EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1334R(05)

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG ( EUT L 354 av den 31.12.2008 )

OJ L 322, 21.11.2012, p. 9–9 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1334/corrigendum/2012-11-21/3/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

21.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/9


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG

( Europeiska unionens officiella tidning L 354 av den 31 december 2008 )

På sidan 42, artikel 16.4 andra stycket, ska det

i stället för:

”Beskrivningen ska lyda ’naturlig ’livsmedel eller livsmedelskategori eller ursprungsmaterial för livsmedel’ arom’.”

vara:

”Beskrivningen ska lyda ’naturlig ’livsmedel eller livsmedelskategori eller ursprungsmaterial’ arom’.”

På sidan 42, artikel 16.5, ska det

i stället för:

”5.   Beteckningen ’naturlig ’livsmedel eller livsmedelskategori eller ursprungsmaterial för livsmedel’ arom med andra naturliga aromer’ …”

vara:

”5.   Beteckningen ’naturlig ’livsmedel eller livsmedelskategori eller ursprungsmaterial’ arom med andra naturliga aromer’ …”

På sidan 45, artikel 29 (Ändring av direktiv 2000/13/EG), bilaga III, punkt 1, andra strecksatsen, ska det

i stället för:

”—

’rökarom(er)’, eller ’rökarom(er) framställd(a) av ’livsmedel, livsmedelskategori eller ursprungsmaterial för livsmedel’ ’ …”

vara:

”—

’rökarom(er)’, eller ’rökarom(er) framställd(a) av ’livsmedel, livsmedelskategori eller ursprungsmaterial’ ’ …”


Top