Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0142R(02)

Labojums Komisijas 2011. gada 25. februāra Regulā (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai ( OV L 54, 26.2.2011. )

OJ L 205, 10.8.2011, p. 38–42 (LV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/corrigendum/2011-08-10/1/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

10.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/38


Labojums Komisijas 2011. gada 25. februāra Regulā (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 54, 2011. gada 26. februāris )

1)

20. lappusē I pielikuma 41. punktā:

tekstu:

“ “degšana” ir process, kurā notiek kurināmā oksidēšana, lai izmantotu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu vai atvasināto produktu, ja tie nav atkritumi, enerģētisko vērtību;”

lasīt šādi:

“ “degšana vai dedzināšana” ir process, kurā notiek kurināmā oksidēšana, lai izmantotu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu vai atvasināto produktu, ja tie nav atkritumi, enerģētisko vērtību;”;

2)

29. lappusē IV pielikuma I nodaļas 4. iedaļas 2. punkta ievadfrāzē:

vārdu:

“pārkraušana”

lasīt šādi:

“apstrāde”;

3)

34. lappusē IV pielikuma IV nodaļas 2. iedaļas D. daļas 2. punktā:

tekstu:

“a)

ja vien neizmanto zivju eļļu vai kausētos taukus, kas ražoti attiecīgi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma VIII vai XII iedaļu, tad tauku frakcijas, kas iegūtas no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem vispirms jāapstrādā, izmantojot:

i)

1. pārstrādes metodi (sterilizācija spiediena ietekmē) pirmās un otrās kategorijas materiālu apstrādei, kā minēts III nodaļā, un

ii)

jebkuru no 1.–5. vai 7. pārstrādes metodi trešās kategorijas materiālu apstrādei vai 1.–7. pārstrādes metodi no zivīm iegūtu materiālu apstrādei, kā izklāstīts III nodaļā;”

lasīt šādi:

“a)

ja vien neizmanto zivju eļļu vai kausētos taukus, kas ražoti attiecīgi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma VIII vai XII iedaļu, tad tauku frakcijas, kas iegūtas no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem vispirms jāpārstrādā, izmantojot:

i)

1. pārstrādes metodi (sterilizācija spiediena ietekmē) pirmās un otrās kategorijas materiālu pārstrādei, kā minēts III nodaļā, un

ii)

jebkuru no 1.–5. vai 7. pārstrādes metodi trešās kategorijas materiālu pārstrādei vai 1.–7. pārstrādes metodi no zivīm iegūtu materiālu pārstrādei, kā izklāstīts III nodaļā;”;

4)

35. lappusē IV pielikuma IV nodaļas 2. iedaļas F. daļas virsrakstā:

vārdu:

“sadedzināšana”

lasīt šādi:

“degšana”;

5)

35. lappusē IV pielikuma IV nodaļas 2. iedaļas F. daļas 2. punkta ievadfrāzē:

vārdu:

“sadedzināšanu”

lasīt šādi:

“dedzināšanu”;

6)

36. lappusē IV pielikuma IV nodaļas 2. iedaļas F. daļas 2. punkta d) apakšpunktā:

vārdu:

“sadedzināšana”

lasīt šādi:

“dedzināšana”;

7)

36. lappusē IV pielikuma IV nodaļas 2. iedaļas F. daļas 2. punkta e) apakšpunktā:

tekstu:

“no pirmās un otrās kategorijas materiāla iegūtos taukus sadedzina tajā pašā iekārtā, kur taukus izkausēja, lai izmantotu kausēšanas procesā iegūto enerģiju. Tomēr kompetentā iestāde var atļaut šo tauku pārvietošanu uz citām iekārtām sadedzināšanas nolūkā ar šādiem nosacījumiem:

i)

galamērķa iekārtai ir sadedzināšanas atļauja;”

lasīt šādi:

“no pirmās un otrās kategorijas materiāla iegūtos taukus dedzina tajā pašā iekārtā, kur taukus izkausēja, lai izmantotu kausēšanas procesā iegūto enerģiju. Tomēr kompetentā iestāde var atļaut šo tauku pārvietošanu uz citām iekārtām dedzināšanas nolūkā ar šādiem nosacījumiem:

i)

galamērķa iekārtai ir dedzināšanas atļauja;”;

8)

36. lappusē IV pielikuma IV nodaļas 2. iedaļas F. daļas 2. punkta f) apakšpunktā:

vārdu:

“sadedzināšana”

lasīt šādi:

“dedzināšana”;

9)

41. lappusē V pielikuma III nodaļas 2. iedaļas 1. punkta f) apakšpunktā:

tekstu:

“Uzņēmējam uzskaite pēc pieprasījuma jāiesniedz kompetentajai iestādei. Informācija par procedūru, kas ir atļauta saskaņā ar šo punktu, pēc pieprasījuma ir jāiesniedz Komisijai.”

lasīt šādi:

“Uzņēmēja uzskaitei pēc pieprasījuma jābūt pieejamai kompetentajai iestādei. Informācijai par procedūru, kas ir atļauta saskaņā ar šo punktu, pēc pieprasījuma ir jābūt pieejamai Komisijai.”;

10)

42. lappusē V pielikuma III nodaļas 2. iedaļas 2. punkta b) apakšpunkta x) daļā:

vārdu:

“apstrādāti”

lasīt šādi:

“pārstrādāti”;

11)

42. lappusē V pielikuma III nodaļas 3. iedaļas 1. punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

“fermentācijas atlieku vai komposta reprezentatīvajiem paraugiem, kas ņemti, ievietojot noliktavā vai izņemot no noliktavas, jāatbilst šādiem standartiem:”

lasīt šādi:

“fermentācijas atlieku vai komposta reprezentatīvajiem paraugiem, kas ņemti noliktavā vai izņemot no noliktavas, jāatbilst šādiem standartiem:”;

12)

48. lappusē VI pielikuma III nodaļas 1. iedaļas 3. punktā:

tekstu:

“a)

tādā veidā, lai tiem nevarētu piekļūt plēsēji (gaļēdāji vai visēdāji);”

lasīt šādi:

“a)

tādā veidā, lai tiem nevarētu piekļūt gaļēdāji vai visēdāji dzīvnieki;”;

13)

53. lappusē VIII pielikuma II nodaļas 1. punkta c) apakšpunktā:

tekstu:

“dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu sūtījumus nosūta no vienas dalībvalsts uz citu iepakojumā, konteineros vai transportlīdzekļos, kas ir saredzami un vismaz uz pārvadāšanas laiku neizdzēšami kodēti ar krāsu, norādot šajā regulā paredzēto informāciju uz iepakojuma, konteinera vai transportlīdzekļa virsmas vai virsmas daļas, vai uz tiem pievienotas etiķetes vai simbola:”

lasīt šādi:

“dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu sūtījumus nosūta no vienas dalībvalsts uz citu iepakojumā, konteineros vai transportlīdzekļos, kuriem ir saredzams un vismaz uz pārvadāšanas laiku neizdzēšams krāsu marķējums, norādot šajā regulā paredzēto informāciju uz iepakojuma, konteinera vai transportlīdzekļa virsmas vai virsmas daļas, vai uz tiem pievienotas etiķetes vai simbola:”;

14)

55. lappusē VIII pielikuma II nodaļas 3. punktā:

vārdus:

“kodēšanu ar krāsu”

lasīt šādi:

“krāsu marķēšanu”;

15)

55. lappusē VIII pielikuma II nodaļas 6. punktā:

tekstu:

“c)

kombinētā barība, kas definēta Regulas (EK) Nr. 767/2009 3. panta 2. punkta h) apakšpunktā, kas ražota no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem vai atvasinātajiem produktiem un iepakota un laista tirgū kā barība saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2009 4. pantu, nav jāidentificē saskaņā ar 1. punktu un nav jāmarķē saskaņā ar 2. punktu.”

lasīt šādi:

“c)

barības maisījums, kas definēts Regulas (EK) Nr. 767/2009 3. panta 2. punkta h) apakšpunktā, kas ražots no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem vai atvasinātajiem produktiem un iepakots un laists tirgū kā barība saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2009 4. pantu, nav jāidentificē saskaņā ar 1. punktu un nav jāmarķē saskaņā ar 2. punktu.”;

16)

55. lappusē VIII pielikuma III nodaļas 1. punkta otrā daļā:

tekstu:

“c)

kombinētā barība, kas definēta Regulas (EK) Nr. 767/2009 3. panta 2. punkta h) apakšpunktā, kas ražota no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem vai atvasinātajiem produktiem, tiek laista tirgū un marķēta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2009 4. pantu.”

lasīt šādi:

“c)

barības maisījumi, kas definēti Regulas (EK) Nr. 767/2009 3. panta 2. punkta h) apakšpunktā un kas ražoti no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem vai atvasinātajiem produktiem, tiek laisti tirgū un marķēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2009 4. pantu”;

17)

60. lappusē VIII pielikuma IV nodaļas 1. iedaļas 1. punktā:

tekstu:

“Uzskaitē, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1069/2009 22. panta 1. punktā attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātiem produktiem, izņemot kombinēto barību, kas definēta Regulas (EK) Nr. 767/2009 3. panta 2. punkta h) apakšpunktā, kas ražota no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem vai no atvasinātiem produktiem un ir laista tirgū saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2009 4. pantu, ir:”

lasīt šādi:

“Uzskaitē, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1069/2009 22. panta 1. punktā attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātiem produktiem, izņemot barības maisījumus, kas definēti Regulas (EK) Nr. 767/2009 3. panta 2. punkta h) apakšpunktā, ražoti no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem vai no atvasinātiem produktiem un ir laisti tirgū saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2009 4. pantu, ir:”;

18)

60. lappusē VIII pielikuma IV nodaļas 1. iedaļā:

tekstu:

“3.

