Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0416(04)

Authorisation for State aid pursuant to Articles 107 and 108 TFEU — Cases where the Commission raises no objections Text with EEA relevance, except for products falling under Annex I of the Treaty

16.4.2014   

EN

Official Journal of the European Union

C 117/71


Authorisation for State aid pursuant to Articles 107 and 108 TFEU

Cases where the Commission raises no objections

(Text with EEA relevance, except for products falling under Annex I of the Treaty)

2014/C 117/02

Date of adoption of the decision

18.12.2013

Aid number

SA.36363 (2013/N)

Member State

Hungary

Region

Title (and/or name of the beneficiary)

Animal welfare measures in the pig sector

Legal basis

A Vidékfejlesztési Miniszter ………./2013. (……) számú rendelete

A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról

Type of measure

Scheme

Objective

Animal welfare commitments

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: HUF 39 600 (in millions)

Intensity

100 %

Duration (period)

01.01.2014 — 31.12.2018

Economic sectors

Raising of swine/pigs

Name and address of the granting authority

Vidékfejlesztési Minisztérium

1055 Bp, Kossuth Lajos tér 11.

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

18.12.2013

Aid number

SA.36364 (2013/N)

Member State

Hungary

Region

Title (and/or name of the beneficiary)

Animal welfare measures in the poultry sector

Legal basis

A Vidékfejlesztési Miniszter ………./2013. (……) számú rendelete

A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról

Type of measure

Scheme

Objective

Animal welfare commitments

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: HUF 56 000 (in millions)

Intensity

100 %

Duration (period)

01.01.2014 — 31.12.2018

Economic sectors

Raising of poultry

Name and address of the granting authority

Vidékfejlesztési Minisztérium

1055 Bp, Kossuth Lajos tr 11.

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

 

Aid number

SA.36938 (2013/N)

Member State

Czech Republic

Region

Title (and/or name of the beneficiary)

Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

Legal basis

1)

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

2)

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Type of measure

Scheme

Objective

Investment in processing and marketing

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: CZK 150 (in millions)

Intensity

25 %

Duration (period)

30.06.2014

Economic sectors

Manufacture of food products, Manufacture of beverages

Name and address of the granting authority

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17, 117 05 Praha 1, Česká republika

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, Česká republika

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

17.12.2013

Aid number

SA.37133 (2013/N)

Member State

Hungary

Region

Title (and/or name of the beneficiary)

Non-productive investments on forest areas (Measure code: 227)

II. Establishment of public welfare and touristic facilities

EAFRD (COUNCIL REGULATION (EC) No 1698/2005 Art. 49. b))

Legal basis

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló .../2013 VM rendelet

Type of measure

Scheme

Objective

Forestry, Environmental protection, Training

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: HUF 9 796 682 700 (in millions)

Annual budget: HUF 4 898 341 350 (in millions)

Intensity

100 %

Duration (period)

until 31.12.2015

Economic sectors

Forestry and logging

Name and address of the granting authority

Ministry of Rural Development

H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

18.12.2013

Aid number

SA.37221 (2013/N)

Member State

Czech Republic

Region

Title (and/or name of the beneficiary)

Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství a lesnictví

Legal basis

1)

Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství

2)

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených přírodními pohromami, mimořádnými událostmi nebo nepříznivými povětrnostními jevy v zemědělství, zpracování zemědělských produktů nebo lesnictví

3)

Usnesení vlády vydané k řešení odstranění škod a obnovy částí území České republiky

4)

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

5)

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

6)

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla)

7)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

8)

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

9)

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

10)

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

11)

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

12)

Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené v lesích...

