EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0300R(04)

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 ( Dz.U. L 97 z 9.4.2008 )

OJ L 367, 23.12.2014, p. 126–129 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/corrigendum/2014-12-23/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

23.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 367/126


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 97 z dnia 9 kwietnia 2008 r. )

1.

Strona 75, art. 3 pkt 9:

zamiast:

„9)

»kontrola w zakresie ochrony« oznacza stosowanie środków […];”

,

powinno być:

„9)

»środki kontroli w zakresie ochrony« oznaczają stosowanie środków […];”

.

2.

Strona 75, art. 3 pkt 25:

zamiast:

„25)

»ładunek« […] materiały przewoźnika lotniczego oraz zaopatrzenie lotu;”

,

powinno być:

„25)

»ładunek« […] materiały przewoźnika lotniczego oraz zaopatrzenie pokładowe;”

.

3.

Strona 75, art. 3 pkt 26:

zamiast:

„26)

»zarejestrowany agent« oznacza przewoźnika lotniczego, agenta, spedytora lub inny podmiot zapewniający kontrole w zakresie ochrony […];”

,

powinno być:

„26)

»zarejestrowany agent« oznacza przewoźnika lotniczego, agenta, spedytora lub inny podmiot zapewniający stosowanie środków kontroli w zakresie ochrony […];”

.

4.

Strona 76, art. 4 ust. 2 akapit drugi lit. c):

zamiast:

„c)

w odniesieniu do kontroli dostępu — podstaw udzielenia dostępu do strefy operacyjnej lotniska i innych stref zastrzeżonych lotniska;”

,

powinno być:

„c)

w odniesieniu do kontroli dostępu — podstaw udzielenia dostępu do strefy operacyjnej lotniska i stref zastrzeżonych lotniska;”

.

5.

Strona 76, art. 4 ust. 2 akapit drugi lit. f):

zamiast:

„f)

warunków, na jakich dokonuje się kontroli bezpieczeństwa ładunku i poczty lub poddaje się je innym kontrolom w zakresie ochrony […];”

,

powinno być:

„f)

warunków, na jakich dokonuje się kontroli bezpieczeństwa ładunku i poczty lub poddaje się je innym środkom kontroli w zakresie ochrony […];”

.

6.

Strona 76, art. 4 ust. 2 akapit drugi lit. g):

zamiast:

„g)

[…] lub poddaje się je innym kontrolom w zakresie ochrony;”

,

powinno być:

„g)

[…] lub poddaje się je innym środkom kontroli w zakresie ochrony;”

.

7.

Strona 76, art. 4 ust. 2 akapit drugi lit. h):

zamiast:

„h)

warunków, na jakich dokonuje się kontroli bezpieczeństwa zaopatrzenia lotu i zaopatrzenia portu lotniczego lub poddaje się je innym kontrolom w zakresie ochrony […];”

,

powinno być:

„h)

warunków, na jakich dokonuje się kontroli bezpieczeństwa zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego lub poddaje się je innym środkom kontroli w zakresie ochrony […];”

.

8.

Strona 76, art. 4 ust. 2 akapit drugi lit. k):

zamiast:

„k)

[…] lub zwolnienia z kontroli w zakresie ochrony; oraz”

,

powinno być:

„k)

[…] lub zwolnienia ze stosowania środków kontroli w zakresie ochrony; oraz”

.

9.

Strona 76, art. 4 ust. 3 akapit drugi lit. g):

zamiast:

„g)

wymogi i procedury dotyczące kontroli w zakresie ochrony poczty […];”

,

powinno być:

„g)

wymogi i procedury dotyczące środków kontroli w zakresie ochrony poczty […];”

.

10.

Strona 76, art. 4 ust. 3 akapit drugi lit. h):

zamiast:

„h)

w odniesieniu do zaopatrzenia lotu i zaopatrzenia portu lotniczego […];”

,

powinno być:

„h)

w odniesieniu do zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego […];”

.

11.

Strona 76, art. 4 ust. 3 akapit drugi lit. k):

zamiast:

„k)

specjalne procedury ochrony lub zwolnienia z kontroli w zakresie ochrony;”

,

powinno być:

„k)

specjalne procedury ochrony lub zwolnienia ze stosowania środków kontroli w zakresie ochrony;”

.

12.

Strona 81, załącznik, pkt 1.3.2:

zamiast:

„2.

Osoby inne niż pasażerowie […]”

,

powinno być:

„2.

Wszystkie osoby inne niż pasażerowie […]”

.

13.

Strona 83, załącznik, pkt 5.3.2:

zamiast:

„2.

[…] albo poddany odpowiedniej kontroli w zakresie ochrony.”

,

powinno być:

„2.

[…] albo poddany odpowiednim środkom kontroli w zakresie ochrony.”

.

14.

Strona 83, załącznik, pkt 6.1, tytuł:

zamiast:

„6.1.   

Kontrole w zakresie ochrony ładunku i poczty”

,

powinno być:

„6.1.   

