EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0086R(03)

Ispravak Direktive Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji (Službeni list Europske unije L 251 od 3. listopada 2003.) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 19/Sv. 08 od 17. svibnja 2013.)

ST/5425/2020/INIT

OJ L 61, 2.3.2020, p. 33–37 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/86/corrigendum/2020-03-02/2/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

2.3.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 61/33


Ispravak Direktive Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji

( Službeni list Europske unije L 251 od 3. listopada 2003 .)

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 19/Sv. 08 od 17. svibnja 2013.)

1.

Pojam „boravište” zamjenjuje se pojmom „boravak” u cijeloj Direktivi, osim u uvodnoj izjavi 12., u odgovarajućem gramatičkom obliku.

2.

Pojam „državljanin Unije” zamjenjuje se pojmom „građanin Unije” u cijeloj Direktivi u odgovarajućem gramatičkom obliku.

3.

Pojam „obnavljanje” zamjenjuje se pojmom „produženje” u cijeloj Direktivi u odgovarajućem gramatičkom obliku.

4.

Na stranici 70., u uvodnoj izjavi 10. u prvoj rečenici:

umjesto:

„…, maloljetnu djecu drugog supružnika i zaštitnika.”;

treba stajati:

„…, maloljetnu djecu drugog supružnika i sponzora.”

5.

Na stranici 71., u članku 2. točki (d):

umjesto:

„(d)

„spajanje obitelji” znači ulazak i boravište u državi članice članova obitelji državljanina treće zemlje koji zakonito boravi u toj državi članici da bi se očuvala obiteljska zajednica;”

treba stajati:

„(d)

„spajanje obitelji” znači ulazak i boravak u državi članici članova obitelji državljanina treće zemlje koji zakonito boravi u toj državi članici s ciljem očuvanja obiteljske zajednice, neovisno o tome je li obiteljski odnos nastao prije ili poslije ulaska sponzora;”.

6.

Na stranici 72., u članku 3. stavku 1.:

umjesto:

„1.

… osnovane izglede za dobivanje prava na stalno boravište, ako su članovi…”;

treba stajati:

„1.

… osnovane izglede za dobivanje prava na stalni boravak ako su članovi…”.

7.

Na stranici 72., u članku 3. stavku 2. točkama (b) i (c):

umjesto:

„(b)

… ili traži boravišnu dozvolu na toj osnovi te je u […];

(c)

… ili traži boravišnu dozvolu na toj osnovi te je u….”;

treba stajati:

„(b)

… ili traži dopuštenje da boravi na toj osnovi te je u […];

(c)

… ili traži dopuštenje da boravi na toj osnovi te je u…”.

8.

Na stranici 72., u članku 4. stavku 1. točkama (c) i (d):

umjesto:

„(c)

maloljetnoj djeci uključujući posvojenu djecu supružnika kada sponzor ima skrbništvo i djeca su ovisna o njemu ili njoj. Države članice mogu […];

(d)

maloljetnoj djeci uključujući posvojenu djecu supružnika kada supružnik ima skrbništvo i djeca su o ovisna o njemu ili njoj. Države članice mogu…”;

treba stajati:

„(c)

maloljetnoj djeci, uključujući posvojenu djecu sponzora, kada sponzor ima skrbništvo nad tom djecom i uzdržava ih. Države članice mogu […];

(d)

maloljetnoj djeci, uključujući posvojenu djecu supružnika, kada supružnik ima skrbništvo nad tom djecom i uzdržava ih. Države članice mogu… ”.

9.

Na stranici 72., u članku 4. stavku 2. točki (a):

umjesto:

„(a)

rodbini u prvom stupnju u izravnoj uzlaznoj liniji sponzora ili njegovog ili njenog supružnika, kada su ovisni o njima i ne uživaju odgovarajuću obiteljsku potporu u državi porijekla;”

treba stajati:

„(a)

rodbini u prvom stupnju u izravnoj uzlaznoj liniji sponzora ili njegova ili njezina supružnika, kada oni uzdržavaju tu rodbinu i ta rodbina ne uživa odgovarajuću obiteljsku potporu u državi porijekla;”.

