Help Print this page 

Document 32011R0010R(09)

Title and reference
Поправка на Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ОВ L 12, 15.1.2011 г.)

OJ L 38, 13.2.2016, p. 14–14 (BG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/corrigendum/2016-02-13/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG
PDF pdf BG
Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

13.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/14


Поправка на Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

( Официален вестник на Европейския съюз L 12 от 15 януари 2011 г. )

На страница 62 в приложение I, таблица 1, ред 782, колона 10:

вместо:

„Фракцията с молекулно тегло под 1 000 не трябва да превишава 1,5 % (тегл.)“

да се чете:

„Фракцията с молекулно тегло под 1 000 не трябва да превишава 1 % (тегл.)“


Top