EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0114R(02)

Korigendum k smernici Rady 2001/114/ES z 20. decembra 2001 o určitom čiastočne alebo úplne dehydrovanom konzervovanom mlieku na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 15, 17.1.2002) (Slovenské mimoriadne vydanie, kapitola 03, zväzok 035, s. 30)

ST/6130/2019/INIT

OJ L 63, 4.3.2019, p. 15–15 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/114/corrigendum/2019-03-04/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 63/15


Korigendum k smernici Rady 2001/114/ES z 20. decembra 2001 o určitom čiastočne alebo úplne dehydrovanom konzervovanom mlieku na ľudskú spotrebu

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 15 zo 17. januára 2002 )

(Slovenské mimoriadne vydanie, kapitola 03, zväzok 035, s. 30)

Na strane 31 v článku 3 ods. 2:

namiesto:

„2.   V označení musí byť uvedené množstvo mliečneho tuku v hmotnostných percentách, okrem výrobkov definovaných v prílohe I (1) d) a g) a prílohe I (2) d) a množstvo beztukovej sušiny v hmotnostných percentách, ak ide o výrobky definované v prílohe I (1). Tieto údaje sa uvádzajú v blízkosti obchodného názvu.“

má byť:

„2.   V označení musí byť uvedené množstvo mliečneho tuku v hmotnostných percentách, okrem výrobkov definovaných v prílohe I (1) d) a g) a prílohe I (2) d) a množstvo beztukovej mliečnej sušiny v hmotnostných percentách, ak ide o výrobky definované v prílohe I (1). Tieto údaje sa uvádzajú v blízkosti obchodného názvu.“


Top