Type of measure

Scheme

Objective

Risk and crisis management (AGRI)

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: CZK 12 250 (in millions)

Intensity

100 %

Duration (period)

until 30.09.2020

Economic sectors

Forestry and logging, Crop and animal production, hunting and related service activities, Manufacture of food products, Manufacture of beverages

Name and address of the granting authority

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Za Poříčskou branou 252/6, 186 00 Praha 8 — Karlín

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Orgán veřejné správy v mezích své pravomoci a působnosti

Dle dotčeného orgánu

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

 

Aid number

SA.37422 (2013/N)

Member State

Romania

Region

Title (and/or name of the beneficiary)

Acordarea unui ajutor de stat reprezentand contravaloarea lucrarilor de combatere si prevenire a raspandirii daunatorilor prin mijloace aviochimice efectuate in fondul forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice a carui marime pe proprietar nu depaseste suprafata de 30 ha

Legal basis

Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată prin Legea nr. 74/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

Proiectul de Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare si control a ajutorului de stat reprezentand contravaloarea lucrarilor de combatere si prevenire a raspandirii daunatorilor prin mijloace aviochimice efectuate in fondul forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice a carui marime pe proprietar nu depaseste suprafata de 30 ha;

Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 454/2003 privind aplicarea normelor tehnice privind protectia padurilor

Type of measure

Scheme

Objective

Forestry

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: RON 80 000

Annual budget: RON 80 000

Intensity

100 %

Duration (period)

28.10.2013 — 30.06.2014

Economic sectors

Forestry and logging

Name and address of the granting authority

Ministerul Padurilor si Schimbarilor Climatice

Blvd.Libertatii nr. 12; Sector 5; Bucuresti

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

17.12.2013

Aid number

SA.37464 (2013/N)

Member State

Hungary

Region

Title (and/or name of the beneficiary)

Charge support for the members of a hail prevention system

Legal basis

59/2009 (V.8) FVM rendelet a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól

…/…(…) VM rendelet a jégeső elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009 (V.8) FVM rendelet módosításáról

Type of measure

Scheme

Objective

Adverse weather conditions

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: HUF 300 (in millions)

Annual budget: HUF 50 (in millions)

Intensity

60 %

Duration (period)

01.01.2014 — 31.12.2019

Economic sectors

AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

Name and address of the granting authority

Vidékfejlesztési Minisztérium

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

 

Aid number

SA.37478 (2013/N)

Member State

Bulgaria

Region

Title (and/or name of the beneficiary)

Намалена акцизна ставка върху газьолa, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво

Legal basis

§ 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове създаващ Раздел ‘Специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво’

§ 19 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове създаващ Глава IV ‘a’‘Ваучери за гориво’ в Закона за подпомагане на земеделските производители

Type of measure

Scheme

Objective

Tax exemptions under Directive 2003/96/EC

Form of aid

Tax rate reduction

Budget

Annual budget: BGN 84 (in millions)

Intensity

93,5 %

Duration (period)

01.01.2014 — 31.12.2014

Economic sectors

AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

Name and address of the granting authority

Министерство на земеделието и храните

София, бул. ‘Христо Ботев’ 55

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

14.01.2014

Aid number

SA.37585 (2013/N)

Member State

France

Region

Article 107(3)(c)

Title (and/or name of the beneficiary)

Aides au secteur agricole dans les départements d'outre-mer

Legal basis

Articles D. 684-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et décision relative au régime d'‘aides au secteur agricole dans les départements d’'outre-mer

Type of measure

Scheme

Objective

Outermost regions and the Aegean Islands

Form of aid

Other

Budget

Overall budget: EUR 16,38 (in millions)

Annual budget: EUR 2,34 (in millions)

Intensity

60 %

Duration (period)

until 31.12.2020

Economic sectors

AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

Name and address of the granting authority

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

3 rue Barbet de Jouy 75349 Paris 07 SP

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

 

Aid number

SA.37663 (2013/N)

Member State

Germany

Region

SACHSEN

Title (and/or name of the beneficiary)

Sachsen: Ausgleichszahlungen für durch Raubtiere verursachte Schäden

Legal basis

Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zum Ausgleich von durch Wolf, Luchs oder Bär verursachte Schäden

§ § 23 und 44 der Sächsischen Haushaltsordnung

§ 40 Abs. 6 des Sächsischen Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches Naturschutzgesetz — SächsNatSchG)

Type of measure

Scheme

Objective

Animal welfare commitments

Form of aid

Other

Budget

Overall budget: EUR 0,06 (in millions)

Annual budget: EUR 0,01 (in millions)

Intensity

80 %

Duration (period)

