EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2913R(06)

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 302 van 19 oktober 1992)

OJ L 123, 15.5.1997, p. 25–25 (NL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2913/corrigendum/1997-05-15/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

31992R2913R(06)

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 302 van 19 oktober 1992)

Publicatieblad Nr. L 123 van 15/05/1997 blz. 0025 - 0025


Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 302 van 19 oktober 1992)

1. Op bladzijde 19 dient artikel 82, lid 1, als volgt te worden gelezen:

"1. Indien goederen, uit hoofde van het gebruik ervan voor bijzondere doeleinden, onder toepassing van een verlaagd recht of van een nulrecht bij invoer in het vrije verkeer worden gebracht, blijven zij onder douanetoezicht. Het douanetoezicht eindigt wanneer de voor toekenning van het verlaagde recht of van het nulrecht vastgestelde voorwaarden niet meer van toepassing zijn, wanneer de goederen worden uitgevoerd of vernietigd, dan wel wanneer tegen betaling van de verschuldigde rechten wordt toegestaan dat de goederen worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke zijn voorgeschreven voor de toepassing van het verlaagde recht bij invoer of van het nulrecht.".

2. Op bladzijde 39 dient artikel 204, lid 1, onder b), als volgt te worden gelezen:

"b) indien een van de voorwaarden die zijn gesteld voor de plaatsing van de goederen onder deze regeling of voor de toekenning van een verlaagd recht bij invoer of van een nulrecht uit hoofde van het gebruik van de goederen voor bijzondere doeleinden, niet in acht is genomen,

in andere gevallen dan die bedoeld in artikel 203, tenzij vaststaat dat dit verzuim zonder werkelijke gevolgen is gebleken voor de juiste werking van de tijdelijke opslag of de betrokken douaneregeling.".

3. Op bladzijde 39 dient artikel 204, lid 2, als volgt te worden gelezen:

"2. De douaneschuld ontstaat, hetzij op het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de verplichting waarvan de niet-nakoming de douaneschuld doet ontstaan, hetzij op het tijdstip waarop de goederen onder de betrokken douaneregeling werden geplaatst, wanneer achteraf blijkt dat aan een van de voorwaarden voor de plaatsing van de genoemde goederen onder deze regeling of voor de toekenning van een verlaagd recht bij invoer of van een nulrecht uit hoofde van het gebruik van de goederen voor bijzondere doeleinden, niet is voldaan.".

4. Op bladzijde 40 dient artikel 206, lid 2, als volgt te worden gelezen:

"2. Een douaneschuld bij invoer wordt evenmin geacht te ontstaan ten aanzien van goederen die in het vrije verkeer zijn gebracht met toepassing van een verlaagd recht bij invoer of van een nulrecht uit hoofde van hun gebruik voor bijzondere doeleinden, wanneer deze goederen met toestemming van de douaneautoriteiten worden uitgevoerd of wederuitgevoerd.".

5. Op bladzijde 40 dient artikel 207 als volgt te worden gelezen:

"Artikel 207

Indien overeenkomstig artikel 206, lid 1, geen douaneschuld wordt geacht te ontstaan ten aanzien van goederen die in het vrije verkeer zijn gebracht met toepassing van een verlaagd recht bij invoer of van een nulrecht uit hoofde van hun gebruik voor bijzondere doeleinden, worden de resten en afvallen van de vernietiging als niet-communautaire goederen beschouwd.".

Top