskim kvotama.”

;

treba stajati:

„2.   U posebnim slučajevima puštanje robe ne uvjetuje se polaganjem osiguranja za robu za koju je zatražena dodjela carinske kvote.”

.

63.

Stranica 66., članak 195. stavak 3.:

umjesto:

„3.   Ako se koristi pojednostavljenje iz članaka 166., 182. i 185. te je podneseno zajedničko osiguranje, puštanje robe ne uvjetuje se praćenjem osiguranja od strane carinskih tijela.”

;

treba stajati:

„3.   Ako se koristi pojednostavljenje iz članaka 166., 182. i 185. te je položeno zajedničko osiguranje, puštanje robe ne uvjetuje se praćenjem osiguranja od strane carinskih tijela.”

.

64.

Stranica 67., članak 198. stavak 1. točka (b) podtočka iii.:

umjesto:

„iii.

plaćanja ili osiguranje koje je trebalo biti obavljeno ili podneseno u vezi s uvoznom ili izvoznom carinom, ovisno o slučaju, nije bilo obavljeno ili podneseno u propisanom roku;”

;

treba stajati:

„iii.

plaćanja ili osiguranje koje je trebalo biti obavljeno ili položeno u vezi s uvoznom ili izvoznom carinom, ovisno o slučaju, nije bilo obavljeno ili položeno u propisanom roku;”

.

65.

Stranica 67., članak 198. stavak 2. prvi podstavak druga rečenica:

umjesto:

„Knjiži je rukovatelj carinskog skladištenja ili carinska tijela, ako je ona čuvaju.”;

treba stajati:

„U evidenciju je unosi rukovatelj carinskog skladištenja ili carinska tijela, ako je ona čuvaju.”.

66.

Stranica 67., članak 198. stavak 2. drugi podstavak prva rečenica:

umjesto:

„Ako je roba koja se treba uništiti, ustupiti u korist državi, oduzeti ili zaplijeniti već podložna carinskoj deklaraciji, knjiženje uključuje upućivanje na carinsku deklaraciju.”

;

treba stajati:

„Ako je roba koja se treba uništiti, ustupiti u korist države, oduzeti ili zaplijeniti već podložna carinskoj deklaraciji, evidencija uključuje upućivanje na carinsku deklaraciju.”

.

67.

Stranica 68., članak 203. stavak 3. prvi podstavak:

umjesto:

„…dopušta se samo ako se roba pušta u slobodni promet za istu posebnu svrhu.”;

treba stajati:

„…dopušta se samo ako se roba pušta u slobodni promet za istu uporabu u posebne svrhe.”.

68.

Stranica 69., članak 204., naslov:

umjesto:

„Roba koja je iskoristila mjere utvrđene zajedničkom poljoprivrednom politikom”

;

treba stajati:

„Roba za koju su iskorištene mjere utvrđene zajedničkom poljoprivrednom politikom”

.

69.

Stranica 69., članak 204.:

umjesto:

„Oslobođenje od uvozne carine iz članka 203. ne dopušta se za robu koja je iskoristila mjere utvrđene zajedničkom poljoprivrednom politikom…”;

treba stajati:

„Oslobođenje od uvozne carine iz članka 203. ne dopušta se za robu za koju su iskorištene mjere utvrđene zajedničkom poljoprivrednom politikom…”.

70.

Stranica 69., članak 208. stavak 1. točka (a):

umjesto:

„(a)

proizvodi morskog ribolova i ostali proizvodi iz teritorijalnih mora zemlje ili područja izvan carinskog područja Unije pomoću plovila…”

;

treba stajati:

„(a)

proizvodi morskog ribolova i ostali proizvodi izvađeni iz teritorijalnog mora zemlje ili područja izvan carinskog područja Unije pomoću plovila…”

.

71.

Stranica 70., članak 211. stavak 1. točka (b):

umjesto:

„(b)

upravljanje prostorom za smještaj za carinsko skladištenje robe, osim ako su posjednik prostora sama carinska tijela.”

