EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R0197

Commission Regulation (EEC) No 197/90 of 17 January 1990 amending Council Regulation (EEC) No 3626/82 on the implementation in the Community of the Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora

OJ L 29, 31.1.1990, p. 1–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 20/07/1992; Implicitly repealed by 392R1970

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/197/oj

  The document is unavailable in your User interface language

31990R0197

Kommissionens forordning (EØF) nr. 197/90 af 17. januar 1990 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3626/82 om gennemførelse i Fællesskabet af Konventionen om International Handel med Udryddelsestruede Vilde Dyr og Planter

EF-Tidende nr. L 029 af 31/01/1990 s. 0001 - 0061


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 197/90 af 17. januar 1990 om aendring af Raadets forordning (EOEF) nr. 3626/82 om gennemfoerelse i Faellesskabet af Konventionen om International Handel med Udryddelsestruede Vilde Dyr og Planter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Euro-paeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 3626/82 af 3. december 1982 om gennemfoerelse i Faellesskabet af Konventionen om International Handel med Udryddelses-truede Vilde Dyr og Planter(1), senest aendret ved forord-ning (EOEF) nr. 610/89(2), saerlig artikel 4, og

ud fra foelgende betragtninger:

Paa den syvende konference mellem parterne i Konventionen om International Handel med Udryddelsestruede Vilde Dyr og Planter i Lausanne fra den 9. til den 20. oktober 1989 blev der vedtaget aendringer af liste I og II til Konventionen, og der er gennemfoert aendringer af liste III til Konventio-nen; liste I, II og III i bilag A til forordning (EOEF) nr. 3626/82 tilpasses nu de aendringer, som medlemsstaterne, der er tilsluttet denne konvention, har godkendt, ligesom del 1 og 2 til bilag C til denne forordning aendres;

forordningen daekker bl.a. de foranstaltninger, der er forudset i Kommissionens forordning (EOEF) 2496/89 af

2. august 1989 vedroerende et forbud mod indfoersel i Fael-

lesskabet af uforarbejdet og forarbejdet elfenben, fra den afrikanske elefant(3), den naevnte forordning ophaeves;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over-ensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Konventionen om International Handel med Udryddelsestruede Vilde Dyr og Planter -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Liste I, II og III i bilag A og del 1 og del 2 i bilag C til forordning (EOEF) nr. 3626/82 erstattes af listerne i bila-

gene til denne forordning.

Artikel 2

Forordning (EOEF) nr. 2496/89 ophaeves.

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoe-relsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den finder anvendelse fra den 18. januar 1990.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlems-stat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 17. januar 1990.

Paa Kommissionens vegneCarlo RIPA DI MEANAMedlem af Kommissionen

(1)EFT nr. L 384 af 31. 12. 1982, s. 1.

(2)EFT nr. L 66 af 10. 3. 1989, s. 24.

(3)EFT nr. L 240 af 17. 8. 1989, s. 5.

BILAG A

Liste I og II(1)(2)

Forklaring

1.Arter er optaget paa disse lister enten:

a)ved artens navn, eller

b)ved samtlige arter tilhoerende en hoejere systematisk enhed eller del deraf.

2.Forkortelsen spp. angiver alle arter tilhoerende den hoejere systematiske enhed.

3.Angivelse af andre hoejere systematiske enheder end art tjener alene til orientering eller klassifikation.

4.Forkortelsen p.e. angiver alle arter, som muligvis er uddoede.

5.En stjerne (*) ved navnet paa en art eller en hoejere systematisk enhed angiver, at en eller flere geografisk adskilte populationer, underarter eller arter af den paagaeldende art eller systematiske enhed er optaget paa liste I, og at disse populationer, underarter eller arter er undtaget fra liste II.

6.To stjerner (**) ved navnet paa en art eller en hoejere systematisk enhed angiver, at en eller flere geografisk adskilte populationer, underarter ellet arter af den paagaeldende art eller systematiske enhed er optaget paa liste II, og at disse populationer, underarter eller arter er undtaget fra liste I.

7.Minustegnet (-) fulgt af et tal ud for artens navn eller den hoejere systematiske enhed angiver, at geografisk adskilte populationer, arter, underarter eller grupper af arter eller familier af den paagaeldende art eller systematiske enhed ikke er optaget paa den paagaeldende liste, herunder:

-101Vestgroenlandsk population

-102Bhutansk, indisk, nepalesisk og pakistansk population

-103Population i Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker (USSR)

-104Kinesisk population

-105Australsk population

-106Population i USA

-107-Chile: en del af populationen i provinserne Parinacota, Ia. regionen Tarapacá

-Peru: populationer i Pampa Galeras nationale reservat og kerneomraade, Pedregal, Oscconta og Sawacocha (provinsen Lucanas), Sais Picotani (provinsen Azangaro), Sais Tupac Amaru (provinsen Janín) samt det nationale reservat Salinas Aguada Blanca (provinserne Arequipa og Cailloma)

-108Populationer i Afghanistan, Bhutan, Burma, Indien, Nepal og Pakistan

-109Cathartidae

-110Population i USA

-111Melopsittacus undulatus Nymphicus hollandicus og Psittacula krameri

()-112Population i Congo genstand for aarlig eksportkvota paa 600 enheder (i 1990, 1991 og 1992)

-113Populationer i Botswana, Malawi, Moçambique, Zambia og Zimbabwe samt populationer i foelgende lande, som er genstand for nedenstaaende aarlige eksportkvoter:

199019911992

Cameroun000)

Congo000)

Etiopien9 3708 8708 870)

(skind af enheder opdraettet

i fangenskab:6 5006 0006 000)

levende enheder opdraettet

i fangenskab:2 5002 5002 500)

jagttrofaeer:505050)

levende

voksne enheder:202020)

turistsouvenirs

(kuriositeter)

opdraettet i fangenskab:300300300)

Kenya5 0006 0008 000)(kun skind og afledte produkter)

Madagaskar02 0004 000)(kun enheder opdraettet i fangenskab)

Somalia500500500)

Sudan5 04000)

Den Forenede

Republik Tanzania1 1005 1006 100)

(enheder opdraettet

i fangenskab:04 0006 000)

enheder indfanget

i naturen:1 0001 0000)

jagttrofaeer:100100100)

-114Populationer i Australien, Papua Ny Guinea og Indonesien, som er genstand for foelgende specificerede aarlige eksporter:

199019911992

-I alt5 0006 0007 500)

-Skind af enheder

opdraettet

i fangenskab2 0003 0005 000)

-Skind af enheder

indhentet i naturen

med en bugbredde

paa mellem 10 og 18s3 0003 0002 500)

-115Population i Congo, men uden aarlig eksportkvota

-116Population i Indonesien, som er genstand for specificerede aarlige eksportkvoter (i 1990: 1 250; i 1991: 1 500; i 1992: 2 500, heri indbefattet 50 % enheder opdraettet i fangenskab)

-117Population i Chile

-118Alle ikke-sukkulente arter.

8.Plustegnet (+) fulgt af et tal anbragt ud for navnet paa en art eller en hoejere systematisk enhed angiver, at kun visse geografisk adskilte populationer, arter eller underarter af den paagaeldende art eller hoejere systematiske enhed er medtaget paa den paagaeldende liste som foelger:

+201Sydamerikanske populationer (populationer uden for Sydamerika er ikke omfattet af listerne)

+202Populationer Bhutan, Indien, Nepal og Pakistan

+203Mexicansk population

+204Populationer i Cameroun og Nigeria

+205Asiatisk population

+206Indisk population

+207Populationer i Mellem- og Nordamerika

+208Australsk population

+209-Chile: en del af populationen i provinsen Parinacota, Ia. regionen Tarapacá

-Peru: populationer i det nationale reservat Pampa Galeras Pedregal, Oscconta og Sawacocha (provinsen Lucanas), Sais Picotani (provinsen Azangaro), Sais Tupac Amaru (provinsen Janín) samt det nationale reservat Salinas Aguada Blanca (provinserne Arequipa og Cailloma)

+210Populationer i Afghanistan, Bhutan, Burma, Indien, Nepal og Pakistan

+211Mexicansk population

+212Populationer i Algeriet, Burkina Faso, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Mali, Mauretanien, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal og Sudan

+213Europaeisk population med undtagelse af Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker (USSR)

+214Den indonesiske population, som er genstand for noeje specificerede aarlige eksportkvoter (i 1990: 1 250; i 1991: 1 500; i 1992: 2 500 indbefattet 50 % enheder opdraettet i fangenskab)

+215Alle newzealandske arter

+216Chilensk population

9.Lighedstegnet (=) fulgt af et tal anbragt ud for navnet paa en art eller hoejere systematisk enhed angiver, at betegnelsen paa den paagaeldende art eller hoejere systematiske enhed skal fortolkes som foelger:

=301Omfatter slaegten Tupaiidae

=302Omfatter det generiske synonym Leontideus

=303Omfatter synonymet Saquinus geoffroyi

=304Omfatter synonymet Cercopithecus roloway

=305Omfatter synonymet Colobus badius kirki

=306Omfatter synonymet Colobus badius rufomitratus

=307Omfatter det generiske synonym Simias

=308Omfatter det generiske synonym Mandrillus

=309Omfatter det generiske synonym Rhinopithecus

=310Omfatter synonymet Bradypus boliviensis og Bradypus griseus

=311Omfatter synonymet Priodontes giganteus

=312Omfatter synonymet Physeter catodon

=313Omfatter synonymet Eschrichtius glaucus

=314Omfatter det generiske synonym Eubalaena

=315Omfatter synonymet Dusicyon fulvipes

=316Omfatter det generiske synonym Fennecus

=317Ogsaa opfoert som Ursus thibetanus

=318Omfatter det generiske synonym Thalarctos

=319Ogsaa opfoert som Aonyx microdon eller Paraonyx microdon

=320Omfatter synonymerne Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum og Lutra platensis

=321Omfatter synonymet Eupleres major

=322Ogsaa opfoert som Lynx caracal; omfatter det generiske synonym Caracal

=323Ogsaa opfoert som Lynx pardinus eller Felis lynx pardine

=324Ogsaa opfoert som Lynx rufus escuinapae

=325Omfatter synonymerne Equus kiang og Equus onager

=326Omfatter det generiske synonym Dama

=327Omfatter de generiske synonymer Axis og Hyelaphus

=328Omfatter synonymet Bos frontalis

=329Omfatter synonymet Bos grunniens

=330Omfatter det generiske synonym Novibos

=331Omfatter det generiske synonym Anoa

=332Omfatter synonymet Oryx tao

=333Omfatter synonymet Ovis aries ophion

=334Ogsaa opfoert som Anas platyrhynchos laysanensis

=335Omfatter synonymet Cygnus bewickii jankowskii

=336Omfatter synonymerne Falco pelegrinoides og Falco babylonicus

=337Omfatter det generiske synonym Pipile

=338Omfatter det generiske synonym Mitu

=339Omfatter synonymet Rheinartia nigrescens

=340Ogsaa opfoert som Eupodotis bengalensis

=341Ofte i handelen under den ukorrekte betegnelse Ara caninde

=342Omfatter det generiske synonym Cyclopsitta

=343Tidligere opfoert under genus Gallirex

=344Ogsaa opfoert som Mimizuku gurneyi

=345Tidligere opfoert under genus Ramphodon

=346Ogsaa opfoert som Muscicapa ruecki

=347Tidligere opfoert under genus Spinus

=348Omfatter de generiske synonymer Nicoria og Geoemyda (delvis)

=349Tidligere opfoert under Testudo

=350Tidligere opfoert under Podocnemis spp.

=351Omfatter Alligatoridae, Crocodylidae og Gavialidae

=352Tidligere opfoert under Chamaeleo spp.

=353Ogsaa opfoert som Constrictor constrictor occidentalis

=354Omfatter synonymet Pseudoboa cloelia

=355Ogsaa opfoert som Hydrodynastes gigas

=356Omfatter det generiske synonym Megalobatrachus

=357Sensu D'Abrera

=358Ogsaa opfoert under genus Dysnomia

=359Omfatter det generiske synonym Proptera

=360Ogsaa opfoert under genus Carunculina

=361Omfatter det generiske synonym Micromya

=362Omfatter det generiske synonym Papuina

=363Ogsaa opfoert som Podophyllum emodi

=364Ogsaa opfoert under genus Sclerocactus

=365Ogsaa opfoert under genus Echinocactus

=366Ogsaa opfoert under genus Pachycereus

=367Ogsaa opfoert under genus Escobaria

=368Ogsaa opfoert som Echinocereus lindsayi

=369Ogsaa opfoert som Wilcoxia schmollii

=370Ogsaa opfoert under genus Neolloydia eller under genus Sclerocactus

=371Ogsaa opfoert som Solisia pectinata

=372Ogsaa opfoert som Lobeira macdougallii

=373Ogsaa opfoert under genus Nelloydia

=374Ogsaa opfoert som Saussurea Lappa

=375Ogsaa opfoert som Engelhardia pterocarpa

=376Omfatter familierne Apostasiaceae og Cypripediaceae samt underslaegterne Apostasioideae og Cypripediodeae

=377Ogsaa opfoert som Lycaste virginalis var. alba

=378Ogsaa opfoert som Sarracenia rubra alabamensis

=379Ogsaa opfoert som Sarracenia rubra jonesii

=380Omfatter synonymet Stangeria paradoxa

=381Omfatter synonymet Welwitschia bainesii

10.Tegnet (°) fulgt af et tal ud for navnet paa en art eller hoejere systematisk enhed betyder foelgende:

°501Udelukkende med det formaal at tillade international handel med toej fremstillet af uld fra levende vikunjaer af den population, der er optaget paa liste II (jf. + 209), og genstande fremstillet heraf. Paa toejets bagside skal findes den logo, der er vedtaget af de oprindelseslande, der er medlemmer af Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, samt i kanterne enten ordene VICUÑANDES-CHILE eller VICUÑANDES-PERU alt afhaengigt af, hvilket af landene det stammer fra.

°502Fossiler er ikke omfattet af CITES-bestemmelserne.

11.I medfoer af Konventionens artikel I, litra b), iii), angiver tegnet ( ) fulgt af et tal ud for navnet paa en art eller hoejere systematisk enhed, som er omfattet af liste II, de dele eller produkter, som er specificerede i tilknytning hertil af hensyn til Konventionens formaal, nemlig foelgende:

1Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a)froe, sporer og pollen (herunder pollinia), og

b)vaevskulturer og froeplanter i lukkede beholdere.

2Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a)froe og pollen,

b)vaevskulturer og froeplanter i lukkede beholdere, samt

c)afledte kemiske produkter.

3Omfatter roedder og let genkendelige dele heraf.

4Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a)sporer og pollen,

b)vaevskulturer og froeplanter i lukkede beholdere,

c)frugter samt dele og afledte produkter heraf af naturligt eller kunstigt opformerede planter, og

d)staengelled (knae) samt dele og afledte produkter heraf af naturligt eller kunstigt opformeret Opuntia subgenus Opuntia spp.

5Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a)froe og pollen,

b)vaevskulturer og froeplanter i lukkede beholdere, og

c)enkelte blade samt dele og afledte produkter heraf af naturligt eller kunstigt opformeret Aloe vera.

6Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a)froe og pollen (herunder pollinia),

b)vaevskulturer og froeplanter i lukkede beholdere,

c)afskaarne blomster af kunstigt opformerede planter, samt

d)frugter og dele samt afledte produkter heraf af kunstigt opformeret Vanilla spp.

12.Da ingen af de arter eller hoejere systematiske enheder af PLANTER (FLORA), der er medtaget paa liste I, er forsynet med kommentarer, betyder dette, at hybrider, som er kunstigt opformerede frembringelser af én eller flere af disse arter eller hoejere enheder, kan goeres til genstand for handel med et certifikat for kunstig opformering i overensstemmelse med resolution Conf. 6.19, litra a).

DAN16388 eg s. 7-15, arsegehas. 9-14Fernand

Bilag IBilag II

FAUNA

MAMMALIA

MONOTREMATA

TachyglossidaeZaglossus spp.(C 2)

MARSUPIALIA

DasyuridaeSminthopsis longicaudata

Sminthopsis psammophila

ThylacinidaeThylacinus cynocephalus p.e.

PeramelidaeChaeropus ecaudatus p.e.

Perameles bougainville

ThylacomyidaeMacrotis lagotis

Macrotis leucura

PhalangeridaePhalanger maculatus

Phalanger orientalis

BurramyidaeBurramys parvus

VombatidaeLasiorhinus krefftii

MacropodidaeBettongia spp.

Caloprymnus campestris p.e.

Dendrolagus bennettianus(C 2)

Dendrolagus inustus(C 2)

Dendrolagus lumholtzi(C 2)

Dendrolagus ursinus(C 2)

Lagorchestes hirsutus

Lagostrophus fasciatus

Onychogalea fraenata

Onychogalea lunata

CHIROPTERA

PteropodidaeAcerodon spp.

Pteropus spp. (*)

Pteropus insularis

Pteropus mariannus

Pteropus molossinus

Pteropus phaeocephalus

Pteropus pilosus

Pteropus samoensis

Pteropus tonganus

PRIMATESPRIMATES spp. (*) =301(C 2)

LemuridaeLemuridae spp.

CheirogaleidaeCheirogaleidae spp.

IndriidaeIndriidae spp.