Sadedzināšanas iekārtu un līdzsadedzināšanas iekārtu uzņēmēji veic uzskaiti par sadedzināto un līdzsadedzināto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu daudzumiem un kategorijām pēc vajadzības un datumiem, kad minētās darbības veiktas.”

lasīt šādi:

“3.

Sadedzināšanas iekārtu un līdzsadedzināšanas iekārtu uzņēmēji veic uzskaiti par sadedzināto vai līdzsadedzināto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu daudzumiem un kategorijām, un datumiem, kad minētās darbības veiktas.”;

19)

61. lappusē VIII pielikuma IV nodaļas 3. iedaļas a) apakšpunktā:

vārdu:

“kažoku”

lasīt šādi:

“kažokādu”;

20)

63. lappusē IX pielikuma II nodaļas h) punktā:

vārdu:

“pārkraušanu”

lasīt šādi:

“apstrādi”;

21)

63. lappusē IX pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 1. punkta b) apakšpunktā:

vārdus:

“noslēgtai telpai”

lasīt šādi:

“segtai platībai”;

22)

64. lappusē IX pielikuma III nodaļas 1. iedaļas 2. punkta a) apakšpunktā:

vārdus:

“noslēgtai telpa”

lasīt šādi:

“segtai platībai”;

23)

66. lappusē X pielikuma II nodaļas 1. iedaļas B. daļas 1. punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

“i)

var tikt pakļautas jebkurai 1.–5. vai 7. pārstrādes metodei, kā minēts IV pielikuma III nodaļā, ja pēc tam tās likvidē vai izmanto kā kurināmo dedzināšanai;

ii)

ja tās paredzēts izmantot tikai lolojumdzīvnieku barībā, tās var tikt pakļautas jebkurai 1.–5. vai 7. pārstrādes metodei, kā minēts IV pielikuma III nodaļā, ja:”

lasīt šādi:

“i)

var būt tikušas pakļautas jebkurai 1.–5. vai 7. pārstrādes metodei, kā minēts IV pielikuma III nodaļā, ja pēc tam tās likvidē vai izmanto kā kurināmo dedzināšanai;

ii)

ja tās paredzēts izmantot tikai lolojumdzīvnieku barībā, tās var būt tikušas pakļautas jebkurai 1.–5. vai 7. pārstrādes metodei, kā minēts IV pielikuma III nodaļā, ja:”;

24)

67. lappusē X pielikuma II nodaļas 1. iedaļas B. daļā:

tekstu:

“2.

Pārstrādātas dzīvnieku, kas nav zīdītāji, olbaltumvielas, izņemot zivju miltus, jāpakļauj jebkurai no 1.–5. vai 7. pārstrādes metodei, kā izklāstīts IV pielikuma III nodaļā.

3.

Zivju miltiem jābūt pakļautiem:”

lasīt šādi:

“2.

Pārstrādātas dzīvnieku, kas nav zīdītāji, olbaltumvielas, izņemot zivju miltus, ir bijušas pakļautas jebkurai no 1.–5. vai 7. pārstrādes metodei, kā izklāstīts IV pielikuma III nodaļā.

3.

Zivju miltiem jābūt bijušiem pakļautiem:”;

25)

67. lappusē X pielikuma II nodaļas 2. iedaļas B. daļā:

tekstu:

“Asins pagatavojumiem jābūt pakļautiem:”

lasīt šādi:

“Asins pagatavojumiem jābūt bijušiem pakļautiem:”;

26)

72. lappusē X pielikuma II nodaļas 7. iedaļas B. daļas d) punktā:

vārdus:

“d)

šķidrumu gultnē ar gaisu”

lasīt šādi:

“cirkulārā gaisa plūsmā”;

27)

73. lappusē X pielikuma II nodaļas 9. iedaļas B. daļā:

tekstu:

“a)

pakļautiem jebkurai no 1.–5. vai 7. pārstrādes metodei, kas izklāstītas IV pielikuma III nodaļā;

b)

pakļautiem citai metodei un parametriem, kas nodrošina produktu atbilstību I nodaļā izklāstītajiem mikrobioloģiskajiem standartiem attiecībā uz atvasinātajiem produktiem; vai”

lasīt šādi:

