Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0865R(02)

Oprava nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy ( Úř. věst. L 166 ze dne 19.6.2006 )

OJ L 211, 11.8.2007, p. 30–39 (CS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/corrigendum/2007-08-11/2/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

11.8.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/30


Oprava nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy

( Úřední věstník Evropské unie L 166 ze dne 19. června 2006 )

1.

Strana 1, název:

místo:

má být:

2.

Strana 1, bod odůvodnění 8:

místo:

„… příloh k nařízení …“,

má být:

„… příloh nařízení …“.

3.

Strana 2, čl. 1 odst. 2:

místo:

„… jiné než exempláře odchované …“,

má být:

„… na rozdíl od exemplářů odchovaných …“.

4.

Strana 2, čl. 1 odst. 7:

místo:

„ „potvrzením specifickým pro transakci“ se rozumí …“,

má být:

„ „potvrzeními specifickými pro transakci“ se rozumějí …“.

5.

Strana 2, čl. 1 odst. 8:

místo:

„ „potvrzením specifickým pro exemplář“ se rozumí …“,

má být:

„ „potvrzeními specifickými pro exemplář“ se rozumějí …“.

6.

Strana 3, čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec:

místo:

„… nařízení (ES) č. 338/97 o osobním vlastnictví …“,

má být:

„… nařízení (ES) č. 338/97, o potvrzení o osobním vlastnictví …“.

7.

Strana 3, čl. 4 odst. 2, čtvrtý řádek:

místo:

„… vymazy …“,

má být:

„… výmazy …“.

8.

Strana 3, čl. 4 odst. 2, pátý řádek:

místo:

„… zmněny …“,

má být:

„… změny …“.

9.

Strana 4, čl. 5 odst. 5:

místo:

„… pokud požadováno, …“,

má být:

„… pokud je požadován, …“.

10.

Strana 4, článek 6, název:

místo:

„Přílohy k formulářům“,

má být:

„Přílohy formulářů“.

11.

Strana 4, čl. 6 odst. 1:

místo:

„Jestliže je příloha přiložená ke kterémukoli formuláři uvedeným …“,

má být:

„Jestliže je příloha připojená ke kterémukoli formuláři uvedenému …“.

12.

Strana 5, čl. 8 odst. 1, druhý pododstavec, řádek 2:

místo:

„… výdavající …“,

má být:

„… vydávající …“.

13.

Strana 5, čl. 10 odst. 3:

místo:

„Doba platnosti potvrzení o putovní výstavě vydaném v souladu s článkem 30 a potvrzení o osobním vlastnictví vydaném …“,

má být:

„Doba platnosti potvrzení o putovní výstavě vydaného v souladu s článkem 30 a potvrzení o osobním vlastnictví vydaného …“.

14.

Strana 5, čl. 10 odst. 5:

místo:

„… přestanou být platná pokud je …“,

má být:

„… přestanou být platná, pokud je …“.

15.

Strana 6, čl. 11 odst. 4, druhý pododstavec, druhý řádek:

místo:

„… výkkonnému …“,

má být:

„… výkonnému …“.

16.

Strana 6, článek 12, název:

místo:

„Zrušené, ztracené, odcizené doklady …“,

má být:

„Zrušené, ztracené, odcizené, zničené doklady …“.

17.

Strana 6, čl. 15 odst. 2:

místo:

„… v souladu s nařízením (ES) č. 338/97, úmluvy a příslušných právních předpisů třetí země“,

má být:

„… v souladu s nařízením (ES) č. 338/97, s úmluvou a s příslušnými právními předpisy třetí země“.

18.

Strana 6, čl. 15 odst. 3 první pododstavec:

místo:

„… že byla vydána …“,

má být:

„… že byly vydány …“.

19.

Strana 6, článek 16:

místo:

„… kde je tento tranzit …“,

má být:

„… pokud je tento tranzit …“.

20.

Strana 7, čl. 17 odst. 1 písm. a):

místo:

„… se používá rostlinolékařské osvědčení …“,

má být:

„… se má vydat rostlinolékařské osvědčení …“.

21.