10.

Na stranici 72., u članku 4. stavku 3.:

umjesto:

„3.

… odnosu, ili državljanin treće zemlje koji je vezan uz sponzora registriranim partnerstvom u skladu s člankom 5. stavkom 2., neoženjenoj/neudanoj maloljetnoj djeci, uključujući…”;

treba stajati:

„3.

… odnosu, ili državljaninu treće zemlje koji je vezan uz sponzora registriranim partnerstvom u skladu s člankom 5. stavkom 2. i neoženjenoj/neudanoj maloljetnoj djeci, uključujući…”.

11.

Na stranici 73., u članku 6. stavku 2. u prvom podstavku:

umjesto:

„2.

Države članice mogu povući ili odbiti obnavljanje boravišne dozvole članovima obitelji na osnovama javnog poretka ili javne sigurnosti ili javnog zdravlja.”;

treba stajati:

„2.

Države članice mogu povući boravišnu dozvolu člana obitelji ili odbiti produžiti boravišnu dozvolu člana obitelji na osnovama javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja.”

12.

Na stranici 73., u članku 6. stavku 3.:

umjesto:

„3.

Nadležna državna tijela države članice u pitanju ne mogu uskratiti obnavljanje boravišne dozvole i ne mogu narediti preseljenje s državnog područja…”;

treba stajati:

„3.

Nadležna tijela države članice u pitanju ne mogu uskratiti produženje boravišne dozvole i ne mogu narediti udaljavanje s državnog područja…”.

13.

Na stranici 73., u članku 7. stavku 1. točki (b):

umjesto:

„(b)

osiguranje od bolesti u pogledu svih rizika…;”

treba stajati:

„(b)

zdravstveno osiguranje u pogledu svih rizika…;”.

14.

Na stranici 74., u članku 7. stavku 1. točki (c) u prvoj rečenici:

umjesto:

„(c)

stabilna i redovita novčana sredstva koja su dovoljna za vlastito uzdržavanje i izdržavanje članova njegove/njezine obitelji, bez pribjegavanja…”;

treba stajati:

„(c)

stabilne i redovite izvore prihoda koji su dovoljni za vlastito uzdržavanje i uzdržavanje članova njegove/njezine obitelji, bez pribjegavanja…”.

15.

Na stranici 74., u članku 7. stavku 2. prvom podstavku:

umjesto:

„2.

… u skladu s nacionalnim zakonom.”;

treba stajati:

„2.

… u skladu s nacionalnim pravom.”

16.

Na stranici 74., u članku 10. stavku 2.:

umjesto:

„2.

… nisu navedeni u članku 4. ako su ovisni o izbjeglici.”;

treba stajati:

„2.

… nisu navedeni u članku 4. ako ih izbjeglica uzdržava.”

17.

Na stranici 74., u članku 10. stavku 3. točki (b):

umjesto:

„(b)

mogu dopustiti ulazak i boravište u svrhe okupljanja obitelji njihovog/njezinog zakonskog skrbnika ili bilo kojeg drugo člana obitelji, kada izbjeglica nema rodbine i izravnoj uzlaznoj liniji ili se takva rodbina ne može pronaći.”;

treba stajati:

„(b)

mogu dopustiti ulazak i boravak u svrhe spajanja obitelji njegova/njezina zakonskog skrbnika ili bilo kojeg drugog člana obitelji, kada izbjeglica nema rodbine u izravnoj uzlaznoj liniji ili se takva rodbina ne može pronaći.”

18.

Na stranici 74., u članku 12. stavku 2.:

umjesto:

„2.

Iznimno od članka 8., države članice ne traže od izbjeglice boravište na njihovom državnom području određeno vrijeme, prije nego što mu se njegova/njezina obitelj pridružila.”;

treba stajati:

„2.

