Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2787R(08)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2787/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 330 z dnia 27 grudnia 2000 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 11, s. 3)

Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 021 P. 232 - 246

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2787/corrigendum/2004-05-01/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

01/ 21

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

232


32000R2787R(08)


L 330/1

DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2787/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

( Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 330 z dnia 27 grudnia 2000 r. )

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 11, s. 3)

1.

W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast:

„zezwolenie”,

powinno być:

„pozwolenie”.

2.

W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast:

„urząd wywozu”,

powinno być:

„urząd wyjścia”.

3.

W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast:

„port lotniczy wywozu”,

powinno być:

„port lotniczy wyjścia”.

4.

W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast:

„port wywozu”,

powinno być:

„port wyjścia”.

5.

W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast:

„państwo członkowskie wywozu”,

powinno być:

„państwo członkowskie wyjścia”.

6.

W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast:

„standardowy współczynnik wydajności”,

powinno być:

„ryczałtowy współczynnik produktywności”.

7.

W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast:

„lista towarowa”,

powinno być:

„wykaz załadunkowy”.

8.

W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast:

„zaświadczenie”,

powinno być:

„poświadczenie”.

9.

W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast:

„przedsiębiorstwo lotnicze”,

powinno być:

„towarzystwo lotnicze”.

10.

W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast:

„towarzyszący dokument tranzytowy”,

powinno być:

„tranzytowy dokument towarzyszący”.

11.

Strona 3, motyw 8 zdanie pierwsze:

zamiast:

„(…) zwolnienia z gwarancji.”,

powinno być:

„(…) zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia.”.

12.

Strona 5, art. 1 pkt 7 lit. a) — art. 313b ust. 1 akapit pierwszy:

zamiast:

„(…) przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą (…)”,

powinno być:

„(…) przedsiębiorstwo posiada siedzibę (…)”.

13.

Strona 5, art. 1 pkt 7 lit. b) — art. 313b ust. 3 lit. a):

zamiast:

„prowadzą działalność gospodarczą na (…)”,

powinno być:

„posiadają siedzibę na (…)”.

14.

Strona 6, art. 1 pkt 10 — art. 315 ust. 3 pierwszy akapit:

zamiast:

„(…) zgodnym z kartą 4 lub kartą 4/5 (…)”,

powinno być:

„(…) zgodnym z egzemplarzem 4 lub egzemplarzem 4/5 (…)”.

15.

Strona 6, art. 1 pkt 10 — art. 315 ust. 3 drugi akapit:

zamiast:

„(…) odpowiadających karcie 4 lub karcie 4/5 (…)”,

powinno być:

„(…) odpowiadających egzemplarzowi 4 lub egzemplarzowi 4/5 (…)”.

16.

Strona 6, art. 1 pkt 10 — art. 315 ust. 3 akapit trzeci:

zamiast:

„(…) sporządzania deklaracji (…) odpowiadających karcie 4 lub karcie 4/5 (…)”,

powinno być:

„(…) sporządzania zgłoszeń (…) odpowiadających egzemplarzowi 4 lub egzemplarzowi 4/5 (…)”.

17.

Strona 7, art. 1 pkt 15 lit. b) — art. 317a ust. 3 zdanie pierwsze:

zamiast:

„3.

Należycie sporządzona i podpisana przez przedsiębiorstwo żeglugowe faktura lub dokument przewozowy zostaje (…)”,

powinno być:

„3.

Należycie sporządzony i podpisany przez przedsiębiorstwo żeglugowe manifest zostaje (…)”.

18.

Strona 8, art. 1 pkt 21 — art. 324b lit. d):

zamiast:

„(…) przed wysyłką towarów.”,

powinno być:

„(…) przed wyjściem towarów.”.

19.

Strona 9, art. 1 pkt 21 — art. 324e ust. 1:

zamiast:

„(…) po wypłynięciu statku (…)”,

powinno być:

„(…) po wyjściu statku (…)”.

20.

Strona 9, art. 1 pkt 21 — art. 324e ust. 2 lit. a):

zamiast:

„(…) nie muszą prowadzić działalności gospodarczej na (…)”,

powinno być:

„(…) nie muszą posiadać siedziby na (…)”.

21.

Strona 9, art. 1 pkt 21 — art. 324e ust. 3 akapit pierwszy:

zamiast:

„(…) przedsiębiorstwo żeglugowe prowadzi działalność gospodarczą (…) pozostałe państwom członkowskim (…)”,

powinno być:

„(…) przedsiębiorstwo żeglugowe posiada siedzibę (…) pozostałe państwa członkowskie (…)”.

