Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0865R(03)

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi ( Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006 )

OJ L 287, 18.10.2012, p. 25–25 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/corrigendum/2012-10-18/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

18.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/25


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

( Úradný vestník Európskej únie L 166 z 19. júna 2006 )

Na strane 5 v článku 8 ods. 3 druhom pododseku:

namiesto:

„… s tretími krajinami, …“

má byť:

„… s tretími osobami, …“.

Na strane 8 v článku 21 prvom pododseku druhej vete:

namiesto:

„Originál povolenia na vývoz …“

má byť:

„Originál povolenia na dovoz …“.

Na strane 9 v článku 25 druhom pododseku:

namiesto:

„Originál povolenia na dovoz …“

má byť:

„Originál oznámenia o dovoze …“.


Top