EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0300R(05)

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz.U. L 97 z 9.4.2008)

OJ L 28, 4.2.2016, p. 20–21 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/corrigendum/2016-02-04/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

4.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/20


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 97 z dnia 9 kwietnia 2008 r. )

1.

Strona 73, motyw 13 zdanie drugie:

zamiast:

„Ponadto każdy operator portu lotniczego, …”,

powinno być:

„Ponadto każdy zarządzający portem lotniczym, …”.

2.

Strona 78, art. 12 ust. 1:

zamiast:

„1.   Każdy operator portu lotniczego sporządza, stosuje i utrzymuje w mocy program ochrony portu lotniczego.

Program ten opisuje metody i procedury, które mają być stosowane przez operatora portu lotniczego w celu przestrzegania zarówno niniejszego rozporządzenia, jak i krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego państwa członkowskiego, w którym znajduje się port lotniczy.

Program obejmuje wewnętrzne regulacje dotyczące kontroli jakości opisujące sposób, w jaki operator portu lotniczego monitoruje przestrzeganie tych metod i procedur.”,

powinno być:

„1.   Każdy zarządzający portem lotniczym sporządza, stosuje i utrzymuje w mocy program ochrony portu lotniczego.

Program ten opisuje metody i procedury, które mają być stosowane przez zarządzającego portem lotniczym w celu przestrzegania zarówno niniejszego rozporządzenia, jak i krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego państwa członkowskiego, w którym znajduje się port lotniczy.

Program obejmuje wewnętrzne regulacje dotyczące kontroli jakości opisujące sposób, w jaki zarządzający portem lotniczym monitoruje przestrzeganie tych metod i procedur.”.

3.

Strona 82, załącznik, pkt 3 ppkt 2:

zamiast:

„2.

Każdy statek powietrzny podlega ochronie przed bezprawną ingerencją.”,

powinno być:

„2.

Każdy statek powietrzny podlega ochronie przed nieupoważnioną ingerencją.”.

4.

Strona 82, załącznik, pkt 4.2 ppkt 1:

zamiast:

„1.

Pasażerowie i ich bagaż kabinowy są chronieni przed bezprawną ingerencją od momentu, …”,

powinno być:

„1.

Pasażerowie i ich bagaż kabinowy są chronieni przed nieupoważnioną ingerencją od momentu, …”.

5.

Strona 83, załącznik, pkt 5.2:

zamiast:

„Bagaż rejestrowany, który ma być przewożony statkiem powietrznym, jest chroniony przed bezprawną ingerencją od momentu, …”,

powinno być:

„Bagaż rejestrowany, który ma być przewożony statkiem powietrznym, jest chroniony przed nieupoważnioną ingerencją od momentu, …”.

6.

Strona 82, załącznik, pkt 6.2 ppkt 1 i 2:

zamiast:

„1.

Ładunek i poczta, które mają być przewożone na statku powietrznym, są chronione przed bezprawną ingerencją od momentu, (…)

2.

(…) przed bezprawną ingerencją, …”,

powinno być:

„1.

Ładunek i poczta, które mają być przewożone na statku powietrznym, są chronione przed nieupoważnioną ingerencją od momentu, (…)

2.

(…) przed nieupoważnioną ingerencją, …”.


Top