01.01.2014 — 31.12.2019

Economic sectors

Crop and animal production, hunting and related service activities

Name and address of the granting authority

Landesdirektion Sachsen

Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

 

Aid number

SA.37665 (2013/N)

Member State

Germany

Region

SACHSEN

Title (and/or name of the beneficiary)

Sachsen: Förderung der Zucht und Haltung gefährdeter heimischer Nutztierrassen

Legal basis

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht — RL TZ/2010) Punkt 2.e); Zucht und Haltung gefährdeter heimischer Nutztierassen

Type of measure

Scheme

Objective

Agri-environmental commitments

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: EUR 0,6 (in millions)

Annual budget: EUR 0,1 (in millions)

Intensity

100 %

Duration (period)

01.01.2014 — 31.12.2019

Economic sectors

Crop and animal production, hunting and related service activities

Name and address of the granting authority

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Zur Wetterwarte 11, 01109 Dresden

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

 

Aid number

SA.37728 (2013/N)

Member State

Italy

Region

LOMBARDIA

Title (and/or name of the beneficiary)

Reconstitution du potentiel forestier et interventions préventives: mesure 226 du programme de développement rural (Lombardie)

Legal basis

Programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013

Type of measure

Scheme

Objective

Forestry

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: EUR 7 (in millions)

Intensity

100 %

Duration (period)

until 31.12.2014

Economic sectors

All economic sectors eligible to receive aid

Name and address of the granting authority

Fiorella Ferrario Regione Lombardia DG Agricoltura

Piazza Città di Lombardia 1 CAP 20124 Milano

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

 

Aid number

SA.37730 (2013/N)

Member State

Germany

Region

Title (and/or name of the beneficiary)

Baden-Württemberg: Kommunale Agrarumweltprogramme der Städte Bietigheim-Bissingen, Heilbronn und Ludwigsburg

Legal basis

1.

Stadt Bietigheim-Bissingen — Naturschutz und Landschaftspflegemaßnahmen -Förderprogramme Biotopverbund — Förderrichtlinien

2.

Stadt Heilbronn — Aktualisierte Richtlinie für das Ackerrandstreifenprogramm

3.

Stadt Heilbronn — Aktualisierte Richtlinie für das Streuobstförderprogramm

4.

Ludwigsburg — Agrarumweltprogramm — Förderrichtlinien

Type of measure

Scheme

Objective

Environmental protection

Form of aid

Other

Budget

Overall budget: EUR 1,674 (in millions)

Annual budget: EUR 0,279 (in millions)

Intensity

100 %

Duration (period)

01.01.2014 — 31.12.2019

Economic sectors

AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

Name and address of the granting authority

Bietigheim-Bissingen, Bauhof&Gärtnerei

Höpfigheimer Str. 26, 74321 Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg — Bürgerbüro Bauen

Wilhelmstraße 5, 71638 Ludwigsburg

Heilbronn-Grünflächenamt

Cäcilienstr. 51, 74072 Heilbronn

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

 

Aid number

SA.37789 (2013/N)

Member State

Italy

Region

BOLZANO-BOZEN

Title (and/or name of the beneficiary)

Investment aid for agricultural processing and marketing companies Bolzano

Legal basis

Legge provinciale 14 dicembre 1998, n.11, e successive modifiche

Articolo 4, comma1, lettera b)

Type of measure

Scheme

Objective

Investment in processing and marketing

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: EUR 20 (in millions)

Intensity

20 %

Duration (period)

31.12.2014

Economic sectors

AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

Name and address of the granting authority

Ripartizione provinciale agricoltura

Via Brennero 6, 39100 Bolzano

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

 

Aid number

SA.37877 (2013/N)

Member State

Poland

Region

Title (and/or name of the beneficiary)

Zalesianie gruntów rolnych i nierolnych

Legal basis

1)

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Type of measure

Scheme

Objective

Environmental protection

Form of aid

Direct grant

Budget

Intensity

70 %

Duration (period)

12.01.2010 — 31.12.2014

Economic sectors

AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

Name and address of the granting authority

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

 

Aid number

SA.37878 (2013/N)

Member State

Germany

Region

SAARLAND

Title (and/or name of the beneficiary)

