EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0118R(03)

Korigendum k smernici Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009)

ST/9334/2019/INIT

OJ L 154, 12.6.2019, p. 48–48 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/118/corrigendum/2019-06-12/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

12.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 154/48


Korigendum k smernici Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS

( Úradný vestník Európskej únie L 9 zo 14. januára 2009 )

Na strane 19 v článku 12 ods. 1 písm. c):

namiesto:

„c)

ozbrojenými silami akéhokoľvek štátu, ktorý je zmluvnou stranou Severoatlantickej zmluvy, ale nie je členským štátom, a v ktorom vznikla daňová povinnosť, na použitie týmito silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální;“

má byť:

„c)

ozbrojenými silami akéhokoľvek štátu, ktorý je zmluvnou stranou Severoatlantickej zmluvy, ale nie je členským štátom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, na použitie týmito silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální;“.

Top