EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1924R(08)

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności ( Dz.U. L 404 z 30.12.2006 ) (Wersja poprawiona w  Dz.U. L 12 z 18.1.2007, s. 3 )

OJ L 160, 12.6.2013, p. 23–23 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1924/corrigendum/2013-06-12/3/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

12.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/23


Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 404 z dnia 30 grudnia 2006 r. )

(Wersja poprawiona w Dz.U. L 12 z 18.1.2007, s. 3 )

Poniższe odniesienia dotyczą publikacji w Dz.U. L 12/2007:

Strona 4, motyw 13:

zamiast:

„(13)

Suplementy żywnościowe, zdefiniowane w dyrektywie 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (2), występujące w postaci płynnej i zawierające więcej niż 1,2 % objętości alkoholu nie są uznawane za napoje alkoholowe w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.”,

powinno być:

„(13)

Suplementy żywnościowe, zdefiniowane w dyrektywie 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (2), występujące w postaci płynnej i zawierające więcej niż 1,2 % objętości alkoholu nie są uznawane za napoje w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.”.


Top