EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0153R(03)

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 153/2013 на Комисията от 19 декември 2012 година за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно изискванията към централните контрагенти (ОВ L 52, 23.2.2013 г.)

C/2019/5249

OJ L 185, 11.7.2019, p. 85–85 (BG, ES, CS, ET, EL, LV, LT, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/153/corrigendum/2019-07-11/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

11.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 185/85


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 153/2013 на Комисията от 19 декември 2012 година за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно изискванията към централните контрагенти

( Официален вестник на Европейския съюз L 52 от 23 февруари 2013 г. )

На страница 72, в приложение I, раздел 3, уводното изречение:

вместо:

„Златото е под формата на кюлчета от чисто злато с признат валиден стандарт и трябва да отговаря на следните условия, за да бъде прието като обезпечение по член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012:“,

да се чете:

„Златото е под формата на разпределени кюлчета от чисто злато с признат валиден стандарт и трябва да отговаря на следните условия, за да бъде прието като обезпечение по член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012:“.


Top