“a)

bijušiem pakļautiem jebkurai no 1.–5. vai 7. pārstrādes metodei, kas izklāstītas IV pielikuma III nodaļā;

b)

bijušiem pakļautiem citai metodei un parametriem, kas nodrošina produktu atbilstību I nodaļā izklāstītajiem mikrobioloģiskajiem standartiem attiecībā uz atvasinātajiem produktiem; vai”;

28)

73. lappusē X pielikuma III nodaļas 1. punkta a) apakšpunktā:

vārdu:

“pārkrauj”

lasīt šādi:

“apstrādā”;

29)

78. lappusē XI pielikuma I nodaļas 2. iedaļas c) punktā:

tekstu:

“Informācija par procedūru, kas ir atļauta saskaņā ar šo punktu, pēc pieprasījuma ir jāiesniedz Komisijai.”

lasīt šādi:

“Informācijai par procedūru, kas ir atļauta saskaņā ar šo punktu, pēc pieprasījuma ir jābūt pieejamai Komisijai.”;

30)

78. lappusē XI pielikuma I nodaļas 2. iedaļas d) punktā:

tekstu:

“Kūtsmēslu reprezentatīvajiem paraugiem, kas ņemti, ievietojot glabātuvē vai izņemot no glabātuves ražotājiekārtā, biogāzes vai kompostēšanas iekārtā, jāatbilst šādiem standartiem:”

lasīt šādi:

“Kūtsmēslu reprezentatīvajiem paraugiem, kas ņemti, ražotājiekārtas, biogāzes vai kompostēšanas iekārtas noliktavā vai izvedot no tās, jāatbilst šādiem standartiem:”;

31)

78. lappusē XI pielikuma I nodaļas 2. iedaļas e) punktā:

tekstu:

“i)

kārtīgi aizplombētos un izolētos silosos vai pienācīgi būvētos noliktavu angāros, vai

ii)

pienācīgi aizplombētās pakās, piemēram, plastmasas maisiņos vai lielmaisos.”

lasīt šādi:

“i)

labi noslēgtos un izolētos silosos vai pienācīgi būvētos noliktavu angāros, vai

ii)

cieši noslēgtās pakās, piemēram, plastmasas maisos vai lielmaisos.”;

32)

85. lappusē XIII pielikuma V nodaļas A. daļas c) punktā:

vārdus:

“šai I nodaļai”

lasīt šādi:

“šai nodaļai”;

33)

127. lappusē XV pielikuma 2. nodaļas A daļā iekļautā sertifikāta sadaļas “Piezīmes” I daļā:

tekstu:

“Atsauces aile I.19: izmantojiet atbilstīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas (HS) kodu: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 vai 35.04.

Atsauces aile I.19: izmantojiet atbilstīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas (HS) kodu: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 vai 35.04.”

lasīt šādi:

“Atsauces aile I.19: izmantojiet atbilstīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas (HS) kodu: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 vai 35.04.

Atsauces aile I.23: beramkravu konteineriem jāiekļauj konteinera numurs un plombas numurs (attiecīgos gadījumos).”;

34)

235. lappusē XV pielikuma 16. nodaļā:

tekstu:

“Turklāt es paziņoju, ka produkti nesatur Regulā (EK) Nr. 999/2001 minēto vai mehāniski atdalītu gaļu, kas iegūta no liellopu, aitu vai kazu kauliem.”

lasīt šādi:

“Turklāt es paziņoju, ka produkti nesatur Regulas (EK) Nr. 999/2001 V pielikumā minēto īpašo riska materiālu vai mehāniski atdalītu gaļu, kas iegūta no liellopu, aitu vai kazu kauliem, kā arī nav iegūti no šāda materiāla vai gaļas.”;

35)

249. lappusē XVI pielikuma I nodaļas 2. iedaļas 1. punkta d) apakšpunktā:

tekstu:

“i)

daļiņu izmērs periodiskas presēšanas un nepārtrauktos procesos – izteikts ar drupinātāja atveres un laktas atveres lielumu,”

lasīt šādi:

“i)

daļiņu izmērs periodiskas presēšanas un nepārtrauktos procesos – izteikts ar drupinātāja atveres vai laktas atveres lielumu,”;

36)

251. lappusē XVI pielikuma III nodaļas 4. iedaļas 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļā:

vārdus:

“pārbaudes laboratorijas apstākļos”

lasīt šādi:

“laboratoriska testēšana”;

37)

252. lappusē XVI pielikuma III nodaļas 6. iedaļas pirmajā rindkopā:

vārdus:

“testus laboratorijas apstākļos”

lasīt šādi:

“laboratorisku testēšanu”.


Top