Środki kontroli w zakresie ochrony ładunku i poczty”

.

15.

Strona 83, załącznik, pkt 6.1.1, zdanie pierwsze:

zamiast:

„1.

[…] cały ładunek i cała poczta poddawane są kontrolom w zakresie ochrony.”

,

powinno być:

„1.

[…] cały ładunek i cała poczta poddawane są środkom kontroli w zakresie ochrony.”

.

16.

Strona 83, załącznik, pkt 6.1.2:

zamiast:

„2.

[…] można poddać alternatywnym kontrolom w zakresie ochrony, które zostaną szczegółowo określone w akcie wykonawczym.”

,

powinno być:

„2.

[…] można poddać alternatywnym środkom kontroli w zakresie ochrony, które zostaną szczegółowo określone w akcie wykonawczym.”

.

17.

Strona 83, załącznik, pkt 6.1.3:

zamiast:

„3.

Ładunek tranzytowy i pocztę tranzytową można zwolnić z kontroli w zakresie ochrony […]”

,

powinno być:

„3.

Ładunek tranzytowy i pocztę tranzytową można zwolnić ze stosowania środków kontroli w zakresie ochrony […]”

.

18.

Strona 83, załącznik, pkt 6.2.1:

zamiast:

„1.

[…], w którym są poddawane kontrolom w zakresie ochrony, aż do odlotu statku powietrznego, na którym mają być przewożone.”

,

powinno być:

„1.

[…], w którym są poddawane środkom kontroli w zakresie ochrony, aż do odlotu statku powietrznego, na którym mają być przewożone.”

.

19.

Strona 83, załącznik, pkt 6.2.2:

zamiast:

„2.

Ładunek i poczta, które po przeprowadzeniu kontroli w zakresie ochrony […]”

,

powinno być:

„2.

Ładunek i poczta, które po zastosowaniu środków kontroli w zakresie ochrony […]”

.

20.

Strona 84, załącznik, pkt 7:

zamiast:

„Poczta przewoźnika lotniczego i materiały przewoźnika lotniczego są poddawane kontrolom w zakresie ochrony […]”,

powinno być:

„Poczta przewoźnika lotniczego i materiały przewoźnika lotniczego są poddawane środkom kontroli w zakresie ochrony […]”.

21.

Strona 84, załącznik, pkt 8:

zamiast:

„8.   

ZAOPATRZENIE LOTU

Zaopatrzenie lotu, w tym catering, przeznaczone do przewozu lub wykorzystania na pokładzie statku powietrznego poddawane jest kontrolom w zakresie ochrony […]”

,

powinno być:

„8.   

ZAOPATRZENIE POKŁADOWE

Zaopatrzenie pokładowe, w tym catering, przeznaczone do przewozu lub wykorzystania na pokładzie statku powietrznego poddawane jest środkom kontroli w zakresie ochrony […]”

;

22.

Strona 84, załącznik, pkt 9:

zamiast:

„Zaopatrzenie przeznaczone do sprzedaży lub wykorzystania w strefach zastrzeżonych lotniska, w tym zaopatrzenie sklepów wolnocłowych i restauracji, poddawane jest kontrolom w zakresie ochrony […]”,

powinno być:

„Zaopatrzenie przeznaczone do sprzedaży lub wykorzystania w strefach zastrzeżonych lotniska, w tym zaopatrzenie sklepów wolnocłowych i restauracji, poddawane jest środkom kontroli w zakresie ochrony […]”.

23.

Strona 84, załącznik, pkt. 10.1:

zamiast:

„1.

Bez uszczerbku dla mających zastosowanie zasad ochrony lotnictwa:”

,

powinno być:

„1.

Bez uszczerbku dla mających zastosowanie zasad bezpieczeństwa lotnictwa:”

.

24.

Strona 84, załącznik, pkt 11.1:

zamiast:

„1.

Osoby realizujące lub odpowiedzialne za realizację kontroli bezpieczeństwa, kontroli dostępu lub innych kontroli w zakresie ochrony rekrutuje się, szkoli i, […]”

,

powinno być:

„1.

Osoby realizujące lub odpowiedzialne za realizację kontroli bezpieczeństwa, kontroli dostępu lub stosowanie innych środków kontroli w zakresie ochrony rekrutuje się, szkoli i, […]”

.

25.

Strona 84, załącznik, pkt 12:

zamiast:

„Sprzęt stosowany do kontroli bezpieczeństwa, kontroli dostępu i innych kontroli w zakresie ochrony jest zgodny z określonymi specyfikacjami i nadaje się do przeprowadzania właściwej kontroli w zakresie ochrony”

,

powinno być:

„Sprzęt stosowany do kontroli bezpieczeństwa, kontroli dostępu i innych środków kontroli w zakresie ochrony jest zgodny z określonymi specyfikacjami i nadaje się do zastosowania właściwych środków kontroli w zakresie ochrony”

.


Top