22.

Strona 9, art. 1 pkt 21 — art. 324e ust. 4 lit. c):

zamiast:

„(…) po dniu wypłynięcia (…)”,

powinno być:

„(…) po dniu wyjścia (…)”.

23.

Strona 10, art. 1 pkt 25 — art. 340b pkt 2 lit. a):

zamiast:

„urząd celny w miejscu wywozu (…) nienależącym do państwa EFTA, lub”,

powinno być:

„urząd celny w miejscu wyprowadzenia (…) nienależącym do EFTA, lub”.

24.

Strona 10, art. 1 pkt 25 — art. 340c ust. 3 lit. d):

zamiast:

„(…) zakończenia procedury uszlachetniania czynnego lub systemowi ceł zwrotnych w celu uzyskania (…)”,

powinno być:

„(…) zakończenia procedury uszlachetniania czynnego, w systemie ceł zwrotnych, w celu uzyskania (…)”.

25.

Strona 12, art. 1 pkt 25 — art. 347 ust. 4 zdanie pierwsze:

zamiast:

„(…) do urzędu celnego karnety gwarancji pojedynczej (…)”,

powinno być:

„(…) do urzędu wyjścia karnety gwarancji pojedynczej (…)”.

26.

Strona 12, art. 1 pkt 25 — art. 348 ust. 1 akapit drugi:

zamiast:

„(…) unieważnić swoje zobowiązanie.”,

powinno być:

„(…) odwołać swoje zobowiązanie.”.

27.

Strona 12, art. 1 pkt 25 — art. 348 ust. 2 akapit pierwszy:

zamiast:

„Cofnięcie lub unieważnienie (…)”,

powinno być:

„Cofnięcie lub odwołanie (…)”.

28.

Strona 12, art. 1 pkt 25 — art. 348 ust. 3 zdanie pierwsze:

zamiast:

„(…) o cofnięciu lub unieważnieniu (…)”,

powinno być:

„(…) o cofnięciu lub odwołaniu (…)”.

29.

Strona 13, art. 1 pkt 25 — art. 357 ust. 1:

zamiast:

„(…) towary umieszczone pod procedurą tranzytu wspólnotowego nie mogą być zwolnione, dopóki są pod zamknięciem.”,

powinno być:

„(…) towary, które mają być umieszczone pod procedurą tranzytu wspólnotowego, mogą być zwolnione po nałożeniu zamknięć.”.

30.

Strona 14, art. 1 pkt 25 — art. 358 ust. 1:

zamiast:

„(…) karty 4 i 5 (…)”,

powinno być:

„(…) egzemplarze 4 i 5 (…)”.

31.

Strona 14, art. 1 pkt 25 — art. 358 ust. 5:

zamiast:

„(…) do kart zgłoszenia (…)”,

powinno być:

„(…) do egzemplarzy zgłoszenia (…)”.

32.

Strona 14, art. 1 pkt 25 — art. 359 ust. 1 akapit pierwszy:

zamiast:

„(…) kart 4 i 5 (…)”,

powinno być:

„(…) egzemplarzy 4 i 5 (…)”.

33.

Strona 14, art. 1 pkt 25 — art. 359 ust. 1 akapit drugi:

zamiast:

„(…) karty 4 i 5 (…)”,

powinno być:

„(…) egzemplarze 4 i 5 (…)”.

34.

Strona 14, art. 1 pkt 25 — art. 359 ust. 3:

zamiast:

„(…) na kartach 4 i 5 (…)”,

powinno być:

„(…) na egzemplarzach 4 i 5 (…)”.

35.

Strona 14, art. 1 pkt 25 — art. 360 ust. 1:

zamiast:

„(…) na kartach 4 i 5 (…)”,

powinno być:

„(…) na egzemplarzach 4 i 5 (…)”.

36.

Strona 15, art. 1 pkt 25 — art. 360 ust. 2:

zamiast:

„(…) karty 4 i 5 (…)”,

powinno być:

„(…) egzemplarze 4 i 5 (…)”.

37.

Strona 15, art. 1 pkt 25 — art. 361 ust. 1:

zamiast:

„Towary oraz karty 4 i 5 (…)”,

powinno być:

„Towary oraz egzemplarze 4 i 5 (…)”.

38.

Strona 15, art. 1 pkt 25 — art. 361 ust. 2:

zamiast:

„(…) kart 4 i 5 (…) datę dostarczenia towarów (…)”,

powinno być:

„(…) egzemplarzy 4 i 5 (…) datę przybycia towarów (…)”.