DaubentoniidaeDaubentonia madagascariensis

CallithricidaeCallithrix jacchus aurita

Callithrix jacchus flaviceps

Leontopithecus spp. =302

Saguinus bicolor

Saguinus leucopus

Saguinus oedipus =303

CallimiconidaeCallimico goeldii

CebidaeAlouatta palliata

Ateles geoffroyi frontatus

Ateles geoffroyi panamensis

Brachyteles arachnoides

Cacajao spp.

Chiropotes albinasus

Lagothrix flavicauda

Saimiri oerstedii

CercopithecidaeCercocebus galeritus galeritus

Cercophitecus diana =304

Colobus, pennantii kirki =305

Colobus rufomitratus =306

Macaca silenus

Nasalis spp. =307

Papio leucophaeus =308

Papio sphinx =308

Presbytis entellus

Presbytis geei

Presbytis pileata

Presbytis potenziani

Pygathrix spp. =309

HylobatidaeHylobatidae spp.

PongidaePongidae spp.

EDENTATA

MyrmecophagidaeMyrmecophaga tridactyla(C 1)

Tamandua tetradactyla chapadensis(C 1)

BradypodidaeBradypus variegatus =310

DasypodidaePriodontes maximus =311

PHOLIDOTA

ManidaeManis crassicaudata(C 1)

Manis javanica(C 1)

Manis pentadactyla(C 1)

Manis temminckii

LAGOMORPHA

LeporidaeCaprolagus hispidus

Romerolagus diazi

RODENTIA

SciuridaeCynomys mexicanus

Ratufa spp.(C 1)

MuridaeLeporillus conditor

Pseudomys praeconis

Xeromys myoides

Zyzomys pedunculatus

ChinchillidaeChinchilla spp. +201

CETACEACETACEA spp. (*)(C 1)

PlatanistidaeLipotes vexillifer

Platanista spp.

ZiphiidaeBerardius spp.

Hyperoodon spp.

PhyseteridaePhyseter macrocephalus =312

DelphinidaeSotalia spp.

Sousa spp.

PhocoenidaeNeophocaena phocaenoides

Phocoena sinus

EschrichtidaeEschrichtius robustus =313

BalaenopteridaeBalaenoptera acutorostrata (**) -101

Balaenoptera borealis

Balaenoptera edeni

Balaenoptera musculus

Balaenoptera physalus

Megaptera novaeangliae

BalaenidaeBalaena spp. =314

Caperea marginata

CARNIVORA

CanidaeCanis lupus (**) +202Canis lupus (*) -102(C 2)

Chrysocyon brachyurus(C 2)

Cuon alpinus

Dusicyon culpaeus

Dusicyon griseus =315

Dusicyon gymnocercus

Speothos venaticus

Vulpes cana

Vulpes zerda =316

UrsidaeAiluropoda melanoleuca

Helarctos malayanus

Melursus ursinus

Selenarctos thibetanus =317

Tremarctos ornatus

Ursus arctos (**) +203Ursus arctos (*) -103

Ursus arctos isabellinus

Ursus arctos nelsoni

Ursus arctos pruinosus

Ursus maritimus =318(C 2)

ProcyonidaeAilurus fulgens(C 2)

MustelidaeAonyx congica (**) +204 =319

Conepatus humboldtii

Enhydra lutris nereis

Lutra felina

Lutra longicaudis =320

Lutra lutra

Lutra provocax

Lutrinae spp. (*)

Mustela nigripes

Pteronura brasiliensis

ViverridaeCryptoprocta ferox

Cynogale bennettii(C 1)

DAN16388 eg s. 15a-22geha15-19paul

Bilag IBilag II

Eupleres goudotii =321(C 1)

Fossa fossa(C 1)

Hemigalus derbyanus

Prionodon linsang(C 1)

Prionodon pardicolor

HyaenidaeHyaena brunnea

FelidaeFelidae spp. (*)[C2: Felis bengalensis (*)

Felis canadensis

Felis colocolo

Felis concolor (*)

Felis geoffroyi

Felis iriomotensis

Felis lynx

Felis serval

Felis silvestris

Felis yagouaroundi (*)]

Acinonyx jubatus

Felis bengalensis bengalensis (**) -104

Felis caracal (**) +205 =322

Felis concolor coryi

Felis concolor costaricensis

Felis concolor cougar

Felis jacobita

Felis marmorata

Felis nigripes

Felis pardalis

Felis pardina = 323

Felis planiceps

Felis rubiginosa (**) +206

Felis rufa escuinapae =324

Felis temmincki

Felis tigrina

Felis wiedii

Felis yagouaroundi (**) +207

Neofelis nebulosa

Panthera leo persica

Panthera onca

Panthera pardus

Panthera tigris

Panthera uncia

PINNIPEDIA

OtariidaeArctocephalus spp. (*)

Arctocephalus townsendi

PhocidaeMirounga spp.(C 1)

Monachus spp.

TUBULIDENTATA

OrycteropodidaeOrycteropus afer

PROBOSCIDEA

ElephantidaeElephas maximus

Loxodonta africana

SIRENIA

DugongidaeDugong dugon (**) -105Dugong dugon (*) +208(C 1)

TriechechidaeTrichechus inunquis

Trichechus manatus

Trichechus senegalensis(C 1)

PERISSODACTYLA

EquidaeEquus africanus

Equus grevyi

Equus hemionus (*) =325(C 1)

Equus hemionus hemionus

Equus hemionus khur

Equus przewalskii

Equus zebra hartmannae(C 1)

Equus zebra zebra

TapiridaeTapiridae spp. (**)

Tapirus terrestris(C 1)

RhinocerotidaeRhinocerotidae spp.

ARTIODACTYLA

SuidaeBabyrousa babyrussa

Sus salvanius

TayassuidaeTayassuidae spp. (*) -106

Catagonus wagneri

HippopotamidaeChoeropsis liberiensis(C 2)

CamelidaeLama guanicoe

Vicugna vicugna (**) -107Vicugna vicugna (*) +209 °501

CervidaeBlastocerus dichotomus

Cervus dama mesopotamicus =326

Cervus duvauceli

Cervus elaphus bactrianus

Cervus elaphus hanglu

Cervus eldi

Cervus porcinus annamiticus =327

Cervus porcinus calamianensis =327

Cervus porcinus kuhli =327

Hippocamelus spp.

Moschus spp. (**) +210Moschus spp. (*) -108

Muntiacus crinifrons

Ozotoceros bezoarticus

Pudu mephistophiles(C 2)

Pudu pudu

BovidaeAddax nasomaculatus

Ammotragus lervia

Antilocapra americana mexicana(C 1)

Antilocapra americana peninsularis

Antilocapra americana sonoriensis

Bison bison athabascae

Bos gaurus =328

Bos mutus =329

Bos sauveli =330

Bubalus depressicornis =331

Babalus mindorensis =331

Babalus quarlesi =331

Budorcas taxicolor

Capra falconeri (*)(C 1)

Capra falconeri chialtanensis

Capra falconeri jerdoni

Capra falconeri megaceros

Capricornis sumatraensis

Cephalophus dorsalis

Cephalophus jentinki

Cephalophus monticola

Cephalophus ogilbyi

Cephalophus sylvicultor

Cephalophus zebra

Damaliscus dorcas dorcas

Gazella dama

Hippotragus equinus

Hippotragus niger variani

Kobus leche

Nemorhaedus goral

DAN16388 s. 22a-27, arsegehas. 20-23paul

Bilag IBilag II

Oryx dammah =332

Orys leucoryx

Ovis ammon (*)(C 2)

Ovis ammon hodgsoni

Ovis canadensis +211

Ovis orientalis ophion =333

Ovis vignei

Pantholops hodgsoni

Rupicapra rupicapra ornata

AVES

STRUTHIONIFORMES

StruthionidaeStruthio camelus +212

RHEIFORMES

RheidaePterocnemia pennata

Rhea americana albescens

TINAMIFORMES

TinamidaeRhynchotus rufescens maculicollis

Rhynchotus rufescens pallescens

Rhynchotus rufescens rufescens

Tinamus solitarius

SPHENISCIFORMES

SpheniscidaeSpheniscus demersus(C 1)

Spheniscus humboldti

PODICIPEDIFORMES

PodicipedidaePodilymbus gigas

PROCELLARIIFORMES

DiomedeidaeDiomedea albatrus

PELECANIFORMES

PelecanidaePelecanus crispus

SulidaeSula abbotti

FregatidaeFregata andrewsi

CICONIIFORMES

BalaenicipitidaeBalaeniceps rex

CiconiidaeCiconia ciconia boyciana

Ciconia nigra (C 1)

Jabiru mycteria

Mycteria cinerea

ThreskiornithidaeEudocimus ruber

Geronticus calvus

Geronticus eremita

Nipponia nippon

Platalea leucorodia (C 1)

PhoenicopteridaePhoenicopteridae spp. [C 1: Phoenicoparrus andinus

Phoenicoparrus jamesi

Phoenicopterus chilensis

Phoenicopterus ruber ruber]

ANSERIFORMES

AnatidaeAnas aucklandica aucklandica(C 2)

Anas aucklandica chlorotis(C 2)

Anas aucklandica nesiotis

Anas bernieri(C 2)

Anas laysanensis =334

Anas oustaleti

Branta canadensis leucopareia

Branta ruficollis(C 1)

Branta sandvicensis

Cairina scutulata

Coscoroba coscoroba(C 1)

Cygnus columbianus jankowskii =335(C 1)

Cygnus melanocoryphus

Dendrocygna arborea

Oxyura leucocephala

Rhodonessa caryophyllacea p.e.

