EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0391R(01)

Berigtigelse til Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT nr. L 183 af 29.6.1989)

OJ L 347, 28.11.1989, p. 37–37 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/corrigendum/1989-11-28/oj

31989L0391R(01)

Berigtigelse til Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT nr. L 183 af 29.6.1989)

EF-Tidende nr. L 347 af 28/11/1989 s. 0037 - 0037


BERIGTIGELSE TIL :

Berigtigelse til Raadets direktiv 89/391/EOEF af 12. juni 1989 om ivaerksaettelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (De Europaeiske Faellesskabers Tidende nr. L 183 af 29. juni 1989)

Side 6, artikel 11, overskriften:

1.2 // i stedet for: // »Hoering af arbejdstagerne og disses medbestemmelsesret« // laeses: // »Hoering af arbejdstagerne og disses deltagelse«.

Side 6, artikel 11, stk. 1, foerste linje:

1.2 // i stedet for: // »Arbejdstagerne hoerer arbejdstagerne« // laeses: // »Arbejdsgiverne hoerer arbejdstagerne«.

Top