39.

Strona 15, art. 1 pkt 25 — art. 361 ust. 3:

zamiast:

„(…) dodatkową kartę 5 lub kopię karty 5 zgłoszenia tranzytowego, na której (…)”,

powinno być:

„(…) dodatkowy egzemplarz 5 lub kopię egzemplarza 5 zgłoszenia tranzytowego, na których (…”.

40.

Strona 15, art. 1 pkt 25 — art. 361 ust. 4 akapit drugi:

zamiast:

„(…) karty 5 (…)”,

powinno być:

„(…) egzemplarza 5 (…)”.

41.

Strona 15, art. 1 pkt 25 — art. 362 ust. 1:

zamiast:

„(…) karty 4 i 5 (…)”,

powinno być:

„(…) egzemplarze 4 i 5 (…)”.

42.

Strona 15, art. 1 pkt 25 — art. 362 ust. 2:

zamiast:

„(…) karty 5 zgłoszenia tranzytowego.”,

powinno być:

„(…) egzemplarza 5 zgłoszenia tranzytowego.”.

43.

Strona 15, art. 1 pkt 25 — art. 363:

zamiast:

„(…) kartę 5 (…)”,

powinno być:

„(…) egzemplarz 5 (…)”.

44.

Strona 16, art. 1 pkt 25 — art. 365 ust. 1:

zamiast:

„Jeżeli karta 5 (…) zwrócona organom celnym (…)”,

powinno być:

„Jeżeli egzemplarz 5 (…) zwrócony organom celnym (…)”.

45.

Strona 16, art. 1 pkt 25 — art. 365 ust. 3 zdanie pierwsze:

zamiast:

„(…) dokument celny umieszczenia pod nadzorem celnym w państwie trzecim (…)”,

powinno być:

„(…) dokument celny wystawiony w państwie trzecim, dotyczący nadania towarom przeznaczenia celnego (…)”.

46.

Strona 17, art. 1 pkt 25 — art. 369 zdanie pierwsze:

zamiast:

„Zwalniając towary, urząd wywozu (…) »Rejestr przewidywanego przybycia«.”,

powinno być:

„Zwalniając towary, urząd wyjścia (…) »Komunikat informujący wyprzedzająco o przybyciu towaru«.”.

47.

Strona 17, art. 1 pkt 25 — art. 369 zdanie drugie:

zamiast:

„(…) odpowiednio wypełnione.”,

powinno być:

„(…) odpowiednio uzupełnione.”.

48

Strona 17, art. 1 pkt 25 — art. 370 ust. 1 zdanie pierwsze:

zamiast:

„(…) o zgłoszeniu towarów (…)”,

powinno być:

„(…) o przybyciu towarów (…)”.

49.

Strona 17, art. 1 pkt 25 — art. 371:

zamiast:

„(…) »Rejestr przewidywanego przybycia« jako (…)”,

powinno być:

„(…) »Komunikat informujący wyprzedzająco o przybyciu towaru« jako (…)”.

50.

Strona 17, art. 1 pkt 25 — art. 372 ust. 1 lit. a):

zamiast:

„(…) zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji;”,

powinno być:

„(…) zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia;”.

51.

Strona 17, art. 1 pkt 25 — art. 372 ust. 2 zdanie pierwsze:

zamiast:

„(…) w przypadku udzielenia uproszczeń (…)”,

powinno być:

„(…) w przypadku pozwolenia na korzystanie z uproszczeń (…)”.

52.

Strona 17, art. 1 pkt 25 — art. 372 ust. 2 zdanie drugie:

zamiast:

„W przypadku udzielenia uproszczeń (…) rozpoczynającej się w (…)”,

powinno być:

„W przypadku pozwolenia na korzystanie z uproszczeń (…) rozpoczynających się w (…)”.

53.

Strona 17, art. 1 pkt 25 — art. 372 ust. 2 zdanie trzecie:

zamiast:

„W przypadku zgody (…)”,

powinno być:

„W przypadku pozwolenia (…)”.

54.

Strona 17, art. 1 pkt 25 — art. 373 ust. 1 lit. a):

zamiast:

„prowadzą działalność gospodarczą na (…) które prowadzą działalność gospodarczą w (…)”,

powinno być:

„posiadają siedzibę na (…) które posiadają siedzibę w (…)”.

55.

Strona 17, art. 1 pkt 25 — art. 373 ust. 1 lit. b):

zamiast:

„regularnie stosują ustalenia dotyczące tranzytu wspólnotowego i o których organy celne wiedzą, że (…)”,

powinno być:

„regularnie stosują ustalenia dotyczące tranzytu wspólnotowego lub o których organy celne wiedzą, że (…)”.