Sarkidiornis melanotos

FALCONIFORMESFALCONIFORMES spp. (*) -109(C 1)

CathartidaeGymnogyps californianus

Vultur gryphus

AccipitridaeAquila heliaca

Chondrohierax uncinatus wilsonii

Haliaeetus albicilla

Haliaeetus leucocephalus

Harpia harpyja

Pithecophaga jefferyi

FalconidaeFalco araea

Falco jugger

Falco newtoni aldabranus

Falco peregrinus =336

Falco punctatus

Falco rusticolus

GALLIFORMES

MegapodiidaeMacrocephalon maleo

CracidaeAburria jacutinga =337

Aburria pipile pipile =337

Crax blumenbachi

Crax mitu mitu =338

Oreophasis derbianus

Penelope albipennis

PhasianidaeArgusianus argus(C 1)

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Cyrtonyx montezumae mearnsi -110 (C 1)

Cyrtonyx montezumae montezumae(C 1)

DAN16388 EG s. 30-38 - uhofgehas. 24-29 - uhofpaul

Bilag IBilag II

Gallus sonneratii(C 1)

Ithaginis cruentus(C 1)

Lophophorus spp.

Lophura edwardsi

Lophura imperialis

Lophura swinhoii

Pavo muticus

Polyplectron bicalcaratum(C 1)

Polyplectron emphanum

Polyplectron germaini(C 1)

Polyplectron malacense(C 1)

Rheinartia ocellata =339

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

Tetraogallus caspius

Tetraogallus tibetanus

Tragopan blythii

Tragopan caboti

Tragopan melanocephalus

Tympanuchus cupido attwateri

GRUIFORMES

TurnicidaeTurnix melanogaster

PedionomidaePedionomus torquatus

GruidaeGruidae spp. (*)(C 1: Grus canadensis pratensis)

Grus americana

Grus canadensis nesiotes

Grus canadensis pulla

Grus japonensis

Grus leucogeranus

Grus monacha

Grus nigricollis

Grus vipio

RallidaeGallirallus australis hectori(C 2)

Tricholimnas sylvestris

RhynochetidaeRhynochetos jubatus

OtididaeOtididae spp. (*)(C 1: Otis tarda)

Chlamydotis undulata

Choriotis nigriceps

Houbaropsis bengalensis =340

CHARADRIIFORMES

ScolopacidaeNumenius borealis

Numenius tenuirostris

Tringa guttifer

LaridaeLarus relictus

COLUMBIFORMES

ColumbidaeCaloenas nicobarica

Ducula mindorensis

Gallicolumba luzonica(C 2)

Goura spp.(C 1)

PSITTACIFORMESPSITTACIFORMES spp. (*) -111(C 2)

PsittacidaeAmazona arausiaca

Amazona barbadensis

Amazona brasiliensis

Amazona dufresniana rhodocorytha

Amazona guildingii

Amazona imperialis

Amazona leucocephala

Amazona pretrei

Amazona tucumana

Amazona versicolor

Amazona vinacea

Amazona vittata

Anodorhynchus spp.

Ara ambigua

Ara glaucogularis =341

Ara macao

Ara maracana

Ara militaris

Ara rubrogenys

Aratinga guarouba

Cacatua moluccensis

Cyanopsitta spixii

Cyanoramphus auriceps forbesi

Cyanoramphus novaezelandiae

Geopsittacus occidentalis p.e.

Neophema chrysogaster

Ognorhynchus icterotis

Opopsitta diophthalma coxeni =342

Pezoporus wallicus

Pionopsitta pileata

Probosciger aterrimus

Psephotus chrysopterygius

Psephotus pulcherrimus p.e.

Psittacula echo

Psittacus erithacus princeps

Pyrrhura cruentata

Rhynchopsitta spp.

Strigops habroptilus

CUCULIFORMES

MusophagidaeTauraco corythaix(C 1)

Tauraco porphyreolophus =343(C 1)

STRIGIFORMESSTRIGIFORMES spp.(*)(C 1)

TytonidaeTyto soumagnei

StrigidaeAthene blewitti

Ninox novaeseelandiae royana

Ninox squamipila natalis

Otus gurneyi =344

APODIFORMES

TrochilidaeGlaucis dohrnii =345Trochilidae spp. (*)

TROGONIFORMES

TrogonidaePharomachrus mocinno

CORACIIFORMES

BucerotidaeAceros narcondami(C 1)

Buceros bicornis (*)(C 1)

Buceros bicornis homrai

Buceros hydrocorax hydrocorax(C 1)

Buceros rhinoceros(C 1: Buceros rhinoceros rhinoceros)

Rhinoplax vigil

PICIFORMES

PicidaeCampephilus imperialis

Dryocopus javensis richardsi

PASSERIFORMES

CotingidaeCotinga maculata

Rupicola spp.(C 2)

Xipholena atropurpurea

PittidaePitta brachyura nympha(C 2)

Pitta guajana

Pitta gurneyi

Pitta kochi

AtrichornithidaeAtrichornis clamosus

HirundinidaePseudochelidon sirintarae

MuscicapidaeDasyornis broadbenti litoralis p. e.

Dasyornis longirostris

Niltava ruecki =346

Picathartes spp.

ZosteropidaeZosterops albogularis

MeliphagidaeMeliphaga cassidix

EmberizidaeGubernatrix cristata

Paroaria capitata

Paroaria coronata

FringillidaeCarduelis cucullata =347

Carduelis yarrellii =347

EstrildidaePoephila cincta cincta

SturnidaeLeucopsar rothschildi

ParadisaeidaeParadisaeidae spp.(C 1)

REPTILIA

TESTUDINATA

DermatemydidaeDermatemys mawii

EmydidaeBatagur baska

Clemmys muhlenbergi

Geoclemys hamiltonii

Kachuga tecta tecta

Melanochelys tricarinata =348

DAN16388 EG s. 38-45 - uhofs. 30-34 - uhofpaul

Bilag IBilag II

Morenia ocellata

Terrapene coahuila

TestudinidaeTestudinidae spp. (*)(C 2)

(C 1: Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata)

Geochelone elephantopus =349

Geochelone radiata =349

Geochelone yniphora =349

Gopherus flavomarginatus

Psammobates geometricus =349

CheloniidaeCheloniidae spp.

DermochelyidaeDermochelys coriacea

TrionychidaeLissemys punctata punctata

Trionyx ater

Trionyx gangeticus

Trionyx hurum

Trionyx nigricans

PelomedusidaeErymnochelys madagascariensis =350(C 2)

Peltocephalus dumeriliana =350(C 2)

Podocnemis spp.(C 2)

ChelidaePseudemydura umbrina

CROCODYLIACROCODYLIA spp. (*) =351(C 2)

AlligatoridaeAlligator sinensis

Caiman crocodilus apaporiensis

Caiman latirostris

Melanosuchus niger

CrocodylidaeCrocodylus acutus

Crocodylus cataphractus (**) -112

Crocodylus intermedius

Crocodylus moreletii

Crocodylus niloticus (**) -113

Crocodylus novaeguineae mindorensis

Crocodylus palustris

Crocodylus porosus (**) -114

Crocodylus rhombifer

Crocodylus siamensis

Osteolaemus tetraspis (**) -115

Tomistoma schlegelii

GavialidaeGavialis gangeticus

RHYNCHOCEPHALIA

SphenodontidaeSphenodon punctatus

SAURIA

GekkonidaeCyrtodactylus serpensinsula

Phelsuma spp.(C 2)

AgamidaeUromastyx spp.(C 2)

ChamaeleonidaeBradypodion spp. =352

Chamaeleo spp. (C 1: Chamaeleo chamaeleon)

IguanidaeAmblyrhynchus cristatus(C 2)

Brachylophus spp.

Conolophus spp.(C 2)

Cyclura spp.

Iguana spp.

Phrynosoma coronatum blainvillei

Sauromalus varius

LacertidaeGallotia simonyi

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

CordylidaeCordylus spp.

