Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0272R(02)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniającego wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia (WE) 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

C/2017/0745

OJ L 34, 9.2.2017, p. 41–42 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/272/corrigendum/2017-02-09/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

9.2.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/41


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniającego wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia (WE) 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 91 z dnia 3 kwietnia 2009 r. )

1.

Strona 8, art. 1 lit. h); s. 9, załącznik część A pkt 2 formuła wprowadzająca; s. 12, załącznik część H pkt 1; s. 12, załącznik część H pkt 1 ppkt 1 formuła wprowadzająca; s. 12, załącznik część H pkt 2 ppkt 1 akapit pierwszy; s. 12, załącznik część H pkt 2 ppkt 1 akapit drugi; s. 12, załącznik część H pkt 2 ppkt 2 akapit pierwszy; s. 12, załącznik część H pkt 2 ppkt 2 akapit drugi:

zamiast:

„zaopatrzenia lotu”,

powinno być:

„zaopatrzenia pokładowego”.

2.

Strona 8, art. 1 lit. j); s. 13, załącznik część J pkt 2 lit. c):

zamiast:

„personelu latającego”,

powinno być:

„członka załogi”.

3.

Strona 8, art. 2 pkt 2; s. 12, załącznik część H tytuł; s. 12, załącznik część H pkt 2 tytuł:

zamiast:

„zaopatrzenie lotu”,

powinno być:

„zaopatrzenie pokładowe”.

4.

Strona 8, art. 2 pkt 3:

zamiast:

„3)

»zarejestrowany dostawca zaopatrzenia lotu« oznacza dostawcę, którego procedury odpowiadają wspólnym zasadom i normom ochrony pozwalającym realizować dostawy zaopatrzenia lotu bezpośrednio na statek powietrzny;”,

powinno być:

„3)

»zarejestrowany dostawca zaopatrzenia pokładowego« oznacza dostawcę, którego procedury odpowiadają wspólnym zasadom i normom ochrony pozwalającym realizować dostawy zaopatrzenia pokładowego bezpośrednio na statek powietrzny;”.

5.

Strona 8, art. 2 pkt 4:

zamiast:

„4)

»znany dostawca zaopatrzenia lotu« oznacza dostawcę, którego procedury odpowiadają wspólnym zasadom i normom ochrony pozwalającym realizować dostawy zaopatrzenia lotu do przewoźnika lotniczego lub zarejestrowanego dostawcy, lecz nie bezpośrednio na statek powietrzny;”,

powinno być:

„4)

»znany dostawca zaopatrzenia pokładowego« oznacza dostawcę, którego procedury odpowiadają wspólnym zasadom i normom ochrony pozwalającym realizować dostawy zaopatrzenia pokładowego do przewoźnika lotniczego lub zarejestrowanego dostawcy, lecz nie bezpośrednio na statek powietrzny;”.

6.

Strona 9, załącznik część A pkt 1 lit. e); s. 9, załącznik część A pkt 2 akapit pierwszy lit. f); s. 9, załącznik część A pkt 2 akapit drugi lit. f); s. 10, załącznik część A pkt 3 lit. f); s. 10, załącznik część D akapit pierwszy lit. d):

zamiast:

„detektory śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD)”,

powinno być:

„urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD)”.

7.

Strona 11, załącznik część F pkt 1 lit. d):

zamiast:

„d)

do przewożenia ładunku i przewożenia poczty zastosowano środki kontroli w zakresie ochrony, o których mowa w pkt 6.1.2 załącznika do rozporządzenia (WE) 300/2008.”,

powinno być:

„d)

w stosunku do ładunku transferowego i poczty transferowej zastosowane zostały środki kontroli w zakresie ochrony, o których mowa w pkt 6.1.2 załącznika do rozporządzenia (WE) 300/2008.”.


Top