56.

Strona 18, art. 1 pkt 25 — art. 375 ust. 1:

zamiast:

„(…) wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą.”,

powinno być:

„(…) wnioskodawca posiada siedzibę.”.

57.

Strona 18, art. 1 pkt 25 — art. 376 ust. 1:

zamiast:

„(…) wręczane są osobie, której wydawane jest zezwolenie.”,

powinno być:

„(…) wręczane są posiadaczowi pozwolenia.”.

58.

Strona 18, art. 1 pkt 25 — art. 377 ust. 1:

zamiast:

„Osoba posiadająca zezwolenia ma obowiązek informować organy celne o każdym sprostowaniu, które nastąpiło po (…)”,

powinno być:

„Posiadacz pozwolenia ma obowiązek informować organy celne o każdej zmianie, która nastąpiła po (…)”.

59.

Strona 18, art. 1 pkt 25 — art. 378 ust. 2:

zamiast:

„(…) o odrzuceniu lub unieważnieniu bądź cofnięciu wniosku oraz (…)”,

powinno być:

„(…) o odrzuceniu wniosku lub o unieważnieniu bądź cofnięciu oraz (…)”.

60.

Strona 18, art. 1 pkt 25 — podsekcja 2, tytuł:

zamiast:

„(…) złożenia gwarancji”,

powinno być:

„(…) złożenia zabezpieczenia”.

61.

Strona 18, art. 1 pkt 25 — art. 379 ust. 1:

zamiast:

„(…) złożenia gwarancji (…)”,

powinno być:

„(…) złożenia zabezpieczenia (…)”.

62.

Strona 19, art. 1 pkt 25 — art. 380 ust. 3:

zamiast:

„(…) złożenia gwarancji (…) opanował czynności transportowe i (…)”,

powinno być:

„(…) złożenia zabezpieczenia (…) ma wpływ na dokonywane przewozy i (…)”.

63.

Strona 19, art. 1 pkt 25 — art. 381 ust. 1:

zamiast:

„(…) gwarancji pełnym pokryciem (…)”,

powinno być:

„(…) gwarancji generalnej (…)”.

64.

Strona 19, art. 1 pkt 25 — art. 383 ust. 1:

zamiast:

„(…) złożenia gwarancji (…) złożenia gwarancji.”,

powinno być:

„(…) złożenia gwarancji (…) złożenia zabezpieczenia.”.

65.

Strona 19, art. 1 pkt 25 — art. 384 ust. 1:

zamiast:

„Do cofania i unieważniania gwarancji (…)”,

powinno być:

„Do cofnięcia i odwołania gwarancji (…)”.

66.

Strona 19, art. 1 pkt 25 — art. 384 ust. 2:

zamiast:

„(…) złożenia gwarancji (…) lub unieważnienie zobowiązania (…)”,

powinno być:

„(…) złożenia zabezpieczenia (…) lub odwołania zobowiązania (…)”.

67.

Strona 20, art. 1 pkt 26:

zamiast:

„(…) formalności tranzytowych przeprowadzanych w (…)”,

powinno być:

„(…) formalności tranzytowych w (…)”.

68.

Strona 20, art. 1 pkt 27:

zamiast:

„(…) Formalności dokonywane w (…)”,

powinno być:

„(…) Formalności w (…)”.

69.

Strona 21, art. 1 pkt 27 — art. 398 akapit drugi:

zamiast:

„(…) złożenia gwarancji.”,

powinno być:

„(…) złożenia zabezpieczenia.”.

70.

Strona 21, art. 1 pkt 27 — art. 399 lit. b):

zamiast:

„(…) przed wysyłką towarów;”,

powinno być:

„(…) przed wyjściem towarów;”.

71.

Strona 21, art. 1 pkt 27 — art. 400 ust. 2:

zamiast:

„(…) formularzy, jako środki pozwalające na ustalenie tożsamości, które opatrzone są znakiem wyróżniającym.”,

powinno być:

„(…) formularzy, które opatrzone są znakiem wyróżniającym w celu ich identyfikacji.”.

72.

Strona 21, art. 1 pkt 27 — art. 402 ust. 2:

zamiast:

„(…) przed wysyłką (…)”,

powinno być:

„(…) przed wyjściem (…)”.

73.

Strona 21, art. 1 pkt 27 — art. 402 ust. 3 zdanie pierwsze:

zamiast:

„(…) karta 1 (…) przesłana do (…)”,

powinno być:

„(…) egzemplarz 1 (…) przesłany do (…)”.

