EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0059R(01)

Oikaisu neuvoston direktiiviin 2013/59/Euratom, annettu 5 päivänä joulukuuta 2013 , turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi ja direktiivien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ja 2003/122/Euratom kumoamisesta ( EUVL L 13, 17.1.2014 )

OJ L 6, 10.1.2015, p. 6–8 (FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/59/corrigendum/2015-01-10/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

10.1.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 6/6


Oikaisu neuvoston direktiiviin 2013/59/Euratom, annettu 5 päivänä joulukuuta 2013, turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi ja direktiivien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ja 2003/122/Euratom kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 13, 17. tammikuuta 2014 )

Sivulla 3, johdanto-osan 29 kappaleen ensimmäisen virkkeen lopussa:

on:

”… että voidaan huolehtia röntgentutkimuksiin osallistuvien ja sädehoitoa saavien potilaiden riittävä suojaus.”

pitää olla:

”… että voidaan huolehtia röntgentutkimuksiin osallistuvien ja sädehoitoa saavien potilaiden riittävästä suojauksesta.”

Sivulla 4, johdanto-osan 37 kappaleen viimeisessä virkkeessä:

on:

”… joita komissio suosittaa säteilysuojelua koskevassa asiakirjassa nro 122 (4).”

pitää olla:

”… joita komissio suosittaa säteilysuojelua koskevassa julkaisussa nro 122 (4).”

Sivulla 6, 2 artiklan 1 kohdassa:

on:

”… jota ei voida jättää huomiotta säteilysuojelun kannalta tai ympäristön kannalta, kun …”

pitää olla:

”… jota ei voida jättää huomiotta säteilysuojelun tai ympäristön kannalta, kun …”

Sivulla 8, 4 artiklan 25 alakohdan viimeisessä kohdassa:

on:

”Painotuskertointen wT ja wR arvot esitetään liitteessä I a.”

pitää olla:

”Painotuskertointen wT ja wR arvot esitetään liitteessä II.”

Sivulla 9, 4 artiklan 41 alakohdassa:

on:

”… aktiivisuus on vähintään liitteessä II määritellyn kyseeseen tulevan aktiivisuusarvon tasolla,”

pitää olla:

”… aktiivisuus on vähintään liitteessä III määritellyn kyseeseen tulevan aktiivisuusarvon tasolla,”

Sivulla 10, 4 artiklan 62 alakohdan viimeisessä virkkeessä:

on:

”Suunniteltuihin altistustilanteisiin voivat kuulua sekä …”

pitää olla:

”Suunniteltuihin altistustilanteisiin voi kuulua sekä …”

Sivulla 17, 24 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa virkkeessä:

on:

”… liitteessä VI …”

pitää olla:

”… liitteessä VII …”

Sivulla 18, 28 artiklan f alakohdassa:

on:

”f)

toiminnot, joissa ympäristöön vapautuu merkittäviä määriä radioaktiivista aineita, joista erittyy kaasu- tai nestepäästöjä.”

pitää olla:

”f)

toiminnot, joissa ympäristöön vapautuu merkittäviä määriä kaasu- tai nestemäisiä radioaktiivisia aineita.”

Sivulla 24, 53 artiklan 2 kohdan b alakohdassa:

on:

”… joka on suurempi kuin 100 mSV mutta ei kuitenkaan suurempi kuin 500 mSv.”

pitää olla:

”… joka on suurempi kuin 100 mSv mutta ei kuitenkaan suurempi kuin 500 mSv.”

Sivulla 29, 65 artiklan 2 kohdan b alakohdassa:

on:

”… noudatetut hyvät käytänteet.”

pitää olla:

”… noudatetut hyvät käytännöt.”

Sivulla 30, 73 artiklan 1 kohdassa:

on:

”1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että, kontaminoituneiden …”

pitää olla:

”1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kontaminoituneiden …”

Sivulla 34, 85 artiklan 3 kohdassa:

on:

”… merkittävästä radioaktiivisen aineen leviämisestä ja luvattomasta käytöstä tai päästöstä.”

pitää olla:

”… merkittävästä radioaktiivisen aineen vuodosta ja luvattomasta käytöstä tai päästöstä.”

