EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0118R(01)

Rectificatie van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG ( PB L 9 van 14.1.2009 )

OJ L 339, 22.12.2009, p. 60–60 (NL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/118/corrigendum/2009-12-22/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

22.12.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 339/60


Rectificatie van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG

( Publicatieblad van de Europese Unie L 9 van 14 januari 2009 )

Bladzijde 15, artikel 4, lid 3:

in plaats van:

„3.

„Gemeenschap” en „grondgebied van de Gemeenschap”: het geheel van de grondgebieden van de lidstaten in de zin van punt 6;”,

te lezen:

„3.

„Gemeenschap” en „grondgebied van de Gemeenschap”: het geheel van de grondgebieden van de lidstaten in de zin van punt 2;”.

Bladzijde 22, artikel 22, lid 2:

in plaats van:

„2.   Zodra de gegevens van de gedresseerde bekend zijn …”,

te lezen:

„2.   Zodra de gegevens van de geadresseerde bekend zijn …”.

Bladzijde 22, artikel 24, lid 1:

in plaats van:

„… onverwijld en uiterlijk binnen vijf dagen na het eindigen van de overbrenging een bericht betreffende de ontvangst van de goederen, hierna „bericht van ontvangst” genoemd, met behulp van het geautomatiseerde systeem.”,

te lezen:

„… onverwijld en uiterlijk binnen vijf werkdagen na het eindigen van de overbrenging een bericht betreffende de ontvangst van de goederen, hierna „bericht van ontvangst” genoemd, met behulp van het geautomatiseerde systeem.”.

Bladzijde 24, artikel 27, lid 2:

in plaats van:

„2.   Indien, in het in artikel 17, lid 1, onder a), iii), bedoelde geval, het in artikel 24, lid 1, bedoelde bericht van uitvoer aan het einde van een overbrenging van accijnsgoederen niet kan worden opgesteld …”,

te lezen:

„2.   Indien, in het in artikel 17, lid 1, onder a), iii), bedoelde geval, het in artikel 25, lid 1, bedoelde bericht van uitvoer aan het einde van een overbrenging van accijnsgoederen niet kan worden opgesteld …”.

Bladzijde 29, artikel 48, lid 1, eerste en tweede alinea:

in plaats van:

„1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen in werking treden om uiterlijk op 1 januari 2010 aan deze richtlijn te voldoen.

Zij delen de Commissie onverwijld de tekst van deze wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen mee, alsmede een transponeringstabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.”,

te lezen:

„1.   Vóór 1 januari 2010 gaan de lidstaten over tot de vaststelling en de bekendmaking van de wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen die nodig zijn om met ingang van 1 april 2010 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie onverwijld de tekst van deze wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen mee, alsmede een transponeringstabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.”.


Top