Pseudocordylus spp.

TeiidaeCnemidophorus hyperythrus(C 1)

Crocodilurus lacertinus

Dracaena spp.

Tupinambis spp.

Shinisaurus crocodilurus

HelodermatidaeHeloderma spp.(C 1)

VaranidaeVaranus spp. (*)(C 2)

Varanus bengalensis

Varanus flavescens

Varanus griseus

Varanus komodoensis

SERPENTES

BoidaeBoidae spp. (*)(C 2: Boa constrictor

Eunectes spp.

Python spp. (*)

Eryx jaculus)

Acrantophis spp.

Boa constrictor occidentalis =353

Bolyeria multocarinata

Casarea dussumieri

Epicrates inornatus

Epicrates monensis

Epicrates subflavus

Python molurus molurus

Sanzinia madagascariensis

ColubridaeClelia clelia =354

Cyclagras gigas =355(C 2)

Elachistodon westermanni

Ptyas mucosus

ElapidaeHoplocephalus bungaroides

Naja naja

Ophiophagus hannah

ViperidaeVipera ursinii+213

AMPHIBIA

CAUDATA

AmbystomidaeAmbystoma dumerilii

Ambystoma mexicanum

CryptobranchidaeAndrias spp. =356

ANURA

BufonidaeAtelopus varius zeteki

Bufo retiformis(C 2)

Bufo superciliaris

Nectophrynoides spp.

MyobatrachidaeRheobatrachus spp.

DendrobatidaeDendrobates spp.

Phyllobates spp.

RanidaeRana hexadactyla

Rana tigerina

MicrohylidaeDyscophus antongilii

PISCES

CERATODIFORMES

CeratodidaeNeoceratodus forsteri

COELACANTHIFORMES

CoelacanthidaeLatimeria chalumnae

ACIPENSERIFORMES

AcipenseridaeAcipenser brevirostrum

Acipenser oxyrhynchus

Acipenser sturio

OSTEOGLOSSIFORMES

OsteoglossidaeArapaima gigas(C 1)

Scleropages formosus (**)-116Scleropages formosus (*) +214

DAN16388 EG s. 45-53 - uhofgehas. 35-39 - uhof

Bilag IBilag II

CYPRINIFORMES

CyprinidaeCaecobarbus geertsi

Probarbus jullieni

CatastomidaeChasmistes cujus

SILURIFORMES

SchilbeidaePangasianodon gigas

ATHERINIFORMES

CyprinodontidaeCynolebias constanciae

Cynolebias marmoratus p.e.

Cynolebias minimus

Cynolebias opalescensp.e.

Cynolebias splendens

PERCIFORMES

SciaenidaeCynoscion macdonaldi

INSECTA

LEPIDOPTERA

PapilionidaeBhutanitis spp.

Ornithoptera alexandraeOrnithoptera spp. (*) =357(C 2)

Papilio chikae

Papilio homerus

Papilio hospiton Parnassius apollo(C 1)

Teinopalpus spp.

Trogonoptera spp. =357(C 2)

Troides spp. =357(C 2)

ARACHNIDA

ARANEAE

TheraphosidaeBrachypelma smithi

ANNELIDA

ARHYNCHOBDELLAE

HirudinidaeHirudo medicinalis

MOLLUSCA

VENEROIDA

TridacnidaeTridacnidae spp.

UNIONOIDA

UnionidaeConradilla caelata

Cyprogenia aberti

Dromus dromas

Epioblasma curtisi =358

Epioblasma florentina =358

Epioblasma sampsoni =358

Epioblasma sulcata perobliqua =358

Epioblasma torulosa gubernaculum =358

Epioblasma torulosa rangiana =358

Epioblasma torulosa torulosa =358

Epioblasma turgidula =358

Epioblasma walkeri =358

Fusconaia cuneolus

Fusconaia edgariana

Fusconaia subrotunda

Lampsilis brevicula

Lampsilis higginsi

Lampsilis orbiculata orbiculata

Lampsilis satura

Lampsilis virescens

Lexingtonia dolabelloides

Plethobasus cicatricosus

Plethobasus cooperianus

Pleurobema clava

Pleurobema plenum

Potamilus capax =359

Quadrula intermedia

Quadrula sparsa

Toxolasma cylindrella =360

Unio nickliniana

Unio tampicoensis tecomatensis

Villosa trabalis =361

STYLOMMATOPHORA

AchatinellidaeAchatinella spp.

CamaenidaePapustyla pulcherrima =362

ParyphantidaeParyphanta spp. +215

ANTHOZOA

ANTIPATHARIAANTIPATHARIA spp.(C 2)

SCLERACTINIASCLERACTINIA spp. °502

HYDROZOA

ATHECATA

MilleporidaeMilleporidae spp. °502

StylasteridaeStylasteridae spp. °502

ALCYONARIA

COENOTHECALIACOENOTHECALIA spp. °502

STOLONIFERA

TubiporidaeTubiporidae spp. °502

FLORA

AGAVACEAEAgave arizonica

Agave parviflora

Agave victoriae-reginae 1

Nolina interrata

AMARYLLIDACEAEGalanthus spp. 1

Sternbergia spp. 1

APOCYNACEAEPachypodium spp. (*) 1

Pachypodium baconii

Pachypodium brevicaule

Pachypodium decaryi

Pachypodium namaquanum

Rauvolfia serpentina 2

ARACEAEAlocasia sanderiana

ARALIACEAEPanax quinquefolius 3

ARAUCARIACEAEAraucaria araucana (**) +216Araucaria araucana (*) -117 1

ASCLEPIADACEAECeropegia spp. 1

Frerea indica 1

BERBERIDACEAEPodophyllum hexandrum =363 2

BYBLIDACEAEByblis spp. 1

CACTACEAECACTACEAE spp. (*) 4

Ancistrocactus tobuschii =364

Ariocarpus agavoides

Ariocarpus scapharostrus

Ariocarpus trigonus

Astrophytum asterias =365

Aztekium ritteri

Backebergia militaris =366

Coryphanta minima =367

Coryphanta sneedii =367

Coryphanta werdermannii

Echinocereus ferreirianus var. lindsayi =368

Echinocereus schmollii =369

Echinomastus erectocentrus =370

Echinomastus mariposensis =370

Leuchtenbergia principis

Mammillaria pectinifera =371

Mammillaria plumosa

Mammillaria solisioides

Nopalxochia macdougallii =372

Obregonia denegrii

Pediocactus bradyi

Pediocactus despainii

Pediocactus knowltonii

Pediocactus papyracanthus =364

Pediocactus paradinei

Pediocactus peeblesianus

Pediocactus sileri

Pediocactus winkleri

Pelecyphora spp.

Sclerocactus glaucus

Sclerocactus mesae-verdae

Sclerocactus pubispinus

Sclerocactus wrightiae

Strombocactus disciformis

Turbinicarpus laui =373

Turbinicarpus lophophoroides =373

Turbinicarpus pseudomacrochele =373

Turbinicarpus pseudopectinatus =373

Turbinicarpus schmiedickeanus =373

Turbinicarpus valdezianus =373

CARYOCARACEAECaryocar costaricense 1

CEPHALOTACEAECephalotus follicularis 1

COMPOSITAESaussurea costus =374

(ASTERACEAE)

CRASSULACEAEDudleya stolonifera

Dudleya traskiae

CUPRESSACEAEFitz-Roya cupressoides

Pilgerodendron uviferum

CYATHEACEAECYATHEACEAE spp. 1

DAN16388 EG s. 53-57 - uhofgehas. 40-42 - uhofpaul

Bilag IBilag II

CYCADACEAECycadaceae spp. (*) 1

Cycas beddomei

DIAPENSIACEAEShortia galacifolia 1

DICKSONIACEAEDICKSONIACEAE spp. 1

DIDIEREACEAEDIDIEREACEAE spp. 1

DIOSCOREACEAEDioscorea deltoidea 1

ERICACEAEKalmia cuneata 1

EUPHORBIACEAEEuphorbia spp. -116 1

Euphorbia ambovombensis

Euphorbia cylindrifolia

Euphorbia decaryi

Euphorbia francoisii

Euphorbia moratii

Euphorbia parvicyathophora

Euphorbia primulifolia

Euphorbia quartziticola

Euphorbia tulearensis

FAGACEAEQuercus copeyensis 1

FOUQUIERIACEAEFouquieria columnaris 1

Fouquieria fasciculata

Fouquieria purpusii

HUMIRIACEAEVantanea barbourii 1

JUGLANDACEAEOreomunna pterocarpa =375

LEGUMINOSAECynometra hemitomophylla 1

Platymiscium pleiostachyum 1

Tachigalia versicolor 1

LILIACEAEAloe spp. (*) 5

Aloe albida

Aloe pillansii

Aloe polyphylla

Aloe thorncroftii

Aloe vossii

MELIACEAESwietania humilis 1

MORACEAEBatocarpus costaricensis 1

NEPENTHACEAENepenthes spp. (*) 1

Nepenthes khasiana

Nepenthes rajah

ORCHIDACEAEORCHIDACEAE spp. (*) =376 6

(C 1: 105 species)

Cattleya skinneri

Cattleya trianae

Didiciea cunninghamii

Laelia jongheana

Laelia lobata

Lycaste skinneri var. alba =377

Paphiopedilum spp.