74.

Strona 21, art. 1 pkt 27 — art. 402 ust. 3 zdanie drugie:

zamiast:

„(…) karta 1 ma zostać odesłana (…)”,

powinno być:

„(…) egzemplarz 1 ma zostać odesłany (…)”.

75.

Strona 21, art. 1 pkt 27 — art. 402 ust. 3 zdanie trzecie:

zamiast:

„Pozostałe karty (…)”,

powinno być:

„Pozostałe egzemplarze (…)”.

76.

Strona 22, art. 1 pkt 29 — art. 406 ust. 1:

zamiast:

„(…) ani kart 4 i 5 (…)”,

powinno być:

„(…) ani egzemplarzy 4 i 5 (…)”.

77.

Strona 22, art. 1 pkt 29 — art. 406 ust. 2:

zamiast:

„(…) gdy karty 4 i 5 (…)”,

powinno być:

„(…) gdy egzemplarze 4 i 5 (…)”.

78.

Strona 23, art. 1 pkt 29 — art. 408 ust. 1 lit. b):

zamiast:

„(…) karty 4 i 5 (…)”,

powinno być:

„(…) egzemplarze 4 i 5 (…)”.

79.

Strona 23, art. 1 pkt 29 — art. 408 ust. 2:

zamiast:

„(…) kartach 4 i 5 (…)”,

powinno być:

„(…) egzemplarzach 4 i 5 (…)”.

80.

Strona 23, art. 1 pkt 37:

zamiast:

„(…) do przewozu towarów w (…) do przewozu towarów w (…)”,

powinno być:

„(…) do towarów przewożonych w (…) do towarów przewożonych w (…)”.

81.

Strona 23, art. 1 pkt 38 — art. 428:

zamiast:

„(…) przedsiębiorstwa przewozowe (…)”,

powinno być:

„(…) przedsiębiorstwa transportowe (…)”.

82.

Strona 24, art. 1 pkt 46 — art. 442a ust. 1:

zamiast:

„(…) kopiach 1, 2 i 3 (…) kartach 1, 2, 3A i 3B (…)”,

powinno być:

„(…) egzemplarzach 1, 2 i 3 (…) egzemplarzach 1, 2, 3A i 3B (…)”.

83.

Strona 24, art. 1 pkt 46 — art. 442a ust. 2:

zamiast:

„(…) kopie 2 i 3 (…) karty 1, 2 i 3A (…) przedsiębiorstwo przewozowe (…)”,

powinno być:

„(…) egzemplarze 2 i 3 (…) egzemplarze 1, 2 i 3A (…) przedsiębiorstwo transportowe (…)”.

84.

Strona 24, art. 1 pkt 49 — art. 444 ust. 1 akapit drugi zdanie pierwsze:

zamiast:

„(…) oraz miejsce przeznaczenia (…)”,

powinno być:

„(…) oraz przeznaczenia (…)”.

85.

Strona 24, art. 1 pkt 49 — art. 444 ust. 4 akapit drugi:

zamiast:

„Powinien również wskazywać dla (…)”,

powinno być:

„Wskazuje również dla (…)”.

86.

Strona 25, art. 1 pkt 49 — art. 445 ust. 1 akapit drugi:

zamiast:

„(…) nie muszą prowadzić działalności gospodarczej na (…)”,

powinno być:

„(…) nie muszą posiadać siedziby na (…)”.

87.

Strona 25, art. 1 pkt 49 — art. 445 ust. 2 akapit pierwszy:

zamiast:

„(…) i miejsce przeznaczenia (…)”,

powinno być:

„(…) i przeznaczenia (…)”.

88.

Strona 26, art. 1 pkt 51 — art. 448 ust. 1 akapit drugi:

zamiast:

„(…) nie muszą prowadzić działalności gospodarczej we Wspólnocie (…)”,

powinno być:

„(…) nie muszą posiadać siedziby we Wspólnocie (…)”.

89.

Strona 28, art. 1 pkt 53 — art. 450c ust. 2:

zamiast:

„(…) nie dokonano żadnego z powiadomień (…)”,

powinno być:

„(…) nie dokonano któregokolwiek z powiadomień (…)”.

90.

Strona 28, art. 1 pkt 53 — art. 450c ust. 3:

zamiast:

„Jeżeli nie dokonano jednego z tych powiadomień (…)”,

powinno być:

„Jeżeli dokonano któregokolwiek z tych powiadomień (…)”.

91.