Strana 7, čl. 17 odst. 2, první pododstavec:

místo:

„Pokud se použije rostlinolékařské osvědčení …“,

má být:

„Pokud je vydáno rostlinolékařské osvědčení …“.

22.

Strana 7, čl. 17 odst. 2, první pododstavec

místo:

„… do příloh k nařízení …“,

má být:

„… do příloh nařízení …“.

23.

Strana 7, čl. 18 odst. 1 úvodní pododstavec:

místo:

„… lze uplatnit zjednodušené postupy pro biologické vzorky typu a velikosti určených v příloze XI, …“,

má být:

„… lze pro biologické vzorky typu a velikosti určených v příloze XI uplatnit na základě předem vydaných povolení a potvrzení zjednodušené postupy, …“.

24.

Strana 7, čl. 18 odst. 1 písm. c):

místo:

„… do přílohy k povolení …“,

má být:

„… do přílohy povolení …“.

25.

Strana 7, čl. 18 odst. 1 písm. c), druhý pododstavec, první řádek:

místo:

„… uvedený písm. c) …“,

má být:

„… uvedený v písm. c) …“.

26.

Strana 7, čl. 18 odst. 2:

místo:

„… v registru určitých exemplářů …“,

má být:

„… v registru pro určité druhy …“.

27.

Strana 7, čl. 18 odst. 3, třetí řádek:

místo:

„… Echantillons …“,

má být:

„… Échantillons …“.

28.

Strana 7, čl. 18 odst. 3, čtvrtý řádek:

místo:

„… vydaného s souladu …“,

má být:

„… vydaného v souladu …“.

29.

Strana 7, čl. 19 odst. 1, pátý řádek:

místo:

„… vývozní povolení …“,

má být:

„… vývozních povolení …“.

30.

Strana 8, čl. 19 odst. 1 písm. d) bod iii):

místo:

„… datum prodeje a jména a adresy osob, …“,

má být:

„… dat prodeje a jmen a adres osob, …“.

31.

Strana 8, čl. 20 odst. 3:

místo:

„… žádost o povolení …“,

má být:

„… žádost o dovozní povolení …“.

32.

Strana 8, čl. 21 první pododstavec, šestý řádek:

místo:

„… nebbo …“,

má být:

„… nebo …“.

33.

Strana 8, čl. 22 první pododstavec:

místo:

„… který je pověřen …“,

má být:

„… který je určen …“.

34.

Strana 9, čl. 24 odst. 1, čtvrtý řádek:

místo:

„… a aniž je dotčen článek 25, odevzdat je …“,

má být:

„… a, aniž je dotčen článek 25, odevzdá je …“.

35.

Strana 9, čl. 24 odst. 2, první řádek:

místo:

„… která souvisí s exempláři …“,

má být:

„… která se vztahují k exemplářům …“.

36.

Strana 9, čl. 24 odst. 2, třetí řádek:

místo:

„… odebrat takové exempláře …“,

má být:

„… zadržet takové exempláře …“.

37.

Strana 9, čl. 26 odst. 7:

místo:

„Ustanovení odst. 5 a 6 …“,

má být:

„Odstavce 5 a 6 …“.

38.

Strana 10, čl. 27 první pododstavec:

místo:

„… vydávajícímu orgánu (formulář č. 3) celnímu úřadu pověřenému …“,

má být:

„… vydávajícímu výkonnému orgánu (formulář č. 3) celnímu úřadu určenému …“.

39.

Strana 10, čl. 30 odst. 4:

místo:

„… zvláštní list s uvedením údajů, s ohledem na každý exemplář, požadovaných …“,

má být:

„… list se soupisem, který pro každý exemplář uvádí údaje požadované …“.

40.

Strana 11, čl. 32 odst. 2:

místo:

„… založeno na údajích ekvivalentního potvrzení …“,

má být:

„… založeno na poskytnutí ekvivalentního potvrzení …“.

41.

Strana 11, čl. 32 odst. 3:

místo:

„Pokud živočich krytý potvrzením o putovní výstavě …“,

má být:

„Pokud živočich, na kterého se vztahuje potvrzení o putovní výstavě, …“.