Peristeria elata

Phragmipedium spp.

Renanthera imschootiana

Vanda coerulea

PALMAE (ARECACEAE)Areca ipot 1

Chrysalidocarpus decipiens 1

Neodypsis decaryi 1

PINACEAEAbies guatemalensis

PODOCARPACEAEPodocarpus parlatorei

PORTULACACEAEAnacampseros spp. 1

Lewisia cotyledon 1

Lewisia maguirei 1

Lewisia serrata 1

Lewisia tweedyi 1

PRIMULACEAECyclamen spp. 1(C 2)

(C 1: Cyclamen graecum

incl. Cyclamen mindleri

Cyclamen creticum

Cyclamen balearicum)

PROTEACEAEOrothamnus zeyheri

Protea odorata

RUBIACEAEBalmea stormiae

SARRACENIACEAEDarlingtonia californica 1

Sarracenia spp. (*) 1

Sarracenia alabamensis alabamensis =378

Sarracenia jonesii =379

Sarracenia oreophila

STANGERIACEAEStangeria eriopus =380

THEACEAECamellia chrysantha 1

WELWITSCHIACEAEWelwitschia mirabilis =381 1

ZAMIACEAEZAMIACEAE spp. (*) 1

Ceratozamia spp.

Chigua spp.

Encephalartos spp.

Microcycas calocoma

ZINGIBERACEAEHedychium philippinense

ZYGOPHYLLACEAEGuaiacum sanctum 1

DANHUBER, Seite 56-57pauls. 43-44 - gehapaul

BILAG

Liste III(3)

Forklaring:

1.Henvisningerne til hoejere systematiske enheder end arten tjener alene til orientering eller klassificering.

2.To stjerner (**) efter navnet paa en art angiver, at en underart af denne er optaget paa liste II, og at denne underart er undtaget fra liste III.

3.Tegnet = efterfulgt af et tal anbragt efter navnet paa en art betyder, at benaevnelsen paa den paagaeldende art skal fortolkes som foelger:

=382omfatter synonymet Tamandua mexicana

=383omfatter synonymet Cabassous gymnurus

=384omfatter synonymet Manis longicaudata

=385omfatter det generiske synonym Coendou

=386omfatter det generiske synonym Cuniculus

=388omfatter synonymet Nasua narica

=389omfatter synonymet Galictis allamandi

=390omfatter synonymet Martes qwatkinsi

=391omfatter det generiske synonym Viverra

=392ogsaa opfoert som Tragelaphus eurycerus; omfatter det generiske synonym Taurotragus

=393tidligere omtalt som Bubalus bubalis (tamdyr-form)

=394ogsaa opfoert som Ardeola ibis

=395ogsaa opfoert som Egretta alba

=396ogsaa opfoert som Spatula clypeata

=397ogsaa opfoert som Nyroca nyroca

=398omfatter synonymet Dendrocygna fulva

=399ogsaa opfoert som Cairina hartlaubii

=400ogsaa opfoert som Pauxi pauxi

=401omfatter synonymet Arborophila orientalis,

=402ogsaa opfoert som Turturoena iriditorques eller Columba malherbii (for en dels vedkommende)

=403ogsaa opfoert som Columba mayeri

=404ogsaa opfoert som Treron australis (for en dels vedkommende)

=405ogsaa opfoert som Calopelia brehmeri; omfatter synonymet Calopelia puella

=406ogsaa opfoert som Tympanistria tympanistria

=407ogsaa opfoert som Terpsiphone bourbonnensis

=408ogsaa opfoert som Estrilda subflava og Sporaeginthus subflavus

=409ogsaa opfoert som Estrilda larvata; omfatter synonymet Lagonosticta vinacea

=410omfatter det generiske synonym Spermestes

=411ogsaa opfoert som Euodice cantans

=412ogsaa opfoert som Hypargos nitidulus

=413omfatter synonymet Parmoptila rubrifrons

()=414omfatter synonymerne Pyrenestes frommi og Pyrenestes rothschildi

=415ogsaa opfoert som Estrilda bengala

=416omfatter synonymet Bubalornis niger

=417ogsaa opfoert som Euplectes afra

=418ogsaa opfoert som Coliuspasser ardens

=419ogsaa opfoert som Coliuspasser macrourus

=420omfatter synonymet Euplectes franciscanus

=421ogsaa opfoert som Anaplectes melanotis

=422omfatter synonymerne Passer diffusus, Passer gongonensis, Passer suahelicus og Passer swainsonii

=423omfatter synonymet Ploceus nigriceps

=424omfatter synonymet Ploceux atrogularis

=425ogsaa opfoert som Sitagra luteola

=426ogsaa opfoert som Sitagra melanocephala

=427omfatter synonymerne Ploceus katangae, Ploceus reichardi, Ploceus ruweti og Ploceus vitellinus

=428ogsaa opfoert som Hypochera chalybeata; omfatter synonymerne Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis og Vidua ultramarina

=429omfatter synonymet Vidua orientalis

=430ogsaa opfoert som Pelusios subniger

=431tidligere omtalt under genus Natrix

4.Landenavne anbragt efter navnene paa arter er navne paa de lande, der har tiltraadt konventionen, og som har ladet de paagaeldende arter optage paa denne liste.

5.Ethvert dyr eller enhver plante, levende eller doed, som er af en art optaget paa denne liste, omfattes af Konventionens bestemmelser ligesom enhver del eller ethvert deraf afledt produkt, som let kan identificeres, undtagen froemateriale, sporer, pollen (herunder pollinia), vaevskulturer og froeplanter i lukkede beholdere (resolutioner Conf. 4.24 og Conf. 6.18).

