EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0853R(14)

Поправка на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г.) (Специално издание 2007 г., глава 3, том 56)

OJ L 288, 4.11.2015, p. 16–16 (BG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/corrigendum/2015-11-04/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

4.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/16


Поправка на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход

( Официален вестник на Европейския съюз L 139 от 30 април 2004 г. )

(Специално издание 2007 г., глава 3, том 56)

1.

Навсякъде в регламента изразът „идентификационен знак“ се заменя с израза „идентификационна маркировка“ в подходящата граматическа форма.

2.

Навсякъде в регламента думата „знак“ се заменя с думата „маркировка“ в подходящата граматическа форма.

3.

Навсякъде в регламента изразите „предварително обработено месо“ и „месни полуфабрикати“ се заменят с израза „месни заготовки“ в подходящата граматическа форма.

4.

На страница 78 в член 10 параграф 7

вместо:

„7.   Държава-членка може да приеме национални марки за адаптиране на изискванията на приложение III само: …“

да се чете:

„7.   Държава-членка може да приеме национални мерки за адаптиране на изискванията на приложение III само: …“.


Top