Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0079R(02)

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/79 van de Commissie van 12 september 2016 tot vaststelling van gedetailleerde technische voorschriften en testprocedures voor de EG-typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot op 112 gebaseerde eCall-boordsystemen, op 112 gebaseerde eCall-boordsystemen als technische eenheden, evenals onderdelen daarvan, en tot aanvulling en wijziging van Verordening (EU) 2015/758 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de vrijstellingen en de toepasselijke normen (PB L 12 van 17.1.2017)

C/2019/6326

OJ L 226, 30.8.2019, p. 24–25 (NL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/79/corrigendum/2019-08-30/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

30.8.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 226/24


Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/79 van de Commissie van 12 september 2016 tot vaststelling van gedetailleerde technische voorschriften en testprocedures voor de EG-typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot op 112 gebaseerde eCall-boordsystemen, op 112 gebaseerde eCall-boordsystemen als technische eenheden, evenals onderdelen daarvan, en tot aanvulling en wijziging van Verordening (EU) 2015/758 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de vrijstellingen en de toepasselijke normen

( Publicatieblad van de Europese Unie L 12 van 17 januari 2017 )

Bladzijde 49, inhoudsopgave van de bijlagen, eerste regel:

in plaats van:

“BIJLAGE I — Technische voorschriften en procedures voor het testen van de bestendigheid van eCall-boordsystemen bij ernstige botsingen (test bij zeer sterke remvertraging)”,

lezen:

“BIJLAGE I — Technische voorschriften en procedures voor het testen van de bestendigheid van eCall-boordsystemen bij ernstige botsingen (test bij zeer sterke vertraging)”.

Bladzijde 50, bijlage I, titel:

in plaats van:

Technische voorschriften en procedures voor het testen van de bestendigheid van eCall-boordsystemen bij ernstige botsingen (test bij zeer sterke remvertraging)”,

lezen:

Technische voorschriften en procedures voor het testen van de bestendigheid van eCall-boordsystemen bij ernstige botsingen (test bij zeer sterke vertraging)”.

Bladzijde 50, bijlage I, punt 1.1.1:

in plaats van:

“De test bij zeer sterke remvertraging van eCall-boordsystemen, eCall-boordsystemen als technische eenheden, evenals onderdelen daarvan, die is uitgevoerd overeenkomstig punt 2, wordt als bevredigend beschouwd indien na remvertraging/versnelling aan de volgende voorschriften wordt voldaan.”,

lezen:

“De test bij zeer sterke vertraging van eCall-boordsystemen, eCall-boordsystemen als technische eenheden, evenals onderdelen daarvan, die is uitgevoerd overeenkomstig punt 2, wordt als bevredigend beschouwd indien na vertraging/versnelling aan de volgende voorschriften wordt voldaan.”.

Bladzijde 50, bijlage I, punt 2.1, titel:

in plaats van:

“Doel van de testprocedure bij zeer sterke remvertraging”,

lezen:

“Doel van de testprocedure bij zeer sterke vertraging”.

Bladzijde 53, bijlage I, punt 2.6.1:

in plaats van:

“Als voor de test bij de verbindingsprocedure geen gebruik is gemaakt van OTA-gegevenstransmissie moet worden gecontroleerd of de antenne van het mobiele netwerk nog functioneert door de afstemming van de antenne na de remvertraging te verifiëren overeenkomstig de volgende procedure.”,

lezen:

“Als voor de test bij de verbindingsprocedure geen gebruik is gemaakt van OTA-gegevenstransmissie, moet worden gecontroleerd of de antenne van het mobiele netwerk nog functioneert door de afstemming van de antenne na de vertraging te verifiëren overeenkomstig de volgende procedure.”.

Bladzijde 53, bijlage I, punt 2.6.2:

in plaats van:

“Meet de van de externe antenne van het mobiele netwerk na de remvertraging bij een frequentie binnen de voor de antenne gespecificeerde frequentieband.”,

lezen:

“Meet de van de externe antenne van het mobiele netwerk na de vertraging bij een frequentie binnen de voor de antenne gespecificeerde frequentieband.”.

Bladzijde 54, bijlage I, punt 2.8.1.1:

in plaats van:

“Deze procedures moeten worden toegepast nadat de verschillende onderdelen de in punt 2.3 van deze bijlage bepaalde testprocedure bij zeer sterke remvertraging hebben ondergaan.”,

lezen:

“Deze procedures moeten worden toegepast nadat de verschillende onderdelen de in punt 2.3 van deze bijlage bepaalde testprocedure bij zeer sterke vertraging hebben ondergaan.”.

Bladzijde 55, bijlage I, punt 2.8.3.2:

in plaats van:

“Meet de VSWR van de externe antenne van het mobiele netwerk na de remvertraging bij een frequentie binnen de voor de antenne gespecificeerde frequentieband.”,

lezen:

“Meet de VSWR van de externe antenne van het mobiele netwerk na de vertraging bij een frequentie binnen de voor de antenne gespecificeerde frequentieband.”.

Bladzijde 66, bijlage V, punt 1.2.3.2, eerste zin:

in plaats van:

“Er moet documentatie worden verstrekt die tot tevredenheid van de typegoedkeuringsinstantie aantoont welke strategie is toegepast om te voorkomen dat er onterecht eCall-noodoproepen worden gelanceerd bij botsingen die als een ernstig ongeval worden beschouwd.”,

lezen:

“Er moet documentatie worden verstrekt die tot tevredenheid van de typegoedkeuringsinstantie aantoont welke strategie is toegepast om te voorkomen dat er onterecht eCall-noodoproepen worden gelanceerd bij botsingen die niet als een ernstig ongeval worden beschouwd.”.


Top