EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0853R(15)

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 3. nodaļa, 45. sējums, 14. lpp.)

OJ L 162, 21.6.2016, p. 27–27 (LV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/corrigendum/2016-06-21/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

21.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 162/27


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 139, 2004. gada 30. aprīlis )

(Īpašais izdevums latviešu valodā, 3. nodaļa, 45. sējums, 14. lpp.)

37. lappusē III pielikuma I sadaļas VI nodaļas 6. punktā:

tekstu:

“Līdz ar nokauto dzīvnieku kautuvē ir jānogādā veterinārārsta paziņojums, kurā norādīts pēckaušanas veterinārās ekspertīzes pozitīvs iznākums, piespiedu kaušanas datums, laiks un iemesls, kā arī ārstēšanas veids, ko veterinārārsts nozīmējis dzīvniekam.”

lasīt šādi:

“6.

Līdz ar nokauto dzīvnieku kautuvē ir jānogādā veterinārārsta paziņojums, kurā norādīts pirmskaušanas apskates pozitīvs iznākums, piespiedu kaušanas datums, laiks un iemesls, kā arī ārstēšanas veids, ko veterinārārsts nozīmējis dzīvniekam.”

37. lappusē III pielikuma I sadaļas VI nodaļas 7. punktā:

tekstu:

“7.

Nokautajam dzīvniekam jābūt derīgam lietošanai pārtikā pēc pēcnāves veterinārās ekspertīzes, kas veikta kautuvē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 854/2004, tostarp citām papildu pārbaudēm, kas vajadzīgas piespiedu nokaušanas gadījumā.”

lasīt šādi:

“7.

Nokautajam dzīvniekam jābūt derīgam lietošanai pārtikā pēc pēckaušanas veterinārās ekspertīzes, kas veikta kautuvē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 854/2004, tostarp citām papildu pārbaudēm, kas vajadzīgas piespiedu nokaušanas gadījumā.”

42. lappusē III pielikuma III sadaļas 2. punkta pirmajā teikumā:

tekstu:

“2.

II sadaļas noteikumi attiecas uz zaķveidīgo gaļas iegūšanu un laišanu tirgū.”

lasīt šādi:

“2.

II sadaļas noteikumi attiecas uz skrējējputnu gaļas iegūšanu un laišanu tirgū.”

42. lappusē III pielikuma III sadaļas 3. punktā:

tekstu:

“3.

Neatkarīgi no 1. un 2. punkta pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki drīkst izcelsmes vietā ar kompetentās iestādes atļauju kaut saimniecībā audzētus zaķveidīgos un nagaiņus, kas minēti 1. punktā, ja:”

lasīt šādi:

“3.

Neatkarīgi no 1. un 2. punkta pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki drīkst izcelsmes vietā ar kompetentās iestādes atļauju kaut saimniecībā audzētus skrējējputnus un nagaiņus, kas minēti 1. punktā, ja:”.

42. lappusē III pielikuma III sadaļas 3. punkta f) apakšpunktā:

tekstu:

“f)

saimniecībā ir telpas, kas piemērotas dzīvnieku kaušanai, asiņu notecināšanai un, ja jānoplūc zaķveidīgie, noplūkšanai;”

lasīt šādi:

“f)

saimniecībā ir telpas, kas piemērotas dzīvnieku kaušanai, asiņu notecināšanai un, ja jānoplūc skrējējputni, noplūkšanai;”.


Top