Strona 28, art. 1 pkt 58:

zamiast:

„(…) na karcie 5 (…)”,

powinno być:

„(…) na egzemplarzu 5 (…)”.

92.

Strona 31, załącznik I pkt 1 lit. a):

zamiast:

„»(formalności w miejscu przeznaczenia)«.”,

powinno być:

„»(formalności związane z przybyciem)«.”.

93.

Strona 31, załącznik I pkt 1 lit. b):

zamiast:

„»—

tranzyt wspólnotowy: karty 1, 4 i 5,«”,

powinno być:

„»—

tranzyt wspólnotowy: egzemplarze 1, 4 i 5,«”.

94.

Strona 31, załącznik I pkt 3 lit. d) akapit pierwszy:

zamiast:

„(…) rodzaju gwarancji lub zwolnienia z obowiązku złożenia gwarancji (…) lub zwolnienia z obowiązku złożenia gwarancji bądź numer karnetu (…)”,

powinno być:

„(…) rodzaju gwarancji lub zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia (…) lub poświadczenia o zwolnieniu z obowiązku złożenia zabezpieczenia bądź numer karnetu (…)”.

95.

Strona 31, załącznik I pkt 3 lit. d) akapit drugi:

zamiast:

„(…) złożenia gwarancji (…)”,

powinno być:

„(…) złożenia zabezpieczenia (…)”.

96.

Strona 32, załącznik I pkt 4 akapit drugi:

zamiast:

„(…) karty 4 i 5 (…)”,

powinno być:

„(…) egzemplarze 4 i 5 (…)”.

97.

Strona 34, załącznik II — załącznik 37a tytuł II sekcja A:

zamiast:

„URZĄD CELNY wywozu”,

powinno być:

„URZĄD CELNY wyjścia”.

98.

Strona 35, załącznik II — załącznik 37a tytuł II sekcja B, Lokalny numer ewidencyjny procedury tranzytowej (LNR), Liczba list towarowych, tiret trzecie subtiret czwarte subtiret pierwsze:

zamiast:

„»(…) z … do …«,”,

powinno być:

„»(…) od … do …«,”.

99.

Strona 35, załącznik II — załącznik 37a tytuł II sekcja B, Lokalny numer ewidencyjny procedury tranzytowej (LNR), Liczba list towarowych, tiret trzecie subtiret czwarte subtiret drugie:

zamiast:

„»(…) z … do …«,”,

powinno być:

„»(…) od … do …«,”.

100.

Strona 35, załącznik II — załącznik 37a tytuł II sekcja B, Lokalny numer ewidencyjny procedury tranzytowej (LNR), Liczba list towarowych, tiret trzecie subtiret czwarte subtiret trzecie:

zamiast:

„»(…) z … do …«,”,

powinno być:

„»(…) od … do …«,”.

101.

Strona 40, załącznik II — załącznik 37a tytuł II sekcja B, Pozycja towarowa, tiret trzecie subtiret czwarte subtiret pierwsze:

zamiast:

„»(…) z … do …«,”,

powinno być:

„»(…) od … do …«,”.

102.

Strona 40, załącznik II — załącznik 37a tytuł II sekcja B, Pozycja towarowa, tiret trzecie subtiret czwarte subtiret drugie:

zamiast:

„»(…) z … do …«,”,

powinno być:

„»(…) od … do …«,”.

103.

Strona 40, załącznik II — załącznik 37a tytuł II sekcja B, Pozycja towarowa, tiret trzecie subtiret czwarte subtiret trzecie:

zamiast:

„»(…) z … do …«,”,

powinno być:

„»(…) od … do …«,”.

104.

Strona 46, załącznik II — załącznik 37a tytuł II sekcja B, Urząd celny wywozu:

zamiast:

„URZĄD CELNY wywozu”,

powinno być:

„URZĄD CELNY wyjścia”.

105.

Strona 55, załącznik III — załącznik 37c pkt 6, tabela, pierwsza kolumna, pozycja dwudziesta czwarta:

zamiast:

„Wzór zgłoszenia tranzytowego T2L”,

powinno być:

„Wzór dokumentu T2L”.

106.

Strona 55, załącznik III — załącznik 37c pkt 6, tabela, pierwsza kolumna, pozycja trzydziesta czwarta:

zamiast:

„Zgłoszenie cargo (przywóz)”,

powinno być:

„Zgłoszenie cargo (przybycie)”.

107.

Strona 57, załącznik IV pkt 1 akapit pierwszy:

zamiast:

„(…) wykorzystania karty do celów (…)”,

powinno być:

„(…) wykorzystania formularza do celów (…)”.

