Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0889R(10)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli ( Dz.U. L 250 z 18.9.2008 , sprostowanie w Dz.U. L 129 z 28.5.2009 )

OJ L 29, 5.2.2015, p. 16–17 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/889/corrigendum/2015-02-05/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

5.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/16


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 250 z dnia 18 września 2008 r. , sprostowanie w Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 129 z dnia 28 maja 2009 r. )

1.

Strona 2, motyw 12:

zamiast:

„Aby zapobiec zanieczyszczeniu składnikami odżywczymi zasobów naturalnych, takich jak gleba i woda, należy określić górną granicę użycia obornika na hektar oraz obsady zwierząt na hektar. Granica ta powinna odnosić się do zawartości azotu w oborniku.”

,

powinno być:

„Aby zapobiec zanieczyszczeniu składnikami odżywczymi zasobów naturalnych, takich jak gleba i woda, należy określić górną granicę użycia nawozu naturalnego na hektar oraz obsady zwierząt na hektar. Granica ta powinna odnosić się do zawartości azotu w nawozie naturalnym.”

.

2.

Strona 7, art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze:

zamiast:

„Gospodarstwa ekologiczne mogą zawierać pisemne umowy współpracy w zakresie zastosowania nadmiaru obornika pochodzącego z produkcji ekologicznej wyłącznie z innymi gospodarstwami i przedsiębiorstwami przestrzegającymi zasad produkcji ekologicznej.”,

powinno być:

„Gospodarstwa ekologiczne mogą zawierać pisemne umowy współpracy w zakresie zastosowania nadmiaru nawozu naturalnego pochodzącego z produkcji ekologicznej wyłącznie z innymi gospodarstwami i przedsiębiorstwami przestrzegającymi zasad produkcji ekologicznej.”.

3.

Strona 19 w Dz.U. L 250 z 18.9.2008, art. 40 ust. 2 lit. a), w brzmieniu sprostowanym na stronie 21 w Dz.U. L 129 z 28.5.2009:

zamiast:

„a)

zostały podjęte właściwe środki, zgłoszone wcześniej organowi kontrolnemu lub jednostce certyfikującej, aby zapewnić stałe odseparowanie zwierząt gospodarskich, produktów pochodzenia zwierzęcego, obornika oraz pasz z poszczególnych jednostek;”

,

powinno być:

„a)

zostały podjęte właściwe środki, zgłoszone wcześniej organowi kontrolnemu lub jednostce certyfikującej, aby zapewnić stałe odseparowanie zwierząt gospodarskich, produktów pochodzenia zwierzęcego, nawozu naturalnego oraz pasz z poszczególnych jednostek;”

.

4.

Strona 27 w Dz.U. L 250 z 18.9.2008, art. 74 ust. 2 lit. a), w brzmieniu sprostowanym na stronie 21 w Dz.U. L 129 z 28.9.2009:

zamiast:

„a)

plan stosowania obornika, uzgodniony z jednostką certyfikującą lub organem kontrolnym, łącznie z pełnym opisem obszarów przekazanych pod produkcję roślinną;”

,

powinno być:

„a)

plan stosowania nawozu naturalnego, uzgodniony z jednostką certyfikującą lub organem kontrolnym, łącznie z pełnym opisem obszarów przekazanych pod produkcję roślinną;”

.

5.

Strona 27, art. 74 ust. 2 lit. b):

zamiast:

„b)

w stosownych przypadkach, w odniesieniu do stosowania obornika, pisemne umowy z innymi gospodarstwami rolnymi, o których mowa w art. 3 ust. 3, spełniającymi zasady produkcji ekologicznej;”

,

powinno być:

„b)

w stosownych przypadkach, w odniesieniu do stosowania nawozu naturalnego, pisemne umowy z innymi gospodarstwami rolnymi, o których mowa w art. 3 ust. 3, spełniającymi zasady produkcji ekologicznej;”

.


Top