Sivulla 34, 88 artiklan c alakohdassa:

on:

”c)

lähteen, lähteiden suojusten ja lisälaitteiden suorituskykyä koskevista vähimmäisvaatimuksista,”

pitää olla:

”c)

lähteen, lähteen suojuksen ja lisälaitteiden suorituskykyä koskevista vähimmäisvaatimuksista,”

Sivulla 34, 89 artiklan ensimmäisessä kappaleessa:

on:

”… umpilähteitä koskevaan kirjanpitoon viedään XIV luvussa mainitut tiedot …”

pitää olla:

”… umpilähteitä koskevaan kirjanpitoon viedään liitteessä XIV mainitut tiedot …”

Sivulla 36, 96 artiklan b alakohdassa:

on:

”… sellaisista merkittävistä tapahtumista, joiden johdosta jokin henkilö altistuu …”

pitää olla:

”… sellaisista merkittävistä tapahtumista, joiden johdosta joku henkilö altistuu …”

Sivulla 36, 97 artiklan 1 kohdan toisessa virkkeessä:

on:

”Jäsenvaltioiden on luotava järjestelmä säteilyvaaratilanteiden hallintaa varten ja määrättävä asianmukaisilla hallinnollisilla säännöksillä niiden ylläpidosta.”

pitää olla:

”Jäsenvaltioiden on luotava järjestelmä säteilyvaaratilanteiden hallintaa varten ja määrättävä asianmukaisilla hallinnollisilla säännöksillä sen ylläpidosta.”

Sivulla 37, 103 artiklan 1 kohdan viimeisessä virkkeessä:

on:

”Toimintasuunnitelmassa on otettava huomioon liitteessä XVI esitetyt asiat, ja …”

pitää olla:

”Toimintasuunnitelmassa on otettava huomioon liitteessä XVIII esitetyt asiat, ja …”

Sivulla 38, 105 artiklassa:

on:

”… että jokin yksittäinen henkilö tai oikeushenkilö ryhtyy toimenpiteisiin …”

pitää olla:

”… että joku yksittäinen henkilö tai oikeushenkilö ryhtyy toimenpiteisiin …”

Sivulla 40, liitteessä II olevan taulukon ”B. Kudosten painotuskertoimet” alaviitteen toisella rivillä:

on:

”… seuraavaan luetteloon kuuluvalle elimelle ja kudokselle: Muut kudokset: lisämunuaiset, …”

pitää olla:

”… seuraavaan luetteloon kuuluvalle elimelle ja kudokselle. Muut kudokset: lisämunuaiset, …”

Sivulla 45, liitteessä VII olevan 1 kohdan ensimmäisessä kappaleessa:

on:

”… (aktiivisuusarvot, Bq, tai aktiivisuuspitoisuusarvot, kBq kg – 1), tai toimivaltaisen …”

pitää olla:

”… (aktiivisuusarvot [Bq] tai aktiivisuuspitoisuusarvot [kBq kg – 1]), tai toimivaltaisen …”

Sivulla 45, liitteessä VII olevan 2 kohdan e alakohdan ensimmäisessä virkkeessä:

on:

”… teollisuudenaloista peräisin olevien jäämien sisällyttäminen rakennusmateriaaleihin.”

pitää olla:

”… teollisuudenaloista peräisin olevien jäämien sisällyttämiseen rakennusmateriaaleihin.”

Sivulla 54, liitteessä VIII olevan viimeisen kappaleen neljännessä virkkeessä:

on:

”Varmuuden vuoksi voidaan käyttää aktiivisuuspitoisuusindeksiä arvolta 1 seulontavälineenä …”

pitää olla:

”Varmuuden vuoksi voidaan käyttää aktiivisuuspitoisuusindeksinä arvoa 1 seulontavälineenä …”


Top