EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0944R(02)

Oprava nařízení Komise (EU) č. 944/2013 ze dne 2. října 2013, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 261, 3.10.2013)

C/2016/3643

OJ L 153, 10.6.2016, p. 39–39 (CS, IT, RO, SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/944/corrigendum/2016-06-10/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

10.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/39


Oprava nařízení Komise (EU) č. 944/2013 ze dne 2. října 2013, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

( Úřední věstník Evropské unie L 261 ze dne 3. října 2013 )

Strana 8, příloha I, tabulka (změna části 1 tabulky 6.2 přílohy IV nařízení (ES) č. 1272/2008), kód P210, druhý sloupec:

místo:

„Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.“,

má být:

„Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.“


Top