EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2913R(10)

Korigendum k nariadeniu Rady (EHS) č. 2913/92 z  12. októbra 1992 , ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva ( Ú. v. ES L 302, 19.10.1992 ) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie , kapitola 02/zv. 04, s. 307)

OJ L 228, 22.8.2006, p. 27–28 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2913/corrigendum/2006-08-22/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

22.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 228/27


Korigendum k nariadeniu Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 302 z 19. októbra 1992 )

(Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 02/zv. 04, s. 307)

1.

V celom nariadení:

namiesto:

„… záväzná tarifná informácia …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru …“ (v príslušnom gramatickom tvare);

namiesto:

„… osoba nepôsobiaca v spoločenstve …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… osoba, ktorá nie je osobou Spoločenstva …“ (v príslušnom gramatickom tvare);

namiesto:

„… vyhlásenie …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… colné vyhlásenie …“ (v príslušnom gramatickom tvare);

namiesto:

„… režim …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… colný režim …“ (v príslušnom gramatickom tvare).

2.

V hlave I kapitole 2 oddiele 2 článku 8 ods. 1:

namiesto:

„… alebo neúplných údajov, ak …“

má byť:

„… alebo neúplných údajov, a …“.

3.

V hlave I kapitole 2 oddiele 2 článku 8 ods. 2 a 3:

namiesto:

„… rozhodnutie …“

má byť:

„… neplatné rozhodnutie …“.

4.

V hlave II kapitole 1 článku 20 ods. 5 písm. a) a b):

namiesto:

„… sadzobných …“

má byť:

„… colných …“.

5.

V hlave II kapitole 1 článku 21 ods. 1 a 2:

namiesto:

„… colné sadzby …“

má byť:

„… colné zaobchádzanie …“.

6.

V hlave II kapitole 2 oddiele 1 článku 23:

namiesto:

„… teritoriálne more …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… teritoriálne vody …“ (v príslušnom gramatickom tvare).

7.

V hlave III kapitole 1 článku 38 ods. 1:

„… a prípadne …“ sa vypúšťa.

8.

V hlave III kapitole 4 článku 49 ods. 1 písm. b):

namiesto:

„… vydané …“

má byť:

„… podané …“.

9.

V celej hlave IV:

namiesto:

„… Podmienečný systém …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… Colný režim s podmienečným oslobodením od cla …“ (v príslušnom gramatickom tvare).


Top