108.

Strona 60, załącznik V — załącznik 44a tytuł III ust. 1:

zamiast:

„(…) ilość załączonych do niego formularzy uzupełniających.”,

powinno być:

„(…) liczba arkuszy dodatkowych.”.

109.

Strona 60, załącznik V — załącznik 44a tytuł III ust. 3 akapit pierwszy:

zamiast:

„(…) którego ona dotyczy.”,

powinno być:

„(…) którego on dotyczy.”.

110.

Strona 60, załącznik V — załącznik 44a tytuł III ust. 5:

zamiast:

„(…) a numer załączonych (…)”,

powinno być:

„(…) a liczbę załączonych (…)”.

111.

Strona 61, załącznik VI — załącznik 44b pkt 5:

zamiast:

„Gwarancja generalna lub zaświadczenie (…) złożenia gwarancji”,

powinno być:

„Poświadczenie gwarancji generalnej oraz poświadczenie (…) złożenia zabezpieczenia”.

112.

Strona 61, załącznik VI — załącznik 44b pkt 5.1 zdanie pierwsze:

zamiast:

„Formularze gwarancji (…) złożenia gwarancji (…)”,

powinno być:

„Formularze poświadczenia gwarancji (…) złożenia zabezpieczenia (…)”.

113.

Strona 61, załącznik VI — załącznik 44b pkt 5.1 tiret pierwsze:

zamiast:

„(…) certyfikatów gwarancji,”,

powinno być:

„(…) poświadczeń gwarancji,”.

114.

Strona 61, załącznik VI — załącznik 44b pkt 5.1 tiret drugie:

zamiast:

„(…) złożenia gwarancji.”,

powinno być:

„(…) złożenia zabezpieczenia.”.

115.

Strona 62, załącznik VI — załącznik 44b pkt 6.5 zdanie drugie:

zamiast:

„(…) która wypełnia świadectwo i (…)”,

powinno być:

„(…) która wprowadza zmianę i (…)”.

116.

Strona 63, załącznik VII — załącznik 44c, tabela, kolumna 2, pozycja („Kod HS”) „2207 10”:

zamiast:

„(…) rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu (…)”,

powinno być:

„(…) rzeczywistej zawartości alkoholu (…)”.

117.

Strona 64, załącznik VIII — rozdział II załącznika 45a sekcja A:

zamiast:

„(…) urząd celny wywozu (…)”,

powinno być:

„(…) urząd wyjścia (…)”.

118.

Strona 65, załącznik VIII — rozdział II załącznika 45a sekcja B pkt 1:

zamiast:

„(…) nie stosuje żadnych (…)”,

powinno być:

„(…) nie stosuje się żadnych (…)”.

119.

Strona 65, załącznik VIII — rozdział II załącznika 45a sekcja B pkt 2:

zamiast:

„(…) i stosuje (…)”,

powinno być:

„(…) i stosuje się (…)”.

120.

Strona 65, załącznik VIII — rozdział II załącznika 45a sekcja C pkt 3 tiret pierwsze:

zamiast:

„(…) fotokopii karty A (…) (wraz z listą towarową towarów, o ile występuje),”,

powinno być:

„(…) fotokopii karty A (…) (wraz z wykazem pozycji, o ile występuje),”.

121.

Strona 66, załącznik VIII — rozdział II załącznika 45a sekcja D pkt 1:

zamiast:

„(…) wykazu pozycji (…)”,

powinno być:

„(…) wykazów pozycji (…)”.

122.

Strona 67, załącznik IX — rozdział II załącznika 45b akapit czwarty pkt 2:

zamiast:

„UrzWyw (…)”,

powinno być:

„UrzWyj (…)”.

123.

Strona 70, załącznik XII, tabela, kolumna „Uwagi”, akapit drugi:

zamiast:

„Okresy te ogranicza się do jednego roku dla ubiegających się, którzy stosują metody przetwarzania danych przy składaniu zgłoszeń tranzytowych.”,

powinno być:

„Okresy ulegają skróceniu o rok, jeżeli ubiegający się stosują metody przetwarzania danych przy składaniu zgłoszeń tranzytowych.”.

124.

Strona 72, załącznik XIV — załącznik 47a pkt 2.2 tiret pierwsze:

zamiast:

„na kartach zgłoszenia (…)”,

powinno być:

„na egzemplarzach zgłoszenia (…)”.

125.

Strona 73, załącznik XIV — załącznik 47a pkt 2.2 tiret drugie zdanie pierwsze:

zamiast:

„(…) opatrzoną takim wpisem kartę 5 (…) wymagane karty zgłoszenia (…)”,

powinno być:

„(…) opatrzony takim wpisem egzemplarz 5 (…) wymagane egzemplarze zgłoszenia (…)”.

126.

Strona 73, załącznik XIV — załącznik 47a pkt 2.2 tiret drugie zdanie drugie:

zamiast:

„(…) przesyła on kartę 5 (…)”,

powinno być:

„(…) przesyła on egzemplarz 5 (…)”.

127.

Strona 73, załącznik XIV — załącznik 47a pkt 3 zdanie pierwsze:

zamiast:

„(…) osoba posiadająca zezwolenie na korzystanie z gwarancji może (…)”,

powinno być:

„(…) posiadacz pozwolenia na korzystanie z gwarancji generalnej może (…)”.

128.

Strona 73, załącznik XIV — załącznik 47a pkt 4.1 akapit drugi:

zamiast:

„(…) gwarancji generalnej z czasowym zakazem (…)”,

powinno być:

„(…) gwarancji generalnej objętej czasowym zakazem (…)”.

129.

Strona 74, załącznik XV — załącznik 48 sekcja I pkt 1:

zamiast:

„(…) jak również Republika Węgierska, Republika Islandii, Królestwo Norwegii, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowacka, Konfederacja Szwajcarska, Republika Czeska, Księstwo Andory i Republika San Marino (4) (…)”,

powinno być:

„(…) jak również Republiki Węgierskiej, Republiki Islandii, Królestwa Norwegii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Czeskiej, Księstwa Andory i Republiki San Marino (4) (…)”.

130.

Strona 75, załącznik XV — załącznik 48, przypis 6 zdanie trzecie:

zamiast:

„(…) sądy w miejscu zamieszkania (siedzibie) gwaranta (…)”,

powinno być:

„(…) sądy dla adresów do doręczeń gwaranta (…)”.

131.

Strona 76, załącznik XVI — załącznik 49 sekcja I pkt 1:

zamiast:

„(…) jak również Republika Czeska, Konfederacja Szwajcarska, Republika Islandii, Republika Węgierska, Królestwo Norwegii, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowacka, Księstwo Andory i Republika San Marino (3) (…)”,

powinno być:

„(…) jak również Republiki Czeskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Islandii, Republiki Węgierskiej, Królestwa Norwegii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej, Księstwa Andory i Republiki San Marino (3) (…)”.

132.

Strona 76, załącznik XVI — załącznik 49 sekcja I pkt 1:

zamiast:

„(…) w urzędzie wywozu w”,

powinno być:

„(…) z urzędu wyjścia”.

133.

Strona 77, załącznik XVI — załącznik 49, przypis 5 zdanie trzecie:

zamiast:

„(…) sądy w miejscu zamieszkania (siedzibie) gwaranta (…)”,

powinno być:

„(…) sądy dla adresów do doręczeń gwaranta (…)”.

134.

Strona 78, załącznik XVII — załącznik 50 sekcja I pkt 1:

zamiast:

„(…) jak również Republika Czeska, Konfederacja Szwajcarska, Republika Islandii, Republika Węgierska, Królestwo Norwegii, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowacka, Księstwo Andory (3) i Republika San Marino (…) wystawienie karnetów (…) na każdy karnet gwarancyjny.”,

powinno być:

„(…) jak również Republiki Czeskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Islandii, Republiki Węgierskiej, Królestwa Norwegii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej, Księstwa Andory (3) i Republiki San Marino (…) wystawienie tytułów (…) na każdy tytuł gwarancji.”.

135.

Strona 79, załącznik XVII — załącznik 50 sekcja I pkt 4 akapit drugi:

zamiast:

„(…) złożone w jednej z jego siedzib, w szczególności korespondencja i przesyłki pocztowe, są dla niego wiążące.”,

powinno być:

„(…) złożone pod jednym z jego adresów do doręczeń, w szczególności korespondencja i przesyłki pocztowe, zostają przez niego/nią potwierdzone, jako należycie dostarczone.”.

136.

Strona 82, załącznik XIX — załącznik 51A, pole 6:

zamiast:

„(…) zostało udzielone zezwolenie na zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji (…)”,

powinno być:

„(…) zostało udzielone zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia (…)”.

137.

Strona 84, załącznik XX — załącznik 51b, tytuł:

zamiast:

„(…) O ZWOLNIENIU ZE ZŁOŻENIA GWARANCJI”,

powinno być:

„(…) O ZWOLNIENIU Z OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA”.


Top