;

treba stajati:

„(b)

upravljanje prostorom za smještaj za carinsko skladištenje robe, osim ako prostor za smještaj vodi samo carinsko tijelo.”

.

72.

Stranica 71., članak 211. stavak 3. točka (c):

umjesto:

„(c)

ako carinski dug ili drugi troškovi mogu nastati za robu koja je stavljena u posebni postupak, podnesu osiguranje u skladu s člankom 89.;”

;

treba stajati:

„(c)

ako carinski dug ili drugi troškovi mogu nastati za robu koja je stavljena u posebni postupak, polože osiguranje u skladu s člankom 89.;”

.

73.

Stranica 71., članak 215., naslov:

umjesto:

„Završetak posebnog postupka”

;

treba stajati:

„Zaključenje posebnog postupka”

.

74.

Stranica 71., članak 215. stavak 1.:

umjesto:

„1.   U drugim slučajevima osim postupka provoza i ne dovodeći u pitanje članak 254., posebni se postupak završava kada se roba…”

;

treba stajati:

„1.   U drugim slučajevima osim postupka provoza i ne dovodeći u pitanje članak 254., posebni se postupak zaključuje kada se roba…”

.

75.

Stranica 71., članak 215. stavak 2.:

umjesto:

„2.   Postupak provoza završavaju carinska tijela kada mogu utvrditi (…) da je postupak ispravno okončan.”

;

treba stajati:

„2.   Postupak provoza carinska tijela zaključuju kada mogu utvrditi (…) da je postupak ispravno završen.”

.

76.

Stranica 71., članak 215. stavak 3.:

umjesto:

„3.   Carinska tijela poduzimaju sve potrebne mjere za reguliranje stanja robe za koju postupak nije završen prema propisanim uvjetima.”

;

treba stajati:

„3.   Carinska tijela poduzimaju sve potrebne mjere za reguliranje stanja robe za koju postupak nije zaključen prema propisanim uvjetima.”

.

77.

Stranica 72., članak 215. stavak 4.:

umjesto:

„4.   Osim ako je drukčije predviđeno, završetak postupak provodi se u određenom roku.”

;

treba stajati:

„4.   Osim ako je drukčije predviđeno, zaključenje postupka provodi se u određenom roku.”

.

78.

Stranica 72., članak 217. prvi stavak:

umjesto:

„Komisija putem provedbenih akata određuje postupovna pravila o završetku posebnog postupka iz članka 216.”

;

treba stajati:

„Komisija putem provedbenih akata određuje postupovna pravila o zaključenju posebnog postupka iz članka 216.”

.

79.

Stranica 73., članak 223. stavak 4.:

umjesto:

„… korisnik odobrenja podnosi osiguranje za plaćanje izvozne carine ako roba…”;

treba stajati:

„… korisnik odobrenja polaže osiguranje za plaćanje izvozne carine ako roba…”.

80.

Stranica 74., članak 229., naslov:

umjesto:

„Izuzeće osoba od djelatnosti TIR”

;

treba stajati:

„Isključenje osoba iz prijevozâ TIR”

.

81.

Stranica 74., članak 229. stavak 1.:

umjesto:

„1.   Ako carinska tijela države članice odluče izuzeti neku osobu od djelatnosti TIR, sukladno članku 38. Konvencije TIR, ta se odluka primjenjuje na cijelom carinskom području Unije ti carinski uredi ne prihvaćaju karnete TIR-a koje je podnijela ta osoba.”

;

treba stajati:

„1.   Ako carinska tijela države članice odluče isključiti neku osobu iz prijevozâ TIR, sukladno članku 38. Konvencije TIR, ta se odluka primjenjuje na cijelom carinskom području Unije te carinski uredi ne prihvaćaju karnete TIR-a koje je podnijela ta osoba.”

.

