EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0007R(01)

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/7/ES z 18. februára 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/53/ES, ktorou sa v spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a najväčšia povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. EÚ L 67, 9.3.2002)

ST/15122/2023/INIT

OJ L, 2023/90114, 20.11.2023 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/7/corrigendum/2023-11-20/oj

  The document is unavailable in your User interface language.
European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria L


2002/7

20.11.2023

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/7/ES z 18. februára 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/53/ES, ktorou sa v spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave

(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 67 z 9. marca 2002; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 07/zv. 006, s. 85)

V celom texte smernice:

namiesto

„ „maximálne povolené rozmery“ vo všetkých gramatických tvaroch“

má byť

„ „najväčšie povolené rozmery“ v príslušnom gramatickom tvare,“

namiesto

„ „maximálne povolená dĺžka“ vo všetkých gramatických tvaroch“

má byť

„ „najväčšia povolená dĺžka“ v príslušnom gramatickom tvare,“

namiesto

„ „maximálna dĺžka“ vo všetkých gramatických tvaroch“

má byť

„ „najväčšia dĺžka“ v príslušnom gramatickom tvare,“

namiesto

„ „maximálne povolená hmotnosť“ vo všetkých gramatických tvaroch“

má byť

„ „najväčšia povolená hmotnosť“ v príslušnom gramatickom tvare,“

namiesto

„ „maximálna hmotnosť“ vo všetkých gramatických tvaroch“

má byť

„ „najväčšia hmotnosť“ v príslušnom gramatickom tvare,“

namiesto

„ „registrované“ vo všetkých gramatických tvaroch“

má byť

„ „evidované“ v príslušnom gramatickom tvare.“

Na strane 86, článok 1 bod 7 písm. a) (zmena prílohy I, bodu 1.1):

namiesto:

„—

motorové vozidlo okrem autobusu 12,00 m

prípojné vozidlo 12,00 m

návesová súprava 16,50 m

prívesová súprava 18,75 m

kĺbový autobus 18,75 m

autobus s dvoma nápravami 13,50 m

autobus s viac než dvoma nápravami 15,00 m

autobus + príves 18,75 m“

má byť:

„—

motorové vozidlo okrem autobusu 12,00 m

príves 12,00 m

návesová súprava 16,50 m

prívesová súprava 18,75 m

kĺbový autobus 18,75 m

autobus s dvoma nápravami 13,50 m

autobus s viac než dvoma nápravami 15,00 m

autobus + príves 18,75 m“.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/7/corrigendum/2023-11-20/oj

ISSN 1977-0790 (electronic edition)


Top