EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R1279-20200915

Consolidated text: Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1279 van de Commissie van 9 september 2020 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1279/2020-09-15

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

02020R1279 — NL — 15.09.2020 — 000.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1279 VAN DE COMMISSIE

van 9 september 2020

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

(PB L 301 van 15.9.2020, blz. 1)


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 310, 24.9.2020, blz.  6 (2020/1279)
▼B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1279 VAN DE COMMISSIE

van 9 september 2020

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuurArtikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2

Een bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met deze verordening, mag op grond van artikel 34, lid 9, van Verordening (EU) nr. 952/2013 nog gedurende een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening worden gebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGEOmschrijving

Indeling (GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een artikel in de vorm van een medaille van onedel metaal, niet geplatineerd met edel metaal, in verschillende vormen (rond, rechthoekig, onregelmatig enz.) en maten (gewoonlijk met een diameter van 35 tot 70 mm). Het artikel kan zijn versierd met verschillende motieven (afdrukken) en de kleur ervan is goud, zilver of brons. Aan de bovenkant kan het zijn voorzien van een oog, zodat het aan een lint gehangen en rond de hals gedragen kan worden.

Het artikel wordt aangeboden voor gebruik als een medaille ter onderscheiding van personen die in een wedstrijd succes hebben behaald en is al dan niet voorzien van een lint.

Zie afbeeldingen (*1)

►C1  7117 19 00 ◄

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 11 op hoofdstuk 71 en de tekst van de GN-codes 7117, 7117 19 en 7117 19 00 .

Het artikel is ontworpen om op het lichaam of op de kleding te worden gedragen. Het wordt beschouwd als klein voorwerp bestemd om te worden gebezigd als sieraad (zie ook de GS-toelichtingen op post 7117, eerste alinea).

Indeling onder post 8306 als “versieringsvoorwerpen van onedel metaal” is uitgesloten omdat het artikel niet hoofdzakelijk is ontworpen voor versiering in woonruimten, kantoren enz. (zie ook de GS-toelichting op post 8306, deel B, eerste alinea). Die post omvat uitsluitend andere medaillons dan die voor tooi of opschik (zie ook de GS-toelichting op post 8306, deel B, derde alinea, punt 1).

Het artikel moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 7117 19 00 als “andere fancybijouterieën van onedel metaal”.

(*1)   De afbeeldingen zijn louter ter informatie.

image

Top