EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01991R3254-19911109

Consolidated text: A Tanács 3254/91/EGK rendelete (1991. november 4.) a lábfogó csapóvasak Közösségen belüli használatának tilalmáról, valamint a lábfogó csapóvassal vagy a kíméletes csapdázási szabványoknak nem megfelelő módszerekkel való elejtést alkalmazó országokból származó egyes vadon élő állatfajok prémjének és belőlük előállított áruknak a Közösségbe történő behozatala tilalmáról

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3254/1991-11-09

  The document is unavailable in your User interface language.

01991R3254 — HU — 09.11.1991 — 000.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 3254/91/EGK RENDELETE

(1991. november 4.)

a lábfogó csapóvasak Közösségen belüli használatának tilalmáról, valamint a lábfogó csapóvassal vagy a kíméletes csapdázási szabványoknak nem megfelelő módszerekkel való elejtést alkalmazó országokból származó egyes vadon élő állatfajok prémjének és belőlük előállított áruknak a Közösségbe történő behozatala tilalmáról

(HL L 308, 1991.11.9., 1. o)


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 156, 13.6.2019, o 25  (3254/1991)
▼B

A TANÁCS 3254/91/EGK RENDELETE

(1991. november 4.)

a lábfogó csapóvasak Közösségen belüli használatának tilalmáról, valamint a lábfogó csapóvassal vagy a kíméletes csapdázási szabványoknak nem megfelelő módszerekkel való elejtést alkalmazó országokból származó egyes vadon élő állatfajok prémjének és belőlük előállított áruknak a Közösségbe történő behozatala tilalmáról1. cikk

E rendelet alkalmazásában, a „lábfogó csapóvas” olyan céllal tervezett eszköz, ami az állat egy vagy több végtagjára szorosan záródó fogas kapcsok segítségével visszatartja, vagy elfogja az állatot, megakadályozva a végtag vagy végtagok kihúzását a csapdából.

2. cikk

▼C1

A lábfogó csapóvasak használatát a Közösségben legkésőbb 1995. január 1-jétől betiltják.

▼B

3. cikk

(1)  1995. január 1-jétől az I. mellékletben felsorolt állatfajok prémjének, és a II. mellékletben felsorolt más áruknak – amennyiben azok az I. mellékletben felsorolt fajok prémjét tartalmazzák – a Közösségbe történő behozatala tilos, kivéve, amennyiben a Bizottság az 5. cikkben meghatározott eljárással összhangban úgy határoz, hogy az országban, ahonnan a prém származik:

 a lábfogó csapóvas használatát megtiltó megfelelő közigazgatási vagy jogi rendelkezések vannak hatályban,

 vagy

 az I. mellékletben felsorolt fajok csapdába ejtési módszerei megfelelnek a nemzetközileg elfogadott kíméletes csapdázási szabványoknak.

A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kihirdeti az első bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább egynek megfelelő országok jegyzékét.

(2)  Az 1. bekezdésben említett tilalmat egy évre – 1995. december 31-ig – felfüggesztik, amennyiben a Bizottság – az 5. cikkben meghatározott eljárással összhangban – 1994. július 1-je előtt az érintett országok illetékes hatóságaival közösen folytatott vizsgálat eredményeként megállapította, hogy területükön megfelelően halad a kíméletes csapdázási módszerek fejlesztése.

4. cikk

Az 1995. január 1-je után a II. mellékletben felsorolt – az I. mellékletben felsorolt fajokból készült – árukat a Közösségbe exportáló vagy viszontexportáló országok igazolják, hogy ezek a prémek olyan országból származnak, ami szerepel a 3. cikk (1) bekezdésének második bekezdésében említett jegyzékben, vagy – a 3. cikk (2) bekezdésével összhangban – felfüggesztés kedvezményezettje.

A Bizottság – az 5. cikkben meghatározott eljárással összhangban – meghatározza az ilyen igazolás megfelelő formáit.

5. cikk

A 3. cikk alkalmazásában, a Bizottságot a 3626/82/EGK rendelet 19. cikkével létrehozott bizottság segíti.

A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság, az elnök által az ügy sürgősségétől függően meghatározott határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. Olyan határozatok esetében, amiket a Tanács a Bizottság javaslatára fogad el, a véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében meghatározott többséggel fogadják el. A tagállamok képviselőinek szavazatait az abban a cikkben meghatározott módon súlyozzák. Az elnök nem szavaz.

A Bizottság elfogadja a tervezett intézkedéseket, amennyiben azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

Amennyiben a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy az nem nyilvánít véleményt, a Bizottság késedelem nélkül benyújtja a Tanácsnak a meghozandó intézkedésekre vonatkozó javaslatát. A Tanács minősített többségi elven működik.

Amennyiben a Tanácshoz küldött beterjesztés időpontjától számított három hónapos határidő lejáratáig, és a Tanács nem cselekedett, a javasolt intézkedéseket a Bizottság fogadja el.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészben kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésében említett fajok jegyzékeKanadai hód:

Castor canadensis

Kanadai vidra:

Lutra canadensis

Prérifarkas:

Canis latrans

Farkas:

Canis lupus

Kanadai hiúz:

Lynx canadensis

Vörös hiúz:

Felis rufus

Coboly:

Martes zibellina

Mosómedve:

Procyon lotor

Pézsmapocok:

Ondatra zibethicus

Halásznyest:

Martes pennanti

Amerikai borz borz:

Taxidea taxus

Amerikai nyest:

Martes americana

Hermelin:

Mustela erminea
II. MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésében említett más árukKN-kód

Leírás

ex  41 03

Más nyersbőr (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképp tartósítva, a cserzett, pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), szőrtelenítve vagy hasítva is, a 41. fejezet (1) bekezdése b) pontjának és (81) bekezdése c) pontjának megjegyzésében felsoroltak kivételével a megjegyzés (1) bekezdés b) és c) pontjában

ex 4103 90 00

Egyéb

ex  43 01

Nyers szőrme (beleértve a szűcsáruként felhasználható fejet, farkat, lábat és más részeket vagy vágott darabokat is), a 4101 , 4102  és a 4103 vtsz. alá tartozó nyers szőrös bőr kivételével:

ex 4301 40 00

Hódból, egészben, fej, farok vagy láb nélkül is

ex 4301 80

Más egész szőrme, egészben, fej, farok vagy láb nélkül is

ex 4301 80 50

Macskafélékből

ex 4301 80 90

Egyéb

ex 4301 90 00

Fej, farok, láb és más nyers szőrmerészek vagy szőrmeként felhasználható vágott darabok

ex  43 02

Cserzett vagy kikészített szőrme (fej, farok, láb és más részek vagy vágott darabok is), összeállítva is (más anyagok nélkül), a 4303 vtsz. alá tartozók kivételével:

— egész szőrme, fej, farok vagy láb nélkül is, nem összeállítva

ex 4302 19

Egyéb

ex 4302 19 10

Hódból

ex 4302 19 70

Macskafélékből

ex 4302 19 90

Egyéb

ex 4302 20 00

Fej, farok, láb és más részek vagy vágott darabok nem összeállítva

ex 4302 30

Egész szőrme és részei vagy vágott darabok összeállítva

ex 4302 30 10

Leeső szőrmedarabok

Egyéb

ex 4302 30 35

Hódból

ex 4302 30 71

Macskafélékből

ex 4302 30 75

Egyéb

ex  43 03

Szőrméből készült ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáru

ex 4303 10

Ruházati cikk és ruházati tartozék

ex 4303 10 90

Egyéb

ex 4303 90 00

Egyéb

Top