Beihilfe zu den Kosten der Entfernung und Beseitigung gefallener Tiere, für die Beiträge zur Tierseuchenkasse gezahlt werden (Saarland)

Legal basis

Gesetz Nr. 1569 zur Änderung der saarländischen Ausführungsgesetze zum Tierkörperbeseitigungsgesetz und zum Tierseuchengesetz

Gesetz zur Änderung des Saarländischen Ausführungsgesetzes zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (SAGTierNebG)

Type of measure

Scheme

Objective

Animal diseases

Form of aid

Subsidized services

Budget

Overall budget: EUR 2,4 (in millions)

Annual budget: EUR 0,4 (in millions)

Intensity

100 %

Duration (period)

until 31.12.2019

Economic sectors

AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

Name and address of the granting authority

Ministerium f. Umwelt und Verbraucherschutz

Keplerstraße 18, 66117 Saarbrücken

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

 

Aid number

SA.37883 (2013/N)

Member State

Ireland

Region

Title (and/or name of the beneficiary)

Conservation of Plant and Animal Genetic Resources Scheme

Legal basis

‘A Strategy for Growth: Medium-Term Economic Strategy 2014-2020’ and the National Biodiversity Plan, within which the Department of Agriculture, Food and the Marine is responsible for policy and programming on the conservation and utilisation of genetic resources for food and agriculture. Funding is provided annually in the National Budgetary Estimates process.

Type of measure

Scheme

Objective

Agri-environmental commitments

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: EUR 1,75 (in millions)

Annual budget: EUR 0,25 (in millions)

Intensity

100 %

Duration (period)

until 31.12.2020

Economic sectors

AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

Name and address of the granting authority

Paul Vickers Department of Agriculture, Food and the Marine, Crop Policy, Production & Safety Division, Kildare Street, Dublin 2

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

 

Aid number

SA.37927 (2013/N)

Member State

Ireland

Region

Title (and/or name of the beneficiary)

Equine Breeding and Disease Research Scheme

Legal basis

National Development Plan 2007-2013

Type of measure

Scheme

Objective

Research and development

Form of aid

Subsidized services

Budget

Overall budget: EUR 0,4 millions

Intensity

100 %

Duration (period)

until 30.06.2014

Economic sectors

AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

Name and address of the granting authority

Department of Agriculture, Food and the Marine

Agriculture House, Kildare Street, Dublin 2

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

 

Aid number

SA.37972 (2013/N)

Member State

Germany

Region

SACHSEN-ANHALT

Mixed

Title (and/or name of the beneficiary)

Sachsen-Anhalt:

Beihilfen für die Entfernung und Beseitigung von Falltieren

Legal basis

Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG-AG) von 2004, zuletzt geändert im Jahr 2013.

Type of measure

Scheme

Objective

Livestock sector

Form of aid

Subsidized services

Budget

Overall budget: EUR 17,92 (in millions)

Annual budget: EUR 2,56 (in millions)

Intensity

50 %

Duration (period)

until 31.12.2020

Economic sectors

Animal production

Name and address of the granting authority

Tierseuchenkasse Sachsen-Anhalt

Hegelstr. 39; 39104 Magdeburg

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

 

Aid number

SA.37973 (2013/N)

Member State

Germany

Region

BRANDENBURG

Title (and/or name of the beneficiary)

Brandenburg-Beihilfe für die Entfernung und Vernichtung verendeter Tiere

Legal basis

Gesetz zur Ausführung des Tierisches Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (AGTierNebG) vom 30. Juli 1999 (GVBl. I S. 398) zuletzt geändert durch: Artikel 1 des Gesetzes vom 28. April 2011 (GVBl. I Nr. 7 vom 28. April 2011)

Tierisches Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) vom 25. Januar 2004 (BGBl. I S. 82) zuletzt geändert durch: Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044, 3047)

Type of measure

Scheme

Objective

Fallen stock

Form of aid

Subsidized services

Budget

Overall budget: EUR 12 (in millions)

Annual budget: EUR 2 (in millions)

Intensity

40 %

Duration (period)

until 31.12.2019

Economic sectors

AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

Name and address of the granting authority

Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg

Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg

Henning-von-Tresckow-Str. 2-8 14467 Potsdam

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


Top