DAN16388 EG s. 58-72 gehas. 45-56 - theopaul

ArtStat

FAUNA

MAMMALIA

CHIROPTERA

PhyllostomidaeVampyrops lineatusUruguay

EDENTATA

MyrmecophagidaeTamandua tetradactyla (**) =382Guatemala

CholoepidaeCholoepus hoffmanniCosta Rica

DasypodidaeCabassous centralisCosta Rica

Cabassous tatouay =383Uruguay

PHOLIDOTA

ManidaeManis gigantea(C 1)Ghana

Manis tetradactyla =384(C 1)Ghana

Manis tricuspis(C 1)Ghana

RODENTIA

SciuridaeEpixerus ebiiGhana

Marmota caudataIndien

Marmota himalayanaIndien

Sciurus deppeiCosta Rica

AnomaluridaeAnomalurus beecroftiGhana

Anomalurus derbianusGhana

Anomalurus peliGhana

Idiurus macrotisGhana

HystricidaeHystrix cristataGhana

ErethizontidaeSphiggurus mexicanus =385Honduras

Sphiggurus spinosus =385Uruguay

AgoutidaeAgouti paca =386Honduras

DasyproctidaeDasyprocta punctataHonduras

CARNIVORA

CanidaeCanis aureusIndien

Vulpes bengalensisIndien

ProcyonidaeBassaricyon gabbiiCosta Rica

Bassariscus sumichrastiCosta Rica

Nasua nasua =388Honduras

Nasua nasua solitariaUruguay

Potos flavusHonduras

MustelidaeEira barbaraHonduras

Galictis vittata =389Costa Rica

Martes flavigula = 390Indien

Martes foina intermediaIndien

Mellivora capensisGhana

Mustela altaicaIndien

Mustela kathiahIndien

Mustela sibiricaIndien

ViverridaeArctictis binturongIndien

Civettictis civetta =391Botswana

Paguma larvataIndien

Paradoxurus hermaphroditusIndien

Paradoxurus jerdoniIndien

Viverra megaspilaIndien

Viverra zibethaIndien

Viverricula indicaIndien

HerpestidaeHerpestes auropunctatusIndien

Herpestes edwardsiIndien

Herpestes fuscusIndien

Herpestes smithiiIndien

Herpestes urvaIndien

Herpestes vitticollisIndien

ProtelidaeProteles cristatusBotswana

PINNIPEDIA

OdobenidaeOdobenus rosmarusCanada

ARTIODACTYLA

HippopotamidaeHippopotamus amphibius(C 2)Ghana

TragulidaeHyemoschus aquaticusGhana

CervidaeCervus elaphus barbarusTunesien

Mazama americana cerasinaGuatemala

Odocoileus virginianus mayensisGuatemala

BovidaeAntilope cervicapraNepal

Boocercus eurycerus =392Ghana

Bubalus arnee = 393Nepal

Damaliscus lunatusGhana

Gazella cuvieriTunesien

Gazella dorcasTunesien

Gazella leptocerosTunesien

Tetracerus quadricornisNepal

Tragelaphus spekeiGhana

AVES

RHEIFORMES

RheidaeRhea americana (**)Uruguay

CICONIIFORMES

ArdeidaeArdea goliathGhana

Bubulcus ibis =394(C 1)Ghana

Casmerodius albus =395(C 1)Ghana

Egretta garzetta(C 1)Ghana

CiconiidaeEphippiorhynchus senegalensisGhana

Leptoptilos crumeniferusGhana

ThreskiornithidaeHagedashia hagedashGhana

Lampribis raraGhana

Threskiornis aethiopicusGhana

ANSERIFORMES

AnatidaeAlopochen aegyptiacus(C 1)Ghana

Anas acutaGhana

Anas capensisGhana

Anas clypeata =396Ghana

Anas creccaGhana

Anas penelopeGhana

Anas querquedula(C 1)Ghana

Aythya nyroca =397(C 1)Ghana

Cairina moschataHonduras

Dendrocygna autumnalisHonduras

Dendrocygna bicolor =398Ghana, Honduras

Dendrocygna viduataGhana

Nettapus auritusGhana

Plectropterus gambensisGhana

Pteronetta hartlaubii =399Ghana

FALCONIFORMES

CathardidaeSarcoramphus papaHonduras

GALLIFORMES

CracidaeCrax albertiColombia

Crax daubentoniColombia

Crax globulosaColombia

Crax pauxi = 400Colombia

Crax rubra(C 2)Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras

Ortalis vetula(C 2)Guatemala, Honduras

Penelope purpurascensHonduras

Penelopina nigra(C 2)Guatemala

PhasianidaeAgelastes meleagridesGhana

Agriocharis ocellataGuatemala

Arborophila brunneopectus =401Malaysia

Arborophila charltoniiMalaysia

Caloperdix oculeaMalaysia

Lophura erythrophthalmaMalaysia

Lophura ignitaMalaysia

Melanoperdix nigraMalaysia

Polyplectron inopinatumMalaysia

Rhizothera longirostrisMalaysia

Rollulus rouloulMalaysia

Tragopan satyraNepal

CHARADRIIFORMES

BurhinidaeBurhinus bistriatusGuatemala

COLUMBIFORMES

ColumbidaeColumba guineaGhana

Columba iriditorques =402Ghana

Columba livia(C 1)Ghana

Columba unicinctaGhana

Nesoenas mayeri =403Mauritius

Oena capensisGhana

Streptopelia decipiensGhana

Streptopelia roseogriseaGhana

Streptopelia semitorquataGhana

Streptopelia senegalensisGhana

Streptopelia turturGhana

Streptopelia vinaceaGhana

Treron calva =404Ghana

Treron waaliaGhana

Turtur abyssinicusGhana

Turtur aferGhana

Turtur brehmeri =405Ghana

Turtur tympanistria =406Ghana

PSITTACIFORMES

PsittacidaePsittacula krameriGhana

CUCULIFORMES

MusophagidaeCorythaeola cristataGhana

Crinifer piscatorGhana

Musophaga violaceaGhana

Tauraco macrorhynchusGhana

PICIFORMES

CapitonidaeSemnornis ramphastinusColombia

RamphastidaeRamphastos sulfuratusGuatemala

PASSERIFORMES

CotingidaeCephalopterus ornatusColombia

Cephalopterus penduligerColombia

MuscicapidaeBebrornis rodericanusMauritius

Tchitrea bourbonnensis =407Mauritius

IcteridaeXanthopsar flavusUruguay

FringillidaeSerinus gularisGhana

Serinus leucopygiusGhana

Serinus mozambicusGhana

EstrildidaeAmadina fasciataGhana

Amandava subflava =408Ghana

Estrilda astrildGhana

Estrilda caerulescensGhana

Estrilda melpodaGhana

Estrilda troglodytesGhana

Lagonosticta larvata =409Ghana

Lagonosticta raraGhana

Lagonosticta rubricataGhana

Lagonosticta rufopictaGhana

Lagonosticta senegalaGhana

Lonchura bicolor =410Ghana

Lonchura cucullata =410Ghana

Lonchura fringilloides =410Ghana

Lonchura malabarica =411Ghana

Mandingoa nitidula =412Ghana

Nesocharis capistrataGhana

Nigrita bicolorGhana

Nigrita canicapillaGhana

Nigrita fusconotaGhana

Nigrita luteifronsGhana

Ortygospiza atricollisGhana

Parmoptila woodhousei =413Ghana

Pholidornis rushiaeGhana

Pyrenestes ostrinus =414Ghana

Pytilia hypogrammicaGhana

Pytilia phoenicopteraGhana

Spermophaga haematinaGhana

Uraeginthus bengalus =415Ghana

PloceidaeAmblyospiza albifronsGhana

Anomalospiza imberbisGhana

Bubalornis albirostris =416Ghana

Euplectes afer =417Ghana

Euplectes ardens =418Ghana

Euplectes hordeaceusGhana

Euplectes macrourus =419Ghana

Euplectes orix =420Ghana

Malimbus cassiniGhana

Malimbus malimbicusGhana

Malimbus nitensGhana

Malimbus rubriceps =421Ghana

Malimbus rubricollisGhana

Malimbus scutatusGhana

Passer griseus =422Ghana

Petronia dentataGhana

Plocepasser superciliosusGhana

Ploceus albinuchaGhana

Ploceus aurantiusGhana

Ploceus cucullatus =423Ghana

Ploceus heuglini =424Ghana

Ploceus luteolus =425Ghana

Ploceus melanocephalus =426Ghana

Ploceus nigerrimusGhana

Ploceus nigricollisGhana

Ploceus pelzelniGhana

Ploceus preussiGhana

Ploceus superciliosusGhana

Ploceus tricolorGhana

Ploceus velatus =427Ghana

Quelea erythropsGhana

Sporopipes frontalisGhana

Vidua chalybeata =428Ghana

Vidua interjectaGhana

Vidua larvaticolaGhana

Vidua macrouraGhana

Vidua paradisaea =429Ghana

Vidua raricolaGhana

Vidua togoensisGhana

Vidua wilsoniGhana

REPTILIA

TESTUDINATA

TrionychidaeTrionyx triunguisGhana

PelomedusidaePelomedusa subrufaGhana

Pelusios adansoniiGhana

Pelusios castaneusGhana

Pelusios gabonensis =430Ghana

Pelusios nigerGhana

SERPENTES

ColubridaeAtretium schistosumIndia

Cerberus rhynchopsIndia

Xenochrophis piscator =431India

ElapidaeMicrurus diastemaHonduras

Micrurus nigrocinctusHonduras

ViperidaeAgkistrodon bilineatusHonduras

Bothrops asperHonduras

Bothrops nasutusHonduras

Bothrops nummiferHonduras

Bothrops ophryomegasHonduras

Bothrops schlegeliiHonduras

Crotalus durissusHonduras

Vipera russelliiIndia

FLORA

GNETACEAEGnetum montanumNepal

MAGNOLIACEAETalauma hodgsoniiNepal

PAPAVERACEAEMeconopsis regiaNepal

PODOCARPACEAEPodocarpus neriifoliusNepal

TETRACENTRACEAETetracentron sinenseNepal

(1)Angivelserne (C1) eller (C2) anfoert efter navnet paa en art eller paa en hoejere systematisk enhed betyder, at en eller flere underarter af naevnte art eller en eller flere arter tilhoerende naevnte hoejere systematiske enhed er opfoert i forordningens bilag C, del 1 eller del 2.

(2)Oversaettelserne af de latinske navne er kun anfoert til orientering.

(3)Angivelserne (C 1) eller (C 2) anfoert efter navnet paa en art eller en hoejere systematisk enhed betyder, at en eller flere underarter af naevnte art eller en eller flere arter tilhoerende naevnte hoejere systematiske enhed er opfoert i forordningens bilag C del 1 eller del 2.

BILAG C LISTE OVER ARTER, der faar saerbehandling i Faellesskabet

NB.

En stjerne (*) ved navnet paa en art eller en hoejere systematisk enhed angiver, at en eller flere geografisk adskilte populationer, underarter eller arter af den paagaeldende art eller systematiske enhed er optaget paa konventionens liste I.

DEL 1

ARTER OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 1

FAUNA

MAMMALIA

EDENTATA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Tamandua tetradactyla chapadensis

PHOLIDOTA

Manidae

Manis spp. (*)

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa spp.

