EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0883R(02)

Rättelse till rättelsen till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 200 av den 7.6.2004)

OJ L 201, 2.8.2005, p. 47–47 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/883/corrigendum/2005-08-02/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

2.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 201/47


Rättelse till rättelsen till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

( Europeiska unionens officiella tidning L 200 av den 7 juni 2004 )

På sidan 5, i artikel 1 led f skall det

i stället för:

”... som har anställning eller ...”

vara:

”... som arbetar som anställd eller ...”

På sidan 8, i artikel 11.3 led a skall det

i stället för:

”... som har anställning eller ...”

vara:

”... som arbetar som anställd eller ...”

På sidan 8, i artikel 11.4 första meningen skall det

i stället för:

”... skall en verksamhet som normalt utförs av en anställd eller en egenföretagare ombord ...”

vara:

”... skall arbete som anställd eller verksamhet som egen företagare vilket normalt utförs ombord ...”

På sidan 8, i artikel 12.1 skall det

i stället för:

”1.   En person som är anställd ...”

vara:

”1.   En person som arbetar som anställd ...”

På sidan 9, i artikel 13.3 skall det

i stället för:

”... där han har anställning eller, om han bedriver verksamhet i två ...”

vara:

”... där han arbetar som anställd eller, om han arbetar som anställd i två …”

På sidan 9, i artikel 14.3 skall det

i stället för:

”..., även om han automatiskt omfattas av ...”

vara:

”..., även om han är obligatoriskt omfattad av ...”

På sidan 10, i artikel 16.2 skall det

i stället för:

”... med anledning av anställning eller ...”

vara:

”... med anledning av arbete som anställd eller ...”

På sidan 12, i artikel 26, rubriken skall det

i stället för:

”Pensionstagarens eller dennes familjemedlemmars vistelse i en annan medlemsstat än den där de är bosatta”

vara:

”Familjemedlemmar till en pensionstagare, bosatta i en annan medlemsstat än pensionstagaren”

På sidan 46, i bilaga IX, del II, F) ”SVERIGE” skall det

i stället för:

”Sjukpenning och aktivitetsersättning ...”

vara:

”Sjukersättning och aktivitetsersättning ...”


Top