EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0852R(14)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 139, 2004 m. balandžio 30 d.) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319)

ST/6440/2021/INIT

OJ L 129, 15.4.2021, p. 162–162 (LT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/corrigendum/2021-04-15/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

2021 4 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/162


2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 139, 2004 m. balandžio 30 d. )

(Specialusis leidimas lietuvių kalba, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319)

1.

332 puslapis, II priedas, I skyrius, 2 punktas:

yra:

„2.

Maisto patalpų išplanavimas, dizainas, statyta, vieta ir dydis:

a)

užtikrina adekvatų tvarkymą, valymą ir (ar) dezinfekavimą, padeda išvengti arba sumažinti taršą per orą ir sudaro adekvačią higieniškam visų operacijų atlikimui būtiną darbo erdvę;

b)

yra tokie, kurie saugo nuo nešvarumų kaupimosi, kontakto su toksinėmis medžiagomis, dalelių patekimo į maistą ir kondensacijos ar nepageidautinų pelėsių ant paviršių susidarymo;

c)

kur reikalinga, užtikrina, kad maisto produktai laikomi tinkamomis kontroliuojamomis temperatūros režimo ir sandėliavimui tinkamomis pakankamos talpos sąlygomis; jie suprojektuoti taip, kad temperatūra gal būti kontroliuojama, o prireikus užrašoma;

d)

where necessary, provide suitable temperature-controlled handling and storage conditions of sufficient capacity for maintaining foodstuffs at appropriate temperatures and designed to allow those temperatures to be monitored and, where necessary, recorded.“,

turi būti:

„2.

Maisto patalpų išplanavimas, dizainas, konstrukcija, vieta ir dydis:

a)

užtikrina adekvatų tvarkymą, valymą ir (ar) dezinfekavimą, padeda išvengti arba sumažinti taršą per orą ir sudaro adekvačią higieniškam visų operacijų atlikimui būtiną darbo erdvę;

b)

yra tokie, kurie saugo nuo nešvarumų kaupimosi, kontakto su toksinėmis medžiagomis, dalelių patekimo į maistą ir kondensacijos ar nepageidautinų pelėsių ant paviršių susidarymo;

c)

leidžia laikytis gerosios maisto higienos praktikos, įskaitant apsaugą nuo taršos ir, visų pirma, kenkėjų kontrolę, ir

d)

prireikus užtikrina tinkamas kontroliuojamos temperatūros režimo ir pakankamos talpos sandėliavimo ir laikymo sąlygas maisto produktų palaikymui atitinkamoje temperatūroje, ir tai turi būti suprojektuota taip, kad leistų užtikrinti temperatūros stebėjimą ir prireikus registravimą.“

2.

333 puslapis, II priedas, II skyrius, 3 punktas:

yra:

„3.

Adequate provision is to be made, where necessary, for washing food. Every sink or other such facility provided for the washing of food is to have an adequate supply of hot and/or cold potable water consistent with the requirements of Chapter VII and be kept clean and, where necessary, disinfected.“,

turi būti:

„3.

Prireikus turi būti tinkamai pasirūpinta maisto plovimu. Kiekviena plautuvė ar kita maisto plovimui skirta įranga turi turėti tinkamą karšto ir (arba) šalto vandens tiekimą laikantis VII skyriaus reikalavimų ir turi būti užtikrinta jos švara bei prireikus dezinfekcija.“

Top