CETACEA spp. (*)(1)

CARNIVORA

Viverridae

Cynogale bennettii

Euperes goudotii =321

Fossa fossa

Prionodon linsang

PINNIPEDIA

Phocidae

Mirounga spp.

SIRENIA

Dugongidae

Dugong dugon (*) +208

Trichechidae

Trichechus senegalensis

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus hemionius (*) =325

Equus zebra hartmannae

Tapiridae

Tapirus terrestris

ARTIODACTYLA

Bovidae

Antilocapra americana mexicana

Capra falconeri (*)

()AVES

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

Spheniscus demersus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Bubulcus ibis =394

Casmerodius albus =395

Egretta garzetta

Ciconiidae

Ciconia nigra

Threskiornithidae

Platalea leucorodia

Phoenicopteridae

Phoenicoparrus andinus

Phoenicoparrus jamesi

Phoenicopterus chilensis

Phoenicopterus ruber ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Branta ruficollis

Coscoroba coscoroba

Cygnus columbianus jankowskii =335

Alopochen aegyptiacus

Anas querquedula

Aythya nyroca

FALCONIFORMES spp. (*) -109

GALLIFORMES

Phasianidae

Argusianus argus

Cyrtonyx montezumae mearnsi -110

Cyrtonyx montezumae montezumae

Gallus sonneratii

Ithaginis cruentus

Polyplectron bicalcaratum

Polyplectron germaini

Polyplectron malacense

GRUIFORMES

Gruidae

Grus canadensis pratensis

Otididae

Otis tarda

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Goura spp.

CUCULIFORMES

Musophagidae

Tauraco corythaix

Tauraco porphyreolophus =343

STRIGIFORMES spp. (*)

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Aceros narcondami

Buceros bicornis (*)

Buceros hydrocorax hydrocorax

Buceros rhinoceros rhinoceros

PASSERIFORMES

Paradisaeidae spp.

REPTILIA

TESTUDINATA

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

SAURIA

Chamaeleonidae

Chamaeleo chamaeleon

Teiidae

Cnemidophorus hyperythrus

Helodermatidae

Heloderma spp.

PISCES

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

Arapaima gigas

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Parnassius apollo

FLORA

ORCHIDACEAE

Cypripedium calceolus

Epipactis palustris

Epipactis helleborine

Epipactis leptochila

Epipactis muelleri

Epipactis dunensis

Epipactis purpurata

Epipactis phyllanthes

Epipactis atrorubens

Epipactis microphylla

Cephalanthera damasonium

Cephalanthera longifolia

Cephalanthera cucullata

Cephalanthera epipactoides

Cephalanthera rubra

Limodorum abortivum

Epipogium aphyllum

Neottia nidus-avis

Listera ovata

Listera cordata

Spiranthes spiralis

Spiranthes aestivalis

Spiranthes romanzoffiana

Goodyera repens

Gennaria diphylla

Herminium monorchis

Neottianthe cucullata

Platanthera bifolia

Platanthera chlorantha

Chamorchis alpina

Gymnadenia conopsea

Gymnadenia odoratissima

Pseudorchis albida

Pseudorchis frivaldii

Nigritella nigra

Coeloglossum viride

Dactylorhiza iberica

Dactylorhiza latifolia (syn. D. sambucina)

Dactylorhiza romana (syn. D. sulphurea)

Dactylorhiza incarnata

Dactylorhiza fistulosa (syn. D. majalis)

Dactylorhiza cordigera

Dactylorhiza traunsteineri

Dactylorhiza russowii

Dactylorhiza elata

Dactylorhiza maculata (incl. D. fuchsii)

Dactylorhiza fuchsii

Dactylorhiza saccifera

Corallo rhiza trifida

Liparis loeselii

Malaxis monophyllos (syn. Microstylis monophyllos)

Hammarbya paludosa

Neotinea maculata

Traunsteinera globosa

Orchis papilionacea

Orchis boryi

Orchis morio

Orchis longicornu

Orchis coriophora

Orchis sancta

Orchis ustulata

Orchis tridentata

Orchis lactea

Orchis italica

Orchis simia

Orchis militaris

Orchis punctulata

Orchis purpurea

Orchis collina (syn. O. saccata)

Orchis patens

Orchis spitzelii

Orchis mascula

Orchis pallens

Orchis provincialis

Orchis anatolica

Orchis quadripunctata

Orchis laxiflora

Aceras anthropophorum

Himantoglossum hircinum

Barlia robertiana

Anacamptis pyramidalis

Serapias cordigera

Serapias neglecta

Serapias vomeracea

Serapias lingua

Serapias parviflora

Ophrys insectifera

Ophrys vernixia (syn. O. speculum)

Ophrys lutea

Ophrys fusca

Ophrys pallida

Ophrys sphegodes

Ophrys spruneri

Ophrys ferrum-equinum

Ophrys bertolonii

Ophrys lunulata

Ophrys argolica

Ophrys reinholdii

Ophrys doerfleri (syn. O. cretica)

Ophrys umbilicata (syn. O. carmeli)

Ophrys scolopax

Ophrys holosericea (syn. O. fuciflora)

Ophrys arachnitiformis

Ophrys tenthredinifera

Ophrys apifera

Ophrys bombyliflora

PRIMULACEAE

Cyclamen graecum (incl. Cyclamen mindleri)

Cyclamen creticum

Cyclamen balearicum

DANManuskript 77 bis 79, uhofgehas. 60-61paul

DEL 2

ARTER OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 2

FAUNA

MAMMALIA

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus spp.

MARSUPIALIA

Macropodidae

Dendrolagus bennettianus

Dendrolagus inustus

Dendrolagus lumholtzi

Dendrolagus ursinus

PRIMATES spp. (*) =301

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus (*) -102

Chrysocyon brachyurus

Ursidae

Ursus maritimus =318

Procyonidae

Ailurus fulgens

Felidae

Felis bengalensis (*)

Felis canadensis

Felis colocolo

Felis concolor (*)

Felis geoffroyi

Felis iriomotensis

Felis lynx

Felis serval

Felis silvestris

Felis yagouaroundi (*)

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae

Choeropsis liberiensis

Hippopotamus amphibius

Cervidae

Pudu mephistophiles

Bovidae

Ovis ammon (*)

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas aucklandica aucklandica

Anas aucklandica chlorotis

Anas bernieri

GRUIFORMES

Rallidae

Gallirallus australis hectori

COLUMBIFORMES

Columbidae

Gallicolumba luzonica

GALLIFORMES

Cracidae

Crax rubra

Ortalis vetula

Penelopina nigra

PASSERIFORMES

Cotingidae

Rupicola spp.

Pittidae

Pitta brachyura nympha

PSITTACIFORMES spp. (*) -111

REPTILIA

TESTUDINATA

Testudinidae spp. (C 1: Testudo graeca, Testudo hermanni, Testudo marginata)

Pelomedusidae

Erymnochelys madagascariensis =350

Peltocephalus dumeriliana =350

Podocnemis spp.

CROCODYLIA spp. (*) =351

SAURIA

Gekkonidae

Phelsuma spp.

Agamidae

Uromastyx spp.

Iguanidae

Amblyrhynchus cristatus

Conolophus spp.

Varanidae

Varanus spp. (*)

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

Eunectes spp.

Python spp. (*)

Eryx jaculus

Morelia amethistina

Morelia boeleni

Morelia oenpelliensis

Morelia spilota

Colubridae

Cyclagras gigas =355

AMPHIBIA

ANURA

Bufonidae

Bufo retiformis

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera spp. (*) =357

Trogonoptera spp. =357

Troides spp. =357

ANTHOZOA

ANTIPATHARIA spp.

FLORA

PRIMULACEAE

Cyclamen spp. (Med undtagelse af C. graecum,

C. creticum og C. balearicum, som er omfattet af del 1.)

(1)Med undtagelse af de paa konventionens liste II anfoerte enheder af arter samt varer eller biprodukter heraf, der fanges af groenlaenderne efter tilladelse fra de kompetente myndigheder i Groenland eller Danmark.

Erklaering vedroerende artikel 2:

Raadet og Kommissionen erklaerer, at fremstillingen i Groenland af visse haandvaerksarbejder ud fra enkelte enheder af hvaler i betragtning af dens overvejende kulturelle karakter og dens ringe omfang ikke boer betragtes som foerst og fremmest en handelsmaessig aktivitet, og at udstedelsen af ud- og indfoerselstilladelser i denne forbindelse derfor kan anses for at vaere i overensstemmelse med de beroerte bestemmelser i forordningen.

Danmarks forvaltningsmyndigheder overvaager i samraad med Kommissionen disse ud- og indfoersler, der ikke boer overstige det nuvaerende lave niveau i vaesentlig grad.

Top