82.

Stranica 75., članak 233. stavak 1. točka (c):

umjesto:

„(c)

osim ako je carinskim zakonodavstvom drukčije predviđeno, polaganje jamstva radi osiguranja plaćanja…”

;

treba stajati:

„(c)

osim ako je carinskim zakonodavstvom drukčije predviđeno, polaganje osiguranja radi osiguranja plaćanja…”

.

83.

Stranica 75., članak 233. stavak 4. točka (e):

umjesto:

„… kako bi se omogućio carinski nadzor robe i završetak tog postupka.”;

treba stajati:

„… kako bi se omogućio carinski nadzor robe i zaključenje tog postupka.”.

84.

Stranica 75., članak 234. stavak 2.:

umjesto:

„2.   U slučaju iz stavka 1. točke (b), upravljanje postupkom vanjskog provoza Unije suspendira se dok je roba izvan carinskog područja Unije.”

;

treba stajati:

„2.   U slučaju iz stavka 1. točke (b), postupak vanjskog provoza Unije suspendira se dok je roba izvan carinskog područja Unije.”

.

85.

Stranica 76., članak 238. stavak 2.:

umjesto:

„2.   U iznimnim okolnostima carinska tijela mogu odrediti rok u kojem se mora završiti postupak smještaja, posebno ako…”

;

treba stajati:

„2.   U iznimnim okolnostima carinska tijela mogu odrediti rok u kojem se mora zaključiti postupak smještaja, posebno ako…”

.

86.

Stranica 76., članak 240., naslov:

umjesto:

„Skladištenje u carinskim skladištima”

;

treba stajati:

„Smještaj u carinskim skladištima”

.

87.

Stranica 77., članak 243., naslov:

umjesto:

„Imenovanje slobodnih zona”

;

treba stajati:

„Određivanje slobodnih zona”

.

88.

Stranica 77., članak 243. stavak 1.:

umjesto:

„1.   Države članice mogu dijelove carinskog područja Unije imenovati slobodnim zonama.

Država članica za svaku slobodnu zonu određuje područje koje zauzima i određuje ulazne i izlazne prostore.”

;

treba stajati:

„1.   Države članice mogu dijelove carinskog područja Unije odrediti kao slobodne zone.

Država članica za svaku slobodnu zonu određuje područje koje zauzima i određuje ulazne i izlazne točke.”

.

89.

Stranica 77., članak 243. stavak 3. drugi podstavak:

umjesto:

„Neposredni pristupni prostor i ulazni i izlazni prostor područja slobodnih zona podliježu carinskom nadzoru.”

;

treba stajati:

„Neposredni pristupni prostor i ulazne i izlazne točke područja slobodnih zona podliježu carinskom nadzoru.”

.

90.

Stranica 78., članak 246. stavak 1. prva rečenica:

umjesto:

„1.   Roba Unije može se unijeti, uskladištiti, kretati, koristiti, preraditi ili potrošiti u slobodnoj zoni.”

;

treba stajati:

„1.   Roba Unije može se unijeti, smjestiti, kretati, koristiti, preraditi ili potrošiti u slobodnoj zoni.”

.

91.

Stranica 79., članak 251. stavak 2.:

umjesto:

„… čak i ako je postupak završen stavljanjem robe u drugi posebni postupak i ponovnim stavljanjem robe u sljedeći postupak privremenog uvoza.”;

treba stajati:

„… čak i ako je postupak zaključen stavljanjem robe u drugi posebni postupak i ponovnim stavljanjem robe u sljedeći postupak privremenog uvoza.”.

92.

Stranica 80., članak 257., naslov:

umjesto:

„Razdoblje završetka”

;

treba stajati:

„Razdoblje zaključenja”

.

93.

Stranica 80., članak 257. stavak 1. prvi podstavak:

umjesto:

„1.   Carinska tijela određuju razdoblje u kojem se postupak unutarnje proizvodnje mora završiti, u skladu s člankom 216.”

;

treba stajati:

„1.   Carinska tijela određuju razdoblje u kojem se postupak unutarnje proizvodnje mora zaključiti, u skladu s člankom 216.”

.

94.

Stranica 81., članak 257. stavak 1. drugi podstavak:

umjesto:

„…vrijeme koje je potrebno za obavljanje proizvodnih radnji i završavanje postupka.”;

treba stajati:

„…vrijeme koje je potrebno za obavljanje proizvodnih radnji i zaključenje postupka.”.

95.

Stranica 82., članak 262. stavak 1. drugi podstavak:

umjesto:

„U slučaju takvog prethodnog uvoza nadomjesnog proizvoda, podnosi se osiguranje koje pokriva iznos…”;

treba stajati:

„U slučaju takvog prethodnog uvoza nadomjesnog proizvoda, polaže se osiguranje koje pokriva iznos…”.

96.

Stranica 84., članak 269. stavak 2. točka (c):

umjesto:

„(c)

robu koja je dostavljena, s izuzećem od PDV-a ili trošarina, kao zračna ili brodska isporuka, bez obzira na odredište zrakoplova ili broda, za što je potreban dokaz takve isporuke;”

;

treba stajati:

„(c)

robu isporučenu za opskrbu zrakoplova ili broda, oslobođenu od PDV-a ili trošarina, bez obzira na odredište zrakoplova ili broda, za što je potreban dokaz takve opskrbe;”

.

97.

Stranica 84., članak 270. stavak 3. točka (c):

umjesto:

„(c)

robu u privremenom smještaju koja se izravno ponovo izvozi iz privremenog smještajnog prostora.”

;

treba stajati:

„(c)

robu u privremenom smještaju koja se izravno ponovo izvozi iz prostora za privremeni smještaj.”

.

98.

Stranica 84., članak 271. stavak 3.:

umjesto:

„3.   Carinska tijela mogu prihvatiti da se sustavi podataka o trgovini, luci ili prijevozu koriste za podnošenje izlazne skraćene deklaracije ako oni sadrže…”

;

treba stajati:

„3.   Carinska tijela mogu prihvatiti da se izlazna skraćena deklaracija podnese korištenjem trgovinskih, lučkih ili prijevozničkih informacijskih sustava ako oni sadrže…”

.

99.

Stranica 84., članak 272. stavak 1. prvi podstavak:

umjesto:

„1.   Deklarantu se e, na zahtjev, može dopustiti izmjena…”

;

treba stajati:

„1.   Deklarantu se, na zahtjev, može dopustiti izmjena…”

.

100.

Stranica 85., članak 274. stavak 3. prvi podstavak:

umjesto:

„3.   Obavijest o ponovnom izvozu sadrži podatke potrebne za završetak postupka slobodne zone ili privremenog skladištenja.”

;

treba stajati:

„3.   Obavijest o ponovnom izvozu sadrži podatke potrebne za zaključenje postupka slobodne zone ili završetak privremenog smještaja.”

.

101.

Stranica 85., članak 274. stavak 3. drugi podstavak:

umjesto:

„Carinska tijela mogu prihvatiti da se sustavi podataka o trgovini, luci ili prijevozu koriste za podnošenje obavijesti o ponovnom izvozu ako oni sadrže…”;

treba stajati:

„Carinska tijela mogu prihvatiti da se obavijest o ponovnom izvozu podnese korištenjem trgovinskih, lučkih ili prijevozničkih informacijskih sustava ako oni sadrže…”.

102.

Stranica 86., članak 278.:

umjesto:

„Sredstva za razmjenu i pohranu podataka, osim tehnika elektroničke obrade podataka iz članka 61. stavka 1., …”;

treba stajati:

„Sredstva za razmjenu i pohranu podataka, osim tehnika elektroničke obrade podataka iz članka 6. stavka 1., …”.


Top