Iznimno od članka 8., države članice ne zahtijevaju od izbjeglice da je boravio na njihovu državnom području tijekom određenog razdoblja prije nego što mu se njegova obitelj pridružila.”

19.

Na stranici 75., u članku 13. stavku 2. drugoj rečenici:

umjesto:

„Boravišna dozvola je obnovljiva.”;

treba stajati:

„Ta boravišna dozvola može se produžiti.”

20.

Na stranici 75., u članku 13. stavku 3.:

umjesto:

„3.

Trajanja odobrene boravišne dozvole članu/ovima obitelji u načelu nije dulje od datuma isteka boravišne dozvole koju posjeduje sponzor.”;

treba stajati:

„3.

Trajanje boravišne dozvole odobrene članu/ovima obitelji u načelu ne smije biti dulje od datuma isteka boravišne dozvole koju posjeduje sponzor.”

21.

Na stranici 75., u članku 14. stavku 3.:

umjesto:

„3.

… djeci na koju se primjenjuje članak 4. stavak 2.”;

treba stajati:

„3.

… djeci na koje se primjenjuje članak 4. stavak 2.”

22.

Na stranici 75., u članku 16. stavku 1.:

umjesto:

„1.

Države članice mogu odbiti zahtjev za ulazak i boravište u svrhu okupljanja obitelji ili, ako je primjereno, povući ili odbiti obnavljanje boravišne dozvole članova obitelji u sljedećim okolnostima:”;

treba stajati:

„1.

Države članice mogu odbiti zahtjev za ulazak i boravak u svrhu spajanja obitelji ili, ako je to primjereno, povući boravišnu dozvolu člana obitelji ili odbiti produžiti boravišnu dozvolu člana obitelji u sljedećim okolnostima:”.

23.

Na stranici 75., u članku 16. stavku 2.:

umjesto:

„2.

Države članice mogu također odbiti zahtjev za ulazak i boravište u svrhu spajanja obitelji, ili povući ili odbiti obnavljanje boravišnih dozvola članova obitelji kada se pokazalo da:”;

treba stajati:

„2.

Države članice mogu također odbiti zahtjev za ulazak i boravak u svrhu spajanja obitelji ili povući boravišnu dozvolu člana obitelji ili odbiti produžiti boravišnu dozvolu člana obitelji kada se pokazalo da:”.

24.

Na stranici 75., u članku 16. stavku 3.:

umjesto:

„3.

Države članice mogu povući ili odbiti obnavljanje boravišne dozvole članu obitelji kada se dovrši sponzorov boravak, a…”;

treba stajati:

„3.

Države članice mogu povući boravišnu dozvolu člana obitelji ili odbiti produžiti boravišnu dozvolu člana obitelji kada se dovrši sponzorov boravak, a…”.

25.

Na stranici 76., u članku 17.:

umjesto:

„… državom porijekla prilikom odbijanja zahtjeva, povlačenja ili odbijanja obnavljanja boravišne dozvole ili odlučivanja o nalogu za premještaj sponzora ili članova njegove obitelji.”;

treba stajati:

„… državom porijekla u slučaju odbijanja zahtjeva, povlačenja boravišne dozvole ili odbijanja produženja boravišne dozvole ili odlučivanja o nalogu za udaljavanje sponzora ili članova njegove obitelji.”

26.

Na stranici 76., u članku 18. u prvom stavku:

umjesto:

„… obitelji imaju pravo uložiti prigovor kada je zahtjev za spajanje obitelji odbijen ili boravišna dozvola nije obnovljena ili je povučena ili je naloženo preseljenje.”;

treba stajati:

„… obitelji imaju pravo podnijeti pravno sredstvo kada je zahtjev za spajanje obitelji odbijen ili boravišna dozvola nije produžena ili je povučena ili je naloženo udaljavanje.”


Top