Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0142R(05)

Поправка на Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива ( ОВ L 54, 26.2.2011 г. )

OJ L 289, 31.10.2013, p. 80–80 (BG, PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/corrigendum/2013-10-31/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/80


Поправка на Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива

( Официален вестник на Европейския съюз L 54 от 26 февруари 2011 г. )

На страница 82, в приложение XIII, глава II, в точка 1 „Сурови храни за домашни любимци“

вместо:

„Operators may only manufacture raw petfood from Category 3 material referred to in Article 10(a) and Article 10(b)(i) and (ii) of Regulation (ЕС) № 1069/2009.“

да се чете:

„Операторите могат да произвеждат сурови храни за домашни любимци само от материал от категория 3, посочен в член 10, буква а) и член 10, буква б), подточки i) и ii) от Регламент (ЕО) № 1069/2009.“


Top