42.

Strana 11, čl. 33 odst. 1 písm. c):

místo:

„v případě živých živočichů musí být exemplář jedinečně a trvale označen v souladu s článkem 66 nebo označen jiným způsobem, podle kterého mohou orgány …“,

má být:

„exemplář musí být jedinečně a trvale označen, v případě živých živočichů v souladu s článkem 66, nebo jinak identifikován, aby mohly orgány …“.

43.

Strana 11, čl. 35 odst. 1 první pododstavec:

místo:

„V případě potvrzení o putovní výstavě vydaném …“,

má být:

„V případě potvrzení o putovní výstavě vydaného …“.

44.

Strana 11, čl. 35 odst. 1 první pododstavec, čtvrtý řádek:

místo:

„… na celním úřadě pověřeném …“,

má být:

„… na celním úřadě určeném …“.

45.

Strana 11, čl. 35 odst. 2 první pododstavec:

místo:

„V případě potvrzení o putovní výstavě vydaném …“,

má být:

„V případě potvrzení o putovní výstavě vydaného …“.

46.

Strana 11, čl. 35 odst. 2 druhý pododstavec:

místo:

„… pokračování potvrzení vydaném …“,

má být:

„… pokračování potvrzení vydaného …“.

47.

Strana 12, čl. 38 úvodní pododstavec:

místo:

„… doprovázen jeho zákonným majitelem, …“,

má být:

„… doprovázen svým zákonným majitelem, …“.

48.

Strana 12, čl. 39 odst. 2:

místo:

„… na údajích ekvivalentního dokladu vydaném …“,

má být:

„… na poskytnutí ekvivalentního dokladu vydaného …“.

49.

Strana 12, čl. 39 odst. 4:

místo:

„… orgánu tohoto státu a případně je vydáno …“,

má být:

„… orgánu tohoto státu, který případně vydá …“.

50.

Strana 13, čl. 40 odst. 1, první řádek:

místo:

„Pokud na exempláře vztahuje potvrzením …“,

má být:

„Pokud se na exemplář vztahuje potvrzení …“.

51.

Strana 13, čl. 40 odst. 1 písm. a):

místo:

„… exempláře musí být evidovány vydávajícím …“,

má být:

„… exemplář musí být evidován výkonným …“.

52.

Strana 13, čl. 40 odst. 1 písm. b):

místo:

„… se exempláře musí vrátit do členského státu, ve kterém jsou evidovány“,

má být:

„… se exemplář musí vrátit do členského státu, ve kterém je evidován“.

53.

Strana 13, čl. 40 odst. 1, písm. c):

místo:

„exempláře nesmí být použity ke komerčním účelům, kromě těch …“,

má být:

„exemplář nesmí být použit ke komerčním účelům, s výjimkou případů …“.

54.

Strana 13, čl. 40 odst. 1 písm. d):

místo:

„exempláře musí být jedinečně a trvale označeny …“,

má být:

„exemplář musí být jedinečně a trvale označen …“.

55.

Strana 13, čl. 42 odst. 1 první pododstavec:

místo:

„… exempláře krytého potvrzením o osobním vlastnictví vydaném v souladu s čl. 39 odst. 1 …“,

má být:

„… exempláře, na který se vztahuje potvrzení o osobním vlastnictví vydané v souladu s čl. 39 odst. 1, …“.

56.

Strana 13, čl. 42 odst. 1 první pododstavec, pátý řádek:

místo:

„… na celním úřadě pověřeném …“,

má být:

„… na celním úřadě určeném …“.

57.

Strana 13, čl. 42 odst. 2 první pododstavec:

místo:

„V případě potvrzení o osobním vlastnictví vydaném …“,

má být:

„V případě potvrzení o osobním vlastnictví vydaného …“.

58.

Strana 13, čl. 42 odst. 2 druhý pododstavec:

místo:

„… pokračování potvrzení vydaném …“,

má být:

„… pokračování potvrzení vydaného …“.

59.

Strana 13, článek 43:

místo:

„Pokud si držitel potvrzení o osobním vlastnictví vydaném …“,

má být:

„Pokud si držitel potvrzení o osobním vlastnictví vydaného …“.

60.

Strana 14, čl. 45 odst. 2:

místo:

„… potvrdit předložení dokladů vydaných v elektronické podobě výkonným orgánem jejich členského státu“,

má být:

„… předložení dokladů vydaných výkonným orgánem jejich členského státu potvrdit v elektronické podobě“.

61.

Strana 14, čl. 47 odst. 6:

místo:

„byly získány ve Společenství …“,

má být:

„byly získány na území členského státu …“.

62.

Strana 14, čl. 48 odst. 1, pátý řádek:

místo:

„… kvůli jakéhokoliv …“,

má být:

„… z jakéhokoliv …“.

63.

Strana 14, čl. 48 odst. 1 písm. a), třetí řádek:

místo:

„… v příloze nařízení …“,

má být:

„… v příloze A nařízení …“.

64.

Strana 14, čl. 48 odst. 1 písm. a), pátý řádek:

místo:

„… pro ně stala použitelná …“,

má být:

„… pro ně stala použitelnými …“.

65.

Strana 15, čl. 50 odst. 1, třetí řádek:

místo:

„… kolonky 1 a 4 až 19 …“,

má být:

„… kolonky 1, 2 a 4 až 19 …“.

66.

Strana 15, čl. 51 odst. 1, třetí řádek:

místo:

„… potvrzením …“,

má být:

„… potvrzení …“.

67.

Strana 16, čl. 52 odst. 2 první pododstavec:

místo:

„… vědeckým institucím přiřadí podle odstavce 1 …“,

má být:

„… vědeckým institucím podle odstavce 1 přiřadí …“.

68.

Strana 16, čl. 53 odst. 1:

místo:

„… celního úřadu ve Společenství pověřeného …“,

má být:

„… celního úřadu ve Společenství určeného …“.

69.

Strana 16, čl. 53 odst. 2, první řádek:

místo:

„… v celním úřadě pověřeném …“,

má být:

„… v celním úřadě určeném …“.

70.

Strana 16, čl. 53 odst. 2, třetí řádek:

místo:

„… k následnému proclení …“,

má být:

„… k následnému celnímu odbavení …“.

71.

Strana 16, článek 54, název

místo:

„Exempláře živočišného druhu …“,

má být:

„Exempláře živočišných druhů …“.

72.

Strana 16, čl. 54, uvozující pododstavec, čtvrtý a pátý řádek:

místo:

„… že je splněno některé z těchto kritérií:“,

má být:

„… že jsou splněna tato kritéria:“.

73.

Strana 16, čl. 54 odst. 1:

místo:

„… za některých z těchto okolností:“,

má být:

„… z některé z těchto kategorií rodičů:“.

74.

Strana 16, čl. 54 odst. 1, písm. a):

místo:

„… kteří kopulovali nebo jejich gamety byly …“,

má být:

„… kteří kopulovali nebo jejichž gamety byly …“.

75.

Strana 16, čl. 54 odst. 2:

místo:

„chovné stádo (hejno) bylo získáno …“,

má být:

„chovné stádo (hejno) bylo založeno …“.

76.

Strana 16, čl. 54 odst. 3, šestý řádek:

místo:

„… pro tyto jeden …“,

má být:

„… pro jeden …“.

77.

Strana 17, čl. 56 odst. 1 písm. b):

místo:

„… kultura byla získána v souladu s právními předpisy platnými v době získání a způsobem, který nebyl na újmu …“,

má být:

„… kultura byla založena v souladu se zákonnými ustanoveními platnými k datu získání a je udržována způsobem, který není na újmu …“.

78.

Strana 17, čl. 57 odst. 2, šestý řádek:

místo:

„… se do Společenství stěhuje“,

má být:

„… si ve Společenství zřizuje bydliště“.

79.

Strana 18, čl. 57 odst. 4 písm. b):

místo:

„… uvedeném …“,

má být:

„… uvedeného …“.

80.

Strana 18, čl. 58 odst. 3 písm. b), druhý řádek:

místo:

„… tohoto“,

má být:

„… tohoto nařízení“.

81.

Strana 19, čl. 61, uvozující pododstavec, osmý řádek:

místo:

„… exempláře:“,

má být:

„… exempláře splňují některé z těchto kritérií:“.

82.

Strana 19, čl. 61 bod 1:

místo:

„jsou kryty jedním …“,

má být:

„vztahuje se na ně jedno …“.

83.

Strana 19, čl. 61 bod 2:

místo:

„podléhají jedné …“,

má být:

„vztahuje se na ně jedna …“.

84.

Strana 19, čl. 62 úvodní pododstavec:

místo:

„… mají být při vydávání potvrzení udělovány výjimky ze zákazů v čl. 8 odst. 1 případ od případu, se nevztahují na a žádné potvrzení se nevyžaduje pro tyto případy:“,

má být:

„… se mají výjimky ze zákazů v čl. 8 odst. 1 udělovat případ od případu vydáním potvrzení, se nevztahují na tyto případy, pro které se žádné potvrzení nevyžaduje:“.

85.

Strana 19, čl. 62 bod 1:

místo:

„… v zajetí, náležející ke druhům uvedeným v příloze X tohoto nařízení, a jejich křížence …“,

má být:

„… v zajetí živočišných druhů uvedených v příloze X tohoto nařízení a jejich kříženci …“.

86.

Strana 20, čl. 64 odst. 1 písm. b):

místo:

„… z faremní činnosti schválené …“,

má být:

„… z farem (ranching) schválených …“.

87.

Strana 20, čl. 64 odst. 1 písm. c):

místo:

„… u nichž byla …“,

má být:

„… pro nějž byla …“.

88.

Strana 20, čl. 64 odst. 2:

místo:

„… nádoby s kaviárem vymezeným …“,

má být:

„… nádoby s kaviárem vymezené …“.

89.

Strana 20, čl. 65 odst. 3:

místo:

„… nádobu s kaviárem vymezeným …“,

má být:

„… nádobu s kaviárem vymezenou …“.

90.

Strana 20, čl. 65 odst. 4:

místo:

„Vývozní povolení s ohledem na živé obratlovce …“,

má být:

„Vývozní povolení pro živé obratlovce …“.

91.

Strana 21, čl. 66 odst. 6, čtvrtý řádek:

místo:

„… v čl 64 …“,

má být:

„… v čl. 64 …“.

92.

Strana 21, čl. 66 odst. 7 první pododstavec:

místo:

„… obalování či přebalování …“,

má být:

„… balení či přebalování …“.

93.

Strana 21, čl. 66 odst. 7 druhý pododstavec:

místo:

„… obalování či přebalování …“,

má být:

„… balení či přebalování …“.

94.

Strana 21, čl. 66 odst. 7 druhý pododstavec, druhý a třetí řádek:

místo:

„… kaviáru zpracovaném na místě nebo uskladněném kaviáru …“,

má být:

„… kaviáru zpracovaného na místě nebo uskladněného kaviáru …“.

95.

Strana 21, čl. 66 odst. 7 třetí pododstavec:

místo:

„… obalování či přebalování …“,

má být:

„… balení či přebalování …“.

96.

Strana 21, čl. 66 odst. 8 druhý pododstavec:

místo:

„… bez přerušení nebo skloubení, které nejsou žádným způsobem porušeny a které jsou tak veliké, aby se nedaly sejmout, až končetina plně doroste, pokud se aplikují v prvních dnech života, a které byly pro tento účel komerčně vyrobeny“,

má být:

„… bez přerušení nebo spoje, který nebyl žádným způsobem porušen a jehož velikost neumožňuje jej sejmout, až končetina plně doroste, pokud byl nasazen v prvních dnech života ptáka, a který byl pro tento účel komerčně vyroben“.

97.

Strana 21, čl. 68 odst. 2:

místo:

„… potvrzení vztahujícím se k exempláři všechny podrobné údaje o značení“,

má být:

„… potvrzení všechny podrobné údaje o značení exempláře“.

98.

Strana 22, čl. 69 odst. 5 písm. d):

místo:

„závodech na přebalování …“,

má být:

„závodech na balení či přebalování …“.

99.

Strana 22, čl. 70 odst. 1, třetí řádek:

místo:

„… druhů již vyjmenovaných v přílohách …“,

má být:

„… druhů již zařazených do příloh …“.

100.

Strana 22, čl. 70 odst. 1, čtvrtý řádek:

místo:

„… těchot …“,

má být:

„… těchto …“.

101.

Strana 22, čl. 71 odst. 4, druhý řádek:

místo:

„… nevztahují …“,

má být:

„… se nevztahují …“.

102.

Strana 23, článek 75:

místo:

„… dvacátým prvním dnem …“,

má být:

„… dvacátým dnem …“.

103.

Strana 26, Pokyny a vysvětlivky, odstavec 8:

místo:

„… [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy] …“,

má být:

„… [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi] …“.

104.

Strana 26, Pokyny a vysvětlivky, odstavec 27, druhý řádek:

místo:

„… riginál …“,

má být:

„… originál …“.

105.

Strana 28, Pokyny a vysvětlivky, odstavec 8:

místo:

„… [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy] …“,

má být:

„… [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi] …“.

106.

Strana 28, Pokyny a vysvětlivky, odstavec 27, druhý řádek:

místo:

„… riginál …“,

má být:

„… originál …“.

107.

Strana 30, Pokyny a vysvětlivky, odstavec 8:

místo:

„… [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy] …“,

má být:

„… [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi] …“.

108.

Strana 30, Pokyny a vysvětlivky, odstavec 27, druhý řádek:

místo:

„… riginál …“,

má být:

„… originál …“.

109.

Strana 34, Pokyny a vysvětlivky, odstavec 8:

místo:

„… [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy] …“,

má být:

„… [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi] …“.

110.

Strana 40, Pokyny a vysvětlivky, odstavec 2, třetí řádek:

místo:

„… ekvivaletním …“,

má být:

„… ekvivalentním …“.

111.

Strana 40, Pokyny a vysvětlivky, odstavec 9:

místo:

„… [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy] …“,

má být:

„… [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi] …“.

112.

Strana 44, Pokyny a vysvětlivky, odstavec 9:

místo:

„… [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy] …“,

má být:

„… [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi] …“.

113.

Strana 48, Pokyny a vysvětlivky, odstavec 4:

místo:

„… [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy] …“,

má být:

„… [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi] …“.

114.

Strana 51, Potvrzení – žádost, kolonka 19:

místo:

„19.

Tento doklad se vydává za účelem:“,

má být:

„19.

Žádám o doklad za účelem:“.

115.

Strana 52, Pokyny a vysvětlivky, odstavec 4:

místo:

„… [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy] …“,

má být:

„… [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi] …“.

116.

Strana 58, příloha VIII, bod a), první pododstavec:

místo:

„… volně žijících forem (s prioritou názvů domácích druhů) …“,

má být:

„… volně žijících forem druhů (které mají přednost před názvy domácích forem) …“.

117.

Strana 62, příloha VIII, bod e), poslední pododstavec:

místo:

„… [pro Hippocampus denise]“,

má být:

„… [pro Hippocampus]“.

118.

Strana 64, příloha IX, odstavec 1, druhý řádek:

místo:

„… čl. 5 písm. e)“,

má být:

„… čl. 5 bodu 5“.

119.

Strana 64, příloha IX, odstavec 2, druhý řádek:

místo:

„… čl. 5 písm. f)“,

má být:

„… čl. 5 bodu 6“.

120.

Strana 65, příloha X, druhý sloupec, čtvrtý řádek:

místo:

„… humuse“,

má být:

„… humiae“.

121.

Strana 66, příloha XI, devátá kolonka odshora („DNA“), třetí sloupec, první řádek:

místo:

„Uurčení …“,

má být:

„Určení …“.

122.

Strana 66, příloha XI, devátá kolonka odshora („DNA“), třetí sloupec, druhý řádek:

místo:

„… vyšet-řování …“,

